Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Strach ze smrti je vyvolán mylnou představou

17. 11. 2022 - advaita

Maharadž: Svět, který vidíme v bdělém stavu, se rodí s naším pocitem bytí. My si však myslíme, že se v tomto světě rodíme my a že v něm také zemřeme. Z této mylné představy vzniká strach ze smrti. Zpráva o našem bytí je důkazem existence Boha. Naše existence je reklamou na Paramátman. Ten, kdo chápe pomíjivost světské existence a tohoto světa, není ovlivněn strachem ze smrti. Pozoruje svět tím, že je zajedno se svým pocitem bytí.

Strach ze smrti je vyvolán mylnou představou

Swarúpa, naše pravá podstata, je nehybná. Ve vaší pravé podstatě není žádný pohyb. Všechny pohyby, které vnímáme, jsou v důsledku našeho vědomí. Existuje mnoho míst s různými názvy, ale ve své podstatě nejsou dynamická. K činnostem dochází kvůli bytostem, které v nich žijí. Bohu se připisuje mnoho jmen, která ho vykreslují jako toho, kdo je zapleten do různých činností, jako je šíření nových informací o máji neboli o projevu. Svět vždy doprovází vědění o sobě. Paramátman je však mimo všechny činnosti. Je to, jako bychom snili o tom, že se naše vlastní těla horečně pohybují, zatímco fyzické tělo zůstává nehybné.

Svět, který vidíme v bdělém stavu, se rodí s naším pocitem bytí. My si však myslíme, že se v tomto světě rodíme my a že v něm také zemřeme. Z této mylné představy vzniká strach ze smrti. Zpráva o našem bytí je důkazem existence Boha. Naše existence je reklamou na Paramátman. Ten, kdo chápe pomíjivost světské existence a tohoto světa, není ovlivněn strachem ze smrti. Pozoruje svět tím, že je zajedno se svým pocitem bytí.

Vše, co je neúplné, lze pozorovat, nikoli však to úplné. Púrna, úplné, neduální a Absolutní Já nelze pozorovat, jelikož v něm kromě něj neexistuje nic druhého, co lze vnímat či pozorovat. Nepotřebuje umístění, aby se projevilo, nebo prostor, který by obývalo. Je všude a neexistuje místo, kde by nebylo.

Mája, iluze, spočívá v říši vědění o sobě. Fakt, že jsme před sto lety neexistovali, je důkazem toho, že se mája ještě neobjevila. Veškerý klam nakonec zmizí a splyne se svým Znalcem.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.