Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Stav permanentního naplnění

6. 4. 2023 - advaita

Maharadž: Veškeré dění je spontánní a nepotřebuje žádný zásah ze strany lidských bytostí. Popravdě nikdo nemůže zasahovat do běhu věcí. Může klást oheň odpor svému rozzáření před tím, než je zapálen? Ne! Může vzdorovat poté, co se rozzáří. Činnosti, ke kterým na zemi dochází, jsou dílem sattvy. Idol uctívání je učiněn posvátným na základě mýtu, který se k němu váže – tak jako je idol Pána Rámy uctíván těmi, kdo četli Rámajánu. Takto má význam idolu smysl. Pro toto Já však mezi idolem uctívání a tímto zapalovačem v mé ruce neexistuje žádný rozdíl.

Stav permanentního naplnění

Nalezení významu ryzí sattvy je skutečnou duchovní praxí. V každém jídle, které zkonzumujeme, je sattva. Ale to, co je vaší podstatou, je Bezpodmínečné Vědomí. Účelem jídla je udržovat tělo a vyživovat ho. Všechny pozitivní kvality, které shledáváme, jsou výsledkem sattvy.

Příroda aktivně vyživuje fenomén zrození a smrti na zemi. Od toho nejmenšího mravence po největší žijící formu se všichni rodí a nakonec umírají. Mýtické příběhy o odchodu do nebe a pekla jsou pouhými výplody fantazie. To, co vzniká na zemi, zaniká se zemí. Pro tvory, kteří jsou zde stvořeni, neexistuje jiné místo než země. Příběhy, které slýcháte o posmrtném životě, jsou jen výmysly.

Náš pocit bytí neboli átmajóga je výsledkem spojení našich rodičů. I Džňánin potřebuje potravu, aby jeho existence ve fyzické formě pokračovala. Tudíž ztotožněním se se sattvou cítí svou přítomnost ve všech formách.

Veškeré dění je spontánní a nepotřebuje žádný zásah ze strany lidských bytostí. Popravdě nikdo nemůže zasahovat do běhu věcí. Může klást oheň odpor svému rozzáření před tím, než je zapálen? Ne! Může vzdorovat poté, co se rozzáří. Činnosti, ke kterým na zemi dochází, jsou dílem sattvy. Idol uctívání je učiněn posvátným na základě mýtu, který se k němu váže – tak jako je idol Pána Rámy uctíván těmi, kdo četli Rámajánu. Takto má význam idolu smysl. Pro toto Já však mezi idolem uctívání a tímto zapalovačem v mé ruce neexistuje žádný rozdíl.

Jakmile je výtažek, který vytváří a udržuje životní formu vyčerpán, jeho příběh je u konce. Duchovno zajišťuje stav permanentního naplnění, kdy nezůstávají žádné touhy. Pocit chtění je pošetilost. Nikdo od nikoho nic nepotřebuje. Toto je završení duchovnosti. Tři atributy sattva, radžas a tamas se zosobňují jako lidská bytost…. Vše, co se děje, je kvůli těmto třem kvalitám. Vše, co pozorujete ve všech náboženstvích, není nic než mentální zábava a střet. To, co je na jednom místě definováno jako sattva, může být na jiném nazýváno Velkou Skutečností. A na třetím místě to může být považováno za naprostý nesmysl. Jedině nezdolná víra přináší naplnění.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.