Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. září 1980 – Pokud opravdu chcete věčný klid, nestarejte se o nikoho jiného, starejte se sami o sebe, zkoumejte jen sami sebe (z knihy Před vědomím)

25. 2. 2020 - Gabi

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Vše, co člověk dělá, je jen pro udržování vědomí, pro mě ale neexistuje vůbec nic, co bych chtěl, aby pokračovalo. Přicházíte sem jako individuality očekávající, že ode mě něco získáte; to je to, kde vzniká chyba. Není zde žádná individualita, takže jak mohu udělat něco pro neexistující individualitu? Vaše přirozenost není nikterak odlišná od mojí. Toto dění je pouhé dění, které přišlo a odejde.

21. září 1980

Maharadž: Vše, co člověk dělá, je jen pro udržování vědomí, pro mě ale neexistuje vůbec nic, co bych chtěl, aby pokračovalo. Přicházíte sem jako individuality očekávající, že ode mě něco získáte; to je to, kde vzniká chyba. Není zde žádná individualita, takže jak mohu udělat něco pro neexistující individualitu? Vaše přirozenost není nikterak odlišná od mojí. Toto dění je pouhé dění, které přišlo a odejde. Když cítíte, že potřebujete jít čůrat, tak se vyčůráte, je to stejné pro všechny. Je to proces čůrání, který se děje každému, ale vy berete vše jako něco, co se děje vám, jakožto nějaké individualitě.

Tazatel: Jak mohu pochopit to, co Maharadž říká?

Maharadž: K tomu, abyste pochopili, co říkám, je velmi důležité rozlišování. Je to pouze po příchodu vědomí, že se snažíme pochopit sebe sama. Vědomí je takzvané zrození; zrození znamená tři aspekty: bdělý stav, hluboký spánek a poznání „já jsem“. Jakmile zcela pochopím to, co toto zrození je, je celá hádanka rozluštěna. Protože jsem důkladně poznal, co je tento princip zrození, budu velmi dobře vědět, co se děje v momentu takzvané smrti, a budu pozorovat odchod životního dechu, řeči a „jáství“; otázka smrti je vyloučena. Vím-li právě nyní, že můj životní dech odchází, nebudu ho zastavovat, nebudu říkat: „Ne, zastav se, počkej ještě chvíli“, protože velmi dobře vím, že nemá cenu tento životní dech a životní sílu zadržovat. Nastalo a skončilo mnoho rozkladů, ale v mém pravém věčném stavu jsem jimi nedotčen. Před tímto stavem, založeným na zkušenostech, jsem byl dokonalým ve všech ohledech. S příchodem tohoto bytí nastal tento nedokonalý stav, a já ho mám již po krk. Pokud opravdu chcete věčný klid, nestarejte se o nikoho jiného, starejte se sami o sebe, zkoumejte jen sami sebe. Kdo vám dá věčný klid? Je to pouze toto slunce, toto „já jsem“. Pokud obejmete Sebezářící slunce, vše ostatní zmizí, ale vy zůstanete věčně. Zcela to prozkoumejte. S pravomocí koho (čeho) se můžete zachovat? Až do jaké míry můžete prodloužit svůj život? Měli byste si uvědomit, že bytí není nezávislé – závisí na něčem. Když to prozkoumáte, dojdete k závěru, že vy, Absolutno, nezávisíte na tomto bytí.

Tazatel: Pokud je Átman Sat-čit-ánanda, co je pak Paramátman?

Maharadž: Sat-čit-ánanda se v pravý čas stane Paramátman. Sat-čit-ánanda je „jáství“ a je samo stavem blaženosti, stavem lásky, ale je to jen zakoušející stav; po dobu, co je zde vědomí, a vědomí je zde, dokud je dostupné tělo – je to časově omezený stav. Stav Sat-čit-ánanda musíte transcendovat.

Tazatel: Měl bych se stabilizovat v bytí, anebo bych měl plynout s myšlenkami?

Maharadž: Jestliže budete setrvávat v bytí, myšlenek bude méně a méně. Pokud se budete zaplétat do myšlenek, budou se znásobovat. Setrvávejte pouze ve svém bytí.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.