Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Kdy začalo bdění a spánek?

9. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Musíme mít neochvějné přesvědčení, že nejsme tělo, ale To, co je nedotčeno vším, co se kolem nás děje. Naše mentální sklony vytvářejí různé ideje. Jsme prokleti tímto poznáním bytí. Než jsme nabyli poznání o své existenci, nic jsme nepotřebovali. Zrození znamená vnímání vnějšího světa, a smrt značí nepřítomnost tohoto vnímání. Jako by došlo k iluzornímu probuzení, a stejně jako ve snu, tyto zkušenosti nemají žádnou realitu. Jakmile sen skončí, objekt zakoušení zanikne v tomtéž okamžiku. Najde se někdo, kdo nestřídal stavy bdění a spánku?

Kdy začalo bdění a spánek?

Musíme mít neochvějné přesvědčení, že nejsme tělo, ale To, co je nedotčeno vším, co se kolem nás děje. Naše mentální sklony vytvářejí různé ideje. Jsme prokleti tímto poznáním bytí. Než jsme nabyli poznání o své existenci, nic jsme nepotřebovali. Zrození znamená vnímání vnějšího světa, a smrt značí nepřítomnost tohoto vnímání. Jako by došlo k iluzornímu probuzení, a stejně jako ve snu, tyto zkušenosti nemají žádnou realitu. Jakmile sen skončí, objekt zakoušení zanikne v tomtéž okamžiku. Najde se někdo, kdo nestřídal stavy bdění a spánku?

Za co se v této hře života považujete? Kdy začalo toto bdění a spánek? Jak se to přihodilo? O těchto věcech byste měli vážně přemýšlet. Když jsem mimo stavy bdění a spánku, ani Bůh mi nemůže pomoci, protože v tomto stavu není ani potřeba „mne“. Tudíž vědění o sobě je stavem nevědomosti a začíná devět měsíců před narozením dítěte. Svět je zrozen z nevědomosti. Poté, co se dítě narodí, vědění o sobě potřebuje pár let na to, aby dozrálo. Vnímání světa, ke kterému došlo díky našemu zrození, jednoho dne skončí.

Naše vědomí, čiré „já jsem“, nemá tvar, jméno ani formu. Je prosté ega. Je to zkušenost, která nemůže trvat věčně, ale jak může zemřít něco, když to v první řadě nemá žádnou formu? Přemýšlejte o tom a zřekněte se strachu. Dochází k tisícům zrození, ale jsou to zrození čajtanji, a nikoli individuální duše. Když čajtanja získá formu, nazýváme to džívou, duší. Díky rozlišování musíme pochopit, co jsme, a co nejsme. Protože naše chtění a touhy nemají konce, abyste tento problém vyřešili, nemyslete na to, co chcete, ale přemýšlejte o tom, kdo je za tímto chtěním, a nakonec touhy ubydou.

Vědomí, které se objevilo, neukazuje mou přítomnost, ale přítomnost mých rodičů, kteří za to byli zodpovědní. Existoval jsem i před příchodem tohoto vědomí sebe a s rodiči jsem se obeznámil mnohem později. Jsme přítomni i před tímto pochopením. Připomínání si minulých událostí je kvalitou máji. Paramátman je bez kvalit. Mája je naprosto falešná. Jsou to jen slova, která vedou k dalším slovům, jež pronášejí ti, kteří nemají žádné pochopení své pravé podstaty. Parabrahman si není vědomo své vlastní existence. Jak tedy mohou být informace poskytnuté o máji a brahman pravdivé?

Realizoval jsem svou existenci, která byla plna radosti a jsem jí okouzlen. Jedno z Pánových jmen je Lakšmí Raman, které označuje toho, kdo si užívá vědomí.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.