Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Dualita neexistuje

28. 7. 2022 - advaita

Maharadž: Při hledání štěstí z Átman jste si vymysleli mnoho životních a filozofických témat, ale žádné z nich vám nepřináší trvalé štěstí nebo klid. Musíte najít zdroj spontánního pocitu bytí, který neustále prožíváte. Měli byste poznat kořen celé existence. Musíte hledat zdroj vašeho vědění o sobě, díky kterému vyvstal tento zájem o život, a stejně tak obavy a pochybnosti, které se objevují v průběhu života. Chcete-li usilovat o osvobození od připoutanosti ke světu a z něho se objevujících obav a pochybností, musíte si nepřetržitě uvědomovat lásku Já. Když tu je ryzí bytí bez vědomí sebe, jste Absolutno, které je pohlceno božskou esencí. Tělo je produktem nevědomosti, jenž je spoutáno svými zvyky a chováním.

Světec Samarth Ramdas se ve své monumentální knize Dasboadh vyjadřuje o těle hanlivě a nazývá ho ve skutečnosti špínou. Lidské tělo bylo popsáno jako odpad. Ve stejné knize Swámi Ramdas nazývá lidské tělo cestou k Bohu. Proč tento rozpor?

Kvalitní ovoce a zeleninu získáte, když jim zajistíte kvalitní hnojivo nebo kompost ze shnilé organické hmoty. Z našeho pohledu to není nic než špína. Ale hnůj vyrobený právě z této špíny poskytuje rostlinám vynikající výživu a pomáhá jim plodit ovoce a zeleninu vysoké kvality. Jinými slovy, rostliny produkují bohatou chuť jednoduše ze špíny.

Na lidském těle není nic, co by nebylo špínou. Od narození až do smrti tělo produkuje jen odpad. Rozjímáte-li nad touto skutečností, ztrácíte o tělo a jeho záležitosti zájem. Tomu se říká vajragja neboli odpoutání se od těla a jeho světských objektů. Ušlechtilý účel tohoto nadávání na tělo je ten, aby hledajícímu Pravdy vštípil správný pohled. Má zmírnit nadšenost pro svět a přitáhnout ho k vědomí uvnitř těla. Toto vědomí sebe není nic jiného než Íšvara.

Lidské tělo je pro pocit bytí naprosto nezbytné. Pro Parabrahman, které žije uvnitř našeho srdce, je to potěšující zpráva. Totéž tělo umožňuje člověku poznat jeho skutečnou podstatu. Pravý znalec tohoto je Pán žijící uvnitř našeho těla. Světec Ramdas tedy lidské tělo navzdory jeho počátečnímu odsouzení také chválí.

Musíme pochopit, že pocit bytí je toutéž dětskou nevědomostí, s níž jsme začali náš život. Jediný kapitál, který u sebe máme, má naprostou absenci správného poznání. Celá naše existence se udála sama od sebe, bez našeho úsilí a souhlasu. Svět běží dokonale a spontánně. Vy však kvůli zdánlivému jevu duality vidíte každého jako jednotlivce. Tato oddělenost je ale pouhé zdání způsobené iluzí neboli májou. Ve skutečnosti nic takového jako dualita neexistuje. Ve skutečnosti existuje jedině samotné Paramátmam, v jehož světle se jeví zdání tohoto světa.

Při hledání štěstí z Átman jste si vymysleli mnoho životních a filozofických témat, ale žádné z nich vám nepřináší trvalé štěstí nebo klid. Musíte najít zdroj spontánního pocitu bytí, který neustále prožíváte. Měli byste poznat kořen celé existence. Musíte hledat zdroj vašeho vědění o sobě, díky kterému vyvstal tento zájem o život, a stejně tak obavy a pochybnosti, které se objevují v průběhu života. Chcete-li usilovat o osvobození od připoutanosti ke světu a z něho se objevujících obav a pochybností, musíte si nepřetržitě uvědomovat lásku Já.

Když tu je ryzí bytí bez vědomí sebe, jste Absolutno, které je pohlceno božskou esencí. Tělo je produktem nevědomosti, jenž je spoutáno svými zvyky a chováním.

Poznání Já jste získali od Gurua hrou všech tří světů. Vaše vědomí je Átman neboli duše Íšvary. To je to, co jste ve skutečnosti. Jakmile máte toto přesvědčení, ztratíte veškou pýchu a ego. Protože tu není žádný tvůrce, nemůže existovat ani žádný ničitel.

Přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.