Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Činnosti náleží tělu a mysli

20. 4. 2023 - advaita

Maharadž: Mysl je produktem samskár neboli podmíněností. Podmíněnost určuje chování člověka ve světě. Třebaže se chování různých lidí liší, vědomí, které je vnitřním božským světlem, je stejné. Tento princip vidíme zářit skrze nespočet bytostí. Držme se ale principu, který je skutečnou podstatou všech. Opravdový aspirant musí odhodit představu, že je tělem a držet se pochopení své pravé podstaty. To, co je mimo tělo a vědomí sebe sama, není spoutáno časem. Jeho životní délka není omezena. Co je pro někoho takového smrt? Jeho pravá podstata je svědkem těla a mysli. Znalec kvalit těla je za vědomím sebe sama. „Já jsem To; ale nyní jsem tímto vědomím.“ V tomto byste se měli stabilizovat.

Činnosti náleží tělu a mysli

Sadguru trvale patří všem. Nemá žádnou formu. Není zapleten ve vesmíru nebo v jeho vzniku, zachování či konci. Je Parabrahman, které je osvobozené od všech konceptů. To, co je před příchodem těla, je zkušeností každého. Je to Velký Princip – Paramatattva. Nepodílí se na žádných činnostech či dění ve světě, které se objevují v důsledku myšlenkových pochodů. Chování člověka je způsobeno jeho myslí, nikoli jeho pocitem bytí. Vědomí sebe sama se objevilo nevědomky.

Všechny činnosti náleží tělu a mysli. Spoutanost a osvobození jsou obojí představy v důsledku tří gunsattva, radžas a tamas. Paramátman je mimo vědomí sebe sama, a tudíž je nepředstavitelné. Když meditujete, na jaký jeho aspekt budete meditovat?

Dokonce i hlupák nebo průměrný duchovní aspirant, který pevně věří v učení Gurua, a začlení toto učení do svého života, získá osvobození, přestože je průměrným sádhakou.

Mysl je produktem samskár neboli podmíněností. Podmíněnost určuje chování člověka ve světě. Třebaže se chování různých lidí liší, vědomí, které je vnitřním božským světlem, je stejné. Tento princip vidíme zářit skrze nespočet bytostí. Držme se ale principu, který je skutečnou podstatou všech. Opravdový aspirant musí odhodit představu, že je tělem a držet se pochopení své pravé podstaty. To, co je mimo tělo a vědomí sebe sama, není spoutáno časem. Jeho životní délka není omezena. Co je pro někoho takového smrt? Jeho pravá podstata je svědkem těla a mysli. Znalec kvalit těla je za vědomím sebe sama. „Já jsem To; ale nyní jsem tímto vědomím.“ V tomto byste se měli stabilizovat. Držení se tohoto poznání vás v pravý čas osvobodí. Vaše individualita postupně zmizí a zůstane to, co se projevilo. Cesta, kterou následujete s vytrvalostí, bude tvarovat váš osud. Snaha o dosažení Pravdy vám nakonec odhalí vaši pravou podstatu. Stanete se Jí. Honba za světskými objekty a činnostmi vás připoutá ke koloběhu zrození a smrtí.

Vědomí sebe sama nabývá různé formy na základě silného dojmu, který na něho udělají. Vesmír funguje tak, aby sloužil vašemu pocitu bytí. Pocit bytí je kvalita ryzí sattvy, která je ve své podstatě chemickou látkou. Z ní plynou bez jakýchkoliv překážek všechny kvality.

Materiál, tj. filmový pásek, na který se točí film, není dotčen obsahem scén ve filmu. Podobně je i vaše pravá podstata nedotčena projekcí vesmíru kolem vás. Život je podporou tohoto univerzálního dramatu, ale vy tím nejste. Držte si to v mysli. Mějte na paměti, že tělo je potravou pocitu bytí a prána je jeho ochráncem. Vy jste pouze svědkem.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.