Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

15. září 1980 – V tomto vědomém stavu musíte ustoupit do stavu nevědění (z knihy Před vědomím)

18. 2. 2020 - Gabi

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Pokud se mne týče, všechna náboženství jsou založena na konceptech a emocích. Tyto emoce jsou tak násilné a poutavé, že jsou lidé kvůli nim schopni obětovat i své životy. Sjednotí-li se člověk emocionálně s někým jiným, může to být tak účinné, že těm, co se ztotožnili s Ježíšem Kristem, se objevily na tělech rány po ukřižování. Všechny tyto zkušenosti jsou naprosto k ničemu. Jedna individualita se ztotožnila s jinou individualitou, ale dokud se individuality nevzdáte, Skutečnost se nikdy neprojeví.

15. září 1980

Tazatel: Když se v meditaci snažím stabilizovat se v bodě za myslí, je zde temnota, nicota, prázdnota. Nemám tento stav rád.

Maharadž: Copak nechápete – jste tam pořád. Před stabilizováním se v „Já“ tu stále přetrvávají stopy mysli. Tento stroj je samočinně vznikajícím strojem; když to detailně prozkoumáte, hnací síla pomůže vyčistit všechny pochybnosti ve vaší mysli. Toto je výhradně vaše poznání, kterému se budete těšit nejvíce, a poté jsou všechny stopy mysli zcela vykořeněny. Toto je stav, v němž jste a zároveň nejste, to je pomezí. Ve chvíli, kdy víte, že jste, je tu dualita. Když nevíte, že jste, jste dokonalý, ale musíte projít tímto procesem. V hlubokém spánku nevíte, že jste, ale to je hrubší stav. V tomto vědomém stavu musíte ustoupit do stavu nevědění. Co je toto vědění? Je to známka nebo zamluvení rezervace „já jsem“. Dopředu si rezervujete byt, který je ve výstavbě, ale kde je ten byt? Je to pouze rezervace. Podobně i toto „já jsem“ je pouhou rezervací, reprezentuje váš Absolutní stav.

Tazatel: Co vám dává odvahu přeměnit se v nic, o němž víte, že tu je?

Maharadž: Vaše hluboká potřeba pochopit „Já“. Toto ztrácení se znamená jít dovnitř, ale váš běžný sklon je jít skrze pět smyslů ven a vidět svět. Nyní to otočte; nejsem tělo, nejsem mysl, nejsem pět smyslů; nyní jste stabilizován ve vědomí. Po ukotvení se ve vědomí se budou všechny další věci dít automaticky. Rozšíříte se do všeho projeveného. Předtím, než přišlo „jáství“, jsem byl, jsem a budu v tomto původním stavu. Jak to, že na mě nemá žádný vliv hrozivé jméno této choroby? Je to z toho prostého důvodu, že to, čím jsem, nemá s touto chorobou nic co do činění, je to jen název.

Tazatel: Co si Maharadž myslí o všech těch rozličných druzích náboženství?

Maharadž: Pokud se mne týče, všechna náboženství jsou založena na konceptech a emocích. Tyto emoce jsou tak násilné a poutavé, že jsou lidé kvůli nim schopni obětovat i své životy. Sjednotí-li se člověk emocionálně s někým jiným, může to být tak účinné, že těm, co se ztotožnili s Ježíšem Kristem, se objevily na tělech rány po ukřižování. Všechny tyto zkušenosti jsou naprosto k ničemu. Jedna individualita se ztotožnila s jinou individualitou, ale dokud se individuality nevzdáte, Skutečnost se nikdy neprojeví. Neopakujte jako papoušek to, co jste si někde vyslechli, dokud o tom nebudete přesvědčeni stejně jako já. Já znám svůj stav, který tu byl předtím, než přišlo tělo a vědomí, mám o něm poznání, uvědomuji si ho. Pouhé naslouchání těmto slovům nebude stačit – musíte se sjednotit s vědomím. Nepovažujte poznání „já jsem“ za nepodstatné, protože ono je hnací sílou pro běh celého vašeho vesmíru. Projevy vědomí jsou neomezené; pokud se ponoříte do těchto projevů, ztratíte se. Odevzdejte se a sjednoťte se se svým vědomím a vědomí samo vám ukáže proces, jak může být rozpuštěno.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.