Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

71. Sebezapření a rozlišování (z knihy Amrut laja 2)

7. 1. 2022 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Člověk neví, co si počít a jak si užít ´vrcholné štěstí´, které získal. Sebezapření je největší bohatství, které, je-li navíc získáno spolu s poznáním vzniklým z rozlišování, se ukazuje být při hledání Seberealizace k nezaplacení. Není-li fyzické sebezapření doprovázeno poznáním rozdílu mezi skutečným a neskutečným, může způsobit jen utrpení. Poznání, jež není doprovázeno sebezapřením, vyvolává pýchu. Taková osoba se uváže ke svému rodinnému životu a zakouší vášně jako je zlost a závist, když vidí úspěchy druhých ve světě. Poznání spolu se sebezapřením symbolizují ´vrcholné štěstí´. Jedno se neobejde bez druhého.

Dasboadh: Dášaka 12, kapitola 4, verš 20

Jste-li schopni jak sebezapření, tak rozvážnosti, pak to pokládejte za velké štěstí. Jen ti, co dosáhli Seberealizace, ví, jak vhodná je tato kombinace.

Člověk neví, co si počít a jak si užít ´vrcholné štěstí´, které získal. Sebezapření je největší bohatství, které, je-li navíc získáno spolu s poznáním vzniklým z rozlišování, se ukazuje být při hledání Seberealizace k nezaplacení. Není-li fyzické sebezapření doprovázeno poznáním rozdílu mezi skutečným a neskutečným, může způsobit jen utrpení. Poznání, jež není doprovázeno sebezapřením, vyvolává pýchu. Taková osoba se uváže ke svému rodinnému životu a zakouší vášně jako je zlost a závist, když vidí úspěchy druhých ve světě. Poznání spolu se sebezapřením symbolizují ´vrcholné štěstí´. Jedno se neobejde bez druhého.

Nejpodstatnější je sebezapření, které je mnohem důležitější než rozlišování. Lidé nepřejí druhým jejich úspěch. Cítí se mizerně, když vidí, jak se druhým daří. Nejsou zde žádné stromy radosti či trápení. Radosti a trápení ve světě jsou ve skutečnosti naše mentální konstrukce. Uznáváme radosti a utrpení, a tím jim dáváme jejich opodstatnění. Jsou to však pouze rysy či stavy mysli, které bezesporu zmizí. Pokud řeknete, že po ničem netoužíte, bolesti a trápení se vás nijak nedotknou.

Chtivost je matkou utrpení. Rozlišování vymýtí utrpení ´světa za´, kdežto sebezapření vymýtí veškeré utrpení, které vás může potkat na vaší cestě v tomto světě. Sebezapření značí netečnost k materiálním objektům. Měli byste toužit po radosti Já a projevovat lhostejnost ke všemu, co je v iluzi. To znamená, že byste si měli přát pouze radost z Já a vše ostatní byste měli pokládat za bezvýznamné. To jsou znaky sebezapření. Být si vědom stavu Brahman je to, co je známo jako rozlišování.

Smrtelník je uvnitř upoután k individualitě, neboli ztotožnění se s džívou, a z vnějšku je uvázán k světskému životu. Člověk je za těchto okolností spoután jako kůň, ale jakmile pochopí, že ´Já jsem Já´, ´Já jsem Brahman´, pak se vytrhne z vnitřních pout. Když se osvobodí z touhy po objektech, zbaví se také vnějších pout.

Měli byste důkladně pochopit, že všechny ty věci, touhy, objekty, atd., jsou neskutečné. Pokud pochopíte ´Poznání Brahman´, a jednáte podle toho, lidé kolem vás jsou překvapeni a ohromeni. Vstřebat toto poznání je rozlišováním a jednat podle toho je sebezapřením. Být zbaven strachu je sebezapřením. Z adepta, kterému se toto hluboce vštípí do mysli, se stane sádhu, čili ten, kdo dosáhl cíle. Tento svatý muž je ponořen do uctívání, zpívání kirtanů, čtení svatých textů, knih, přednášek, atd. To samo o sobě je nesmírně zajímavý ´kirtan´ Pána Hariho. Jakmile víte, že tento rodinný život je neskutečný, žijte dál ve své rodině, jako kdybyste nebyli jejím členem.

Nejzazší Pravda spolu s uctíváním je váš jediný cíl. Vnitřní mysl (antahkarana) je divadlo. Herec, který zde hraje, ovládá scénu a je zcela zaujat svou rolí. Podobně pokud stále přemýšlíte o nejzazší Pravdě, bude povýšena na nejvyšší hodnotu a vy v ´Ní´ budete zajati. Potom získáte stav Parabrahman. 

Uctívejte z hloubky svého srdce a konejte tak s láskou. To vám pomůže vytvářet lásku ve svém srdci a vy se okamžitě dostanete na správnou kolej. Jak se dozvíte, zda je Bůh potěšen či nikoliv? Bůh je potěšen pouze tehdy, když je Já plné radosti. To je nutné prožít. Získání vlastní ´Sebe-zkušenosti´ je daleko důležitější než když to získáme ze zkušenosti druhých, či se to názorně dozvíme z Abhangů (posvátných zpěvů, které složili a zpívali světci).

Datum neuveden

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.