Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Spojení se Sadguruem vás vede k Pravdě

3. 11. 2022 - advaita

Maharadž: Podívejme se, jak vzniká strach. Totožnost se jménem a formou (tělem) vede k přesvědčení, že vše, co se děje tělu, se děje „mě“. Všechny události se týkají pouze těla. Strach je spojen se vzpomínkami na minulé události a s představami o možných budoucích událostech, které mají dopad pouze na tělo, nikoli na Já, vaši pravou podstatu. Jakmile díky milosti Gurua realizujeme, že naše pravá podstata je výhradně svědkem pocitu ega a že není tělem, zbavíme se strachu.

Spojení se Sadguruem vás vede k Pravdě

Co je konec konců avidja (nevědomost)? Považovat to, co neexistuje, za skutečné. Slovo avidja pochází ze slova avidjamaan, což v podstatě znamená „to, co ve skutečnosti neexistuje, ale jen se jeví“. Představa „já jsem tělo se jménem a formou“ tu před zrozením, a dokonce ani v době, kdy jste byli nemluvnětem, nebyla. Přihodila se postupně se zformováním těla. Tělo a mysl poskytly představu „já“.

Je toto tělo, které je dočasné, skutečné? Skutečnost musí být neměnná a trvalá. Nic na tomto těle neodpovídá definici Skutečnosti. Skončí doba nemluvněte a začne dětství, dětství vystřídá puberta, po pubertě následuje dospělost a poté přichází stáří. Toto tělo se neustále mění. Jaká to ironie – věčný, neměnný Princip se ztotožnil s pomíjivým a neustále se měnícím tělem! Tato chybná totožnost je příčinou strachu.

Podívejme se, jak vzniká strach. Totožnost se jménem a formou (tělem) vede k přesvědčení, že vše, co se děje tělu, se děje „mě“. Všechny události se týkají pouze těla. Strach je spojen se vzpomínkami na minulé události a s představami o možných budoucích událostech, které mají dopad pouze na tělo, nikoli na Já, vaši pravou podstatu. Jakmile díky milosti Gurua realizujeme, že naše pravá podstata je výhradně svědkem pocitu ega a že není tělem, zbavíme se strachu.

Díky společenství Mistra se tímto způsobem stane z mumukši, tedy toho, kdo touží po osvobození, sáddhaka neboli aspirant na duchovní cestě. Pak sáddhaka pochopí, že vědění o sobě neboli pocit bytí je rovněž spoután časem a není jeho pravou totožností. Sáddhaka realizuje, že jeho pravou podstatou je Znalec tohoto pochopení, který je mimo čas a je osvobozený od všech radostí i bolestí. S tímto pochopením se ze sáddhaky stává siddha, který je osvobozený od všech činností a jejich důsledků. Aspirant se tak stane úplnou, dokonalou bytostí. Veškeré karmy (činnosti), které osobu poutají ke koloběhu zrození a smrtí, jsou anulovány a tato bytost je osvobozena.

Zde je třeba objasnit slovo čidakáš, které lze rozdělit na čit a akáš, a slovo mahadakáš. Čit znamená vědomí sebe. V hlubokém spánku si vědomí sebe sama neuvědomuje. Snový stav je ten, ve kterém dojde k falešnému probuzení a jedinec se probudí do svého vlastního vesmíru, což je čidakáš.

čidakáši, který je neviditelný, vyraší mahadakáš, což je projev, který vidíme jakožto vesmír v bdělém stavu. Tento stav je vnímatelný očima a ostatními smysly. Pět elementů (země, oheň, voda, vzduch a prostor) utvářejí bdělý svět. Čidakáš však není vnímatelný očima a ostatními smysly.

Jak čidakáš, tak mahadakáš jsou prostory zrozené z vědomí sebe, které samo je bezforemné, a k tomu, aby se projevilo a fungovalo, potřebuje takzvaný život a tělo. Oba tyto prostory pocházejí z otvoru brahma, korunní čakry. Říká se mu brahmárandra. Vědomí sebe je zde zapomenuto, a to je známo jako smrt.

Hluboký spánek je prostým zapomenutím pocitu bytí. Tímtéž je i samádhi. Smrt také značí ztrátu vědění o sobě, ztrátu pocitu bytí neboli zmínky „já jsem“. Popisem smrti jsou lidé zděšeni. Celý bdělý stav a snový svět se objevují pouze ve vědomí sebe. Díky milosti Gurua je toto jasně pochopeno.

Bdělý stav vyvolává nutkání žít dál, ale je časově omezený a není skutečný. Naše pravá podstata, která je svědkem vědomí sebe, je věčná pravda. Proč musíme toužit a pohrdat pomíjivým životem, který je konec konců neskutečný?

Princip, který je před vědomím sebe, je bezforemný, bez atributů a není si ani vědom své existence. Je věčný a je Pravdou. Nazývá se též Sadguru. Spojení se Sadgurem vás vede k Pravdě neboli k poznání Já. Je bez činností, ale slouží jako svědek všech činností těla za přítomnosti životního dechu.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.