Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Pocit bytí je příčinou utrpení

27. 4. 2023 - advaita

Maharadž: Stejně jako je neskutečné probuzení ve snu, tak i to, co nazýváme bdělým stavem, je z pohledu Paramátman neskutečné. I kdyby trval bdělý stav století, nikdy se nestane skutečným. Tato falešná zkušenost světa trvá tak dlouho, dokud je sattva zdravá a je v dobrém stavu. Na začátku je poznání „my jsme“, poté následuje poznání Já. Toto poznání vás dostává mimo vědomí sebe sama a osvobozuje vás ze spoutanosti všech konceptů. Teprve pak člověk nabyde pravé přesvědčení, že zrození je sen, a všechny události v životě jsou bezvýznamné. Mají nějaký význam jen pro ty, kteří věří v zrození. „Byl jsem obviněn z toho, že jsem se narodil, ale pro mě je to jen falešná zkušenost.“ Tato zkušenost zrození je tím, co je činné ve světě. Já jsem výhradně nedotčeným, neměnným svědkem těchto aktivit miliónů lidí, kteří se objevují ve snovém stavu, a rovněž tak ve snu zvaném bdělý stav. Shrnuto a podtrženo, vše, co je vnímáno, je iluze a je to falešné.

Pocit bytí je příčinou utrpení

Toho, kdo je za poznáním a nevědomostí, lze rozpoznat z jeho chování. Na základě naší zkušenosti existuje pět druhů chování, a to je pět smyslů: řeč, hmat, tvar, chuť a čich. Dětský pocit bytí je nevědomost bez osobního pocitu „já jsem“. Po určitém vývinu tohoto vědomí sebe začne dítě považovat své tělo za sebe sama. Toto čiré dětské vědomí je známo jako Balakrišna neboli dětský Krišna a je přítomno po celý život až do jeho konce.

Když tělo-sattva onemocní, dochází k chřadnutí této primární nevědomosti. Tato nemoc může být tělesná nebo duševní. Znalcem primární nevědomosti není nikdo jiný než samotné Paramátman. Ví, že to, co bylo zodpovědné za zrození, je zodpovědné i za stárnutí. Všechna různá stádia života jsou dočasná. Žádná zkušenost není věčná. Stárnutí potravinových šťáv se sebou nese i stárnutí kvality sattva, a prána tak slábne. Je to prána, která je činná, nikoli pocit bytí nebo kvalita sattva. Mysl je jiné označení pro pránu a činy se dějí dle myšlenkových pochodů. Vědomí sebe sama, které zná mysl, závisí na sattvě a není samo o sobě nezávislé.

Stejně jako je neskutečné probuzení ve snu, tak i to, co nazýváme bdělým stavem, je z pohledu Paramátman neskutečné. I kdyby trval bdělý stav století, nikdy se nestane skutečným. Tato falešná zkušenost světa trvá tak dlouho, dokud je sattva zdravá a je v dobrém stavu.

Na začátku je poznání „my jsme“, poté následuje poznání Já. Toto poznání vás dostává mimo vědomí sebe sama a osvobozuje vás ze spoutanosti všech konceptů.

Teprve pak člověk nabyde pravé přesvědčení, že zrození je sen, a všechny události v životě jsou bezvýznamné. Mají nějaký význam jen pro ty, kteří věří v zrození. „Byl jsem obviněn z toho, že jsem se narodil, ale pro mě je to jen falešná zkušenost.“ Tato zkušenost zrození je tím, co je činné ve světě. Já jsem výhradně nedotčeným, neměnným svědkem těchto aktivit miliónů lidí, kteří se objevují ve snovém stavu, a rovněž tak ve snu zvaném bdělý stav. Shrnuto a podtrženo, vše, co je vnímáno, je iluze a je to falešné.

Náš pocit bytí je sám o sobě příčinou utrpení. V děloze a rovněž tak u kojence byl pocit bytí nepřítomný, a stejně tak neštěstí. Džňánin to ví, a proto je znám jako džívanmukta – ten, kdo je zcela osvobozený i během života. Pro něj jsou všechny jevy pouhým snem zvaným bdělý stav. Zůstává tedy nedotčený a bezstarostný.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.