Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.057

6. 6. 2018 - Lenka

Celý vesmír je prostoupen jediným Já.
Neštěstí a zármutek je Já.
Štěstí je rovněž Já.
Proto jsou všechny touhy pouhá nicota.
Protože vím, že všechno je Já, jsem osvobozen od veškerého usilování.
V tomto těle, uvnitř i vně, nahoře i dole, tam i tady, všude je pouze Já, samotné Já, a neexistuje žádné ne-Já.
Toto Já je všude a vše existuje jakožto Já. 
Všechno je Já.

IV.57

RÁMA se zeptal:

Jak může tento neskutečný svět existovat v Brahman? Může snad sníh existovat na Slunci?

VASIŠTHA řekl:

Rámo, na tuto otázku ještě není čas, neboť nejsi dostatečně zralý na to, abys pochopil odpověď. Malého chlapce nebude zajímat milostný příběh. Strom dá svoje ovoce v pravý čas. Stejně tak přinesou v pravý čas své ovoce má slova. Zkoumáš-li své Já skrze Já svým vlastním úsilím, pak odpověď na svoji otázku jistě nalezneš. Mluvil jsem o otázce konání a nekonání, abych ti objasnil podstatu podmíněnosti mysli, podstatu vytváření myšlenek a představ.

Omezení znamená omezení právě myšlenkami a představami. Osvobození znamená osvobození se od nich. Oprosti se od všech představ, včetně představ o osvobození. Nejprve se pěstováním dobrých vztahů a přátelství zbav touhy po hmotných statcích. Poté se oprosti i od představ přátelství, aniž bys ovšem přestal přátelsky jednat. Zbav se všech tužeb a rozjímej o povaze kosmického Vědomí. I to je stále v rámci myšlenek a představ, proto toho v pravý čas zanechej. Spočívej v tom, co zbude, když se od všeho oprostíš. A zřekni se toho, kdo se všech představ zříká. Jakmile odejde samotná představa jáství, budeš neomezený jako prostor. Kdo se takto z celého svého srdce odevzdá, je nejvyšší Pán, bez ohledu na to, zda nadále žije aktivním životem, nebo setrvává v meditaci. Činnost nebo nečinnost pro něj nemá žádný smysl. Ó Rámo, prostudoval jsem všechny svaté knihy a přesvědčil se o tom, že vysvobození nepřijde bez naprostého oproštění se od myšlenek, představ a podmíněnosti mysli.

Tento svět rozličných jmen a forem se skládá z toho, co je žádoucí nebo nežádoucí. Tím se lidé zabývají, kdežto Sebepoznání nikoho nezajímá! Ve třech světech se jen zřídka najde člověk poznání. Někdo se stane vládcem světa nebo králem nebes, ale to všechno jsou jen složeniny z pěti prvků! Je smutné, že se lidé oddávají zkáze svého života pro tak nepatrný zisk. Je to škoda. Nikdo nevěnuje pozornost učení mudrce, jemuž se dostalo poznání Já. Člověk poznání je ustálen v nejvyšším bodě, kam ani Slunce či Měsíc nemají přístup, proto ho nemohou okouzlovat úspěchy a potěšení tohoto světa.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.