Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

To, co je narozeno, musí zemřít

10. 11. 2022 - advaita

Maharadž: Vědění o sobě neboli pocit bytí tudíž není vaší věčnou podstatou. Naše pravá podstata je od tohoto všeho zcela stranou. Díky této moudrosti se můžete nadále držet svého pocitu bytí, a zároveň zůstávat světem nedotčeni. Je to semeno vědomí, které je zodpovědné za toto dění v důsledku času. Den značí slunce neboli světlo, které není ničím jiným než našim pocitem bytí. V tomto smyslu trvá první den člověka po dobu např. sta let. Toto vědomí neboli světlo je jemné, avšak stejnorodé a nepřerušené jako prostor. Díky semenu viditelného světa víme, kdy je ráno. Toto semeno není věčné a musí mít kvality vycházení a zapadání. Kvůli nevědomosti semene si myslíme, že jsme tělo, a to nás vede k životu plnému potřeb a obav.

To, co je narozeno, musí zemřít

Bůh avizuje, že vše, co se děje, je dáno silou času. Říká: „Je to má síla.“ To je to, co je známo jako Prakrti a Puruša. Semínko celého projevu je uvnitř nás v podobě nepatrného vědomí sebe, pocitu „já existuji“. Právě tento pocit bytí nám umožňuje přemýšlet o Bohu a o světě. Je to takzvaná sankhja (duální) forma Prakrti a Puruši. To vše je spontánní, bez tvořitele. Ze stavu ne-vědění o sobě se objevilo vědění o sobě. Roste, stárne a zůstává do doby, než člověk završí svou vymezenou délku života.

Stejně jako den začíná východem slunce, naše bdění začíná s vyvstáním vědění o sobě neboli uvědoměním „já jsem“ a vnějšího světa. Ale tak jako musí skončit den, musí skončit i vědění o sobě poté, co vyprší jeho časový cyklus. To, co je narozeno, musí zemřít.

Vědění o sobě neboli pocit bytí tudíž není vaší věčnou podstatou. Naše pravá podstata je od tohoto všeho zcela stranou. Díky této moudrosti se můžete nadále držet svého pocitu bytí, a zároveň zůstávat světem nedotčeni.

Je to semeno vědomí, které je zodpovědné za toto dění v důsledku času. Den značí slunce neboli světlo, které není ničím jiným než našim pocitem bytí. V tomto smyslu trvá první den člověka po dobu např. sta let. Toto vědomí neboli světlo je jemné, avšak stejnorodé a nepřerušené jako prostor. Díky semenu viditelného světa víme, kdy je ráno. Toto semeno není věčné a musí mít kvality vycházení a zapadání. Kvůli nevědomosti semene si myslíme, že jsme tělo, a to nás vede k životu plnému potřeb a obav.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.