Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Vaše vědomí je chodidly Gurua

20. 10. 2022 - advaita

Maharadž: Ten, kdo má víru v Sadgurua, překonává strach ze smrti. Strach ze smrti je způsoben samotnou smrtí. Koncepty typu zrození a smrt s džňánou zanikají. Neustálé připomínání si učení Sadgurua je pravé gurubhakti; oddanost Guruovi. Iluze, jež nemá žádný počátek, jednoduše opustí toho, kdo s plnou vírou následuje pokyny Sadgurua. Dokonce i svět uctívá a slouží člověku, který je zcela oddán Sadguruovi. Jak najdeme pravého žáka? Opravdový žák následuje svého Sadgurua ve všech směrech, bez Něj nemá žádnou existenci. Věří, že jeho vědomí není ničím jiným než chodidly Gurua. Guruova prána udržuje v žákovi život. Žák považuje Guruova slova za Védy a Šruti, a nemluví o ničem jiném. Pro takového žáka je samotná Guruova existence blažená a slova jím vyřčená jsou naplněna moudrostí.

Vaše vědomí je chodidly Gurua

Písmo Šrímad Bhagavat přikládá velký význam oddanosti Sadguruovi. Slovo shiv má v jazyce maráthí dva významy. Znamená to Pán Šiva a také „dotýkat se“. Neexistuje nikdo, koho by se nedotkla zkušenost existence. I když si to možná neuvědomujeme, ale každý z nás ví o své existenci. To je poznání – „já existuji.“ Je potřeba, abyste přesměrovali svou pozornost na tuto prostou, neustále existující zkušenost a pochopili, že tím mysl ztrácí svou přirozenou náchylnost směrovat ven.

V jazyce maráthí slovo naman znamená pozdrav neboli vzdání pocty. Symbolizuje rovněž ne-myšlení (na-man). Chvála Tomu, co je přítomno před tím, než vyvstane mysl, Tomu, co je přítomné, když si mysl hraje a Tomu, co je zde rovněž poté, co mysl ustane. Je to toto naman, vzdání pocty, jež samo dokáže zničit individualitu, která vás poutá ke komplexu těla a mysli a způsobuje útrapy samsáry. Pak přetrvává pouze ryzí bytí bez pocitu oddělenosti od celku.

Ten, kdo je svědkem zakoušení existence, je pravý Sadguru. Takovýto Guru má být uctíván. Pravým uctíváním se míní poznat svědka neboli znalce vědomí sebe. Tento svědek není omezen na individualitu, je společný pro všechny. Sadguru, který vás provází na cestě poznání znalce, je nepřetržitě ve vás. Chrání vás před všemi překážkami na této cestě. Bůh je všude. Je uvnitř vás jakožto vaše vědomí.

Džňána je jako nekonečný prostor, zahrnuje celý projev vesmíru včetně našeho osobního vědomí. Džňána a vesmír však existují současně. Jedno bez druhého nemůže existovat. Například v hlubokém spánku džňána neboli uvědomění „já existuji“ není. A neexistuje v něm ani vesmír. To, co pokračuje v činnosti ve světě, je Džňáninovo vědomí.

Ten, kdo má víru v Sadgurua, překonává strach ze smrti. Strach ze smrti je způsoben samotnou smrtí. Koncepty typu zrození a smrt s džňánou zanikají. Neustálé připomínání si učení Sadgurua je pravé gurubhakti; oddanost Guruovi. Iluze, jež nemá žádný počátek, jednoduše opustí toho, kdo s plnou vírou následuje pokyny Sadgurua. Dokonce i svět uctívá a slouží člověku, který je zcela oddán Sadguruovi.

Jak najdeme pravého žáka? Opravdový žák následuje svého Sadgurua ve všech směrech, bez Něj nemá žádnou existenci. Věří, že jeho vědomí není ničím jiným než chodidly Gurua. Guruova prána udržuje v žákovi život. Žák považuje Guruova slova za Védy a Šruti, a nemluví o ničem jiném. Pro takového žáka je samotná Guruova existence blažená a slova jím vyřčená jsou naplněna moudrostí.

Měli bychom nepřetržitě rozjímat nad slovy Gurua a sjednotit se s nimi. Žák ztrácí svou oddělenou existenci a zůstává pouze Guru. Mája, kosmická iluze, která je příčinou veškerého utrpení, opravdovému žákovi Sadgurua slouží.

V jazyce maráthí máme několik slov, která spolu souvisejí – swapan a swapna. Swa-pan znamená pocit bytí, zkušenost „já existuji“. Slovo swapna znamená sen. Celý projev je swapna, sen spatřovaný kvůli naší existenci.

Sadguru je vždy pln blaženosti. Když mluví, slova vedou k poznání Já. Meditujte nad jeho slovy a sjednotíte se s nimi. Náš pocit bytí, který plodí tento svět, není nic než sen.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.