Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - V.044

28. 11. 2018 - Lenka

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Kapitola 6: Příběh bráhmany jménem Gádhi

V.44

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, tento koloběh života a smrti nemá konce. Mája nepřestane mít moc, pokud jedinec plně neovládne své srdce a mysl. K tomu ti povím následující příběh.

 

V tomto světě existuje místo nazývané Kóšala a zde žil bráhmana jménem Gádhi. Již od dětství byl naplněn duchem prostoty a nezaujatosti a svojí učeností se zdál být samotným ztělesněním dharmy, ctnosti. Jednou tento bráhmana odešel do lesů, aby se tam oddal odříkání. Jeho touhou bylo spatřit boha Višnua. Vstoupil proto do řeky a začal odříkávat mantry. Brzy byla jeho bytost očištěna.

Po osmi měsících se Višnu před ním zjevil a řekl mu, aby vyslovil své přání.

Gádhi odvětil, že si přeje poznat sílu iluze, Máju, která všechny bytosti oklamává a drží v nevědomosti.

BŮH VIŠNU řekl:

Uzříš moji iluzi, Máju, a v tom okamžiku se vzdáš mylného vnímání objektů.

Višnu zmizel a Gádhi vyšel z vody pln radosti. Následující dny vykonával mnoho zbožných činností a setrvával v blaženosti, jež byla následkem jeho setkání s Višnuem.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Jednoho dne se šel vykoupat k řece, přičemž stále rozjímal o slovech boha Višnua. Jakmile se ponořil do vody, uviděl sám sebe mrtvého. Jeho tělo leželo bez hnutí, tváře byly bledé a bez života.

Spatřil kolem sebe mnoho příbuzných. Všichni byli ovládnuti smutkem, plakali a naříkali. Jeho manželka mu objímala nohy, a jako když se protrhne přehrada, ronila neustávající proudy slz. Jeho matka stála vedle ní, hlasitě naříkala a rukama mu objímala obličej, na nějž padaly hořké slzy. Všude kolem stáli další příbuzní, všichni zdrceni žalem.

Gádhi se viděl, jak leží nehnutě, jakoby spal či byl v hluboké meditaci. Jakoby dlouze odpočíval. Slyšel pláč a bědování příbuzných a byl udiven, co to vše znamená. Tak rád by pochopil podstatu vztahů a přátelství.

Zanedlouho příbuzní odnesli jeho tělo pryč ke spálení. Když vykonali pohřební rituály, položili tělo na hranici, zapálili ji a brzy bylo tělo Gádhiho stráveno ohněm.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.