Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.040 - IV.041

4. 4. 2018 - Lenka

Nevědomost nezmizí jinak než skrze Sebepoznání. A Sebepoznání se objeví poté, co jsou do hloubky prostudovány svaté texty. Ať už je původ nevědomosti jakýkoli, i ona existuje v Já. Proto nezkoumej, kde se nevědomost vzala, ale jak se jí lze zbavit. Až tato nevědomost neboli Mája odejde, pak poznáš, jak vznikla. Pochopíš, že nevědomost není skutečná, vzniká pouze ve stavu nevědění. Žádný člověk jí není ušetřen, ať je to významný učenec nebo velký hrdina. Nevědomost je zdrojem všeho utrpení, proto ji zbav kořenů a nadobro znič.

IV.40

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, stvoření celého tohoto vesmíru je projev všemohoucí síly Vědomí, Čit šakti, jejíž podstatou je neomezené Brahman. Objeví se úmysl a ten se v mysli zhmotní. Mysl okamžitě převede hmotu do zdánlivě objektivní roviny a v tomto bodě se objeví představa stvoření, opouštějící svou skutečnou podstatu, kterou je neomezené Vědomí.

Neomezené Vědomí si uvnitř sebe uvědomuje čiré prázdno a poté síla Vědomí, Čit šakti, umožní vznik prostoru. V Čit šakti se dále objevuje snaha po rozmanitosti a tento úmysl sám o sobě lze považovat za Stvořitele Brahmu doprovázeného dalšími živými bytostmi. Tak se všech čtrnáct světů objevuje v prostoru neomezeného Vědomí i se veškerou rozmanitostí živých bytostí, z nichž některé žijí v temnotě nevědomosti, jiné jsou blízko osvícení a další již jsou plně osvícené.

Ó Rámo, na tomto světě mezi tolika druhy bytostí je pouze člověk uzpůsoben k tomu, aby mohl být poučen o povaze Pravdy. Avšak i mezi lidmi je mnoho těch, kteří jsou posedlí zármutkem a falešnými představami, nenávistí a strachem. A tím se budu nyní velmi podrobně zabývat.

Povídání o tom, kdo a jak stvořil tento svět, je tu jen za účelem sepsání knih a podání výkladů, nezakládá se to na pravdě. Proměny vznikající v neomezeném Vědomí či v uspořádání kosmické existence se ve skutečnosti v Bohu neodehrávají, i když se to tak může jevit. Neexistuje nic jiného než neomezené Vědomí! Přemýšlet o existenci Stvořitele a jím stvořeného vesmíru je absurdní. Je-li jedna svíce zapálena od druhé, není mezi nimi vztah stvořitele a stvořeného. Oheň je jen jeden. Stvoření je jen slovo, nikoli odpovídající Skutečnost.

Vědomí je Brahman, mysl je Brahman, rozum je Brahman. Brahman samo o sobě je podstatou všeho. Zvuk či slovo je Brahman a Brahman je obsaženo ve všem. Vše je Brahman, svět ve skutečnosti neexistuje.

Odstraní-li se nánosy a nečistoty, odhalí se skutečné jádro, podstata. Když se rozptýlí tma noci, lze uvidět předměty původně ve tmě skryté, když se rozptýlí nevědomost, lze uzřít Pravdu.

IV.41

RÁMA se zeptal:

Jak se v neomezeném Vědomí vůbec může objevit záměr rozmanitosti?

VASIŠTHA řekl:

Ó Rámo, v mých tvrzeních není rozpor. Krásu poznání v mých tvrzeních objevíš až tehdy, kdy nahlédneš pravdu. Stvoření a další jevy jsou v textech popsány pro poučení žáků. Nenech si tím ovlivnit svou mysl. Až pochopíš, co je slovy naznačeno, pak hříčky se slovy přirozeně opustíš.

V neomezeném Vědomí není ani záměr ani závoj nevědomosti. Ale právě to je před tebou jakožto svět.

To však lze pochopit až tehdy, když zmizí nevědomost. A ta zmizí pomocí návodů, které jsou založeny na používání slov a popisů. Nevědomost touží zničit sebe sama, a proto touží po světle skutečného Poznání. Zbraně zničíš použitím jiných zbraní, špínu vyčistíš špínou, jed vyléčíš jiným jedem a nepřátele zničíš jinými nepřáteli. A tato Mája se raduje, je-li zničena! Jakmile se staneš vědomým si této Máji, v tom okamžiku Mája zmizí.

Nevědomost neboli Mája zakrývá pravdu a vytváří rozmanitost, ale je zvláštní, že nezná svoji podstatu. A dokud člověk její podstatu neprozkoumá, Mája vládne. V okamžiku, kdy je podstata prozkoumána, Mája zmizí.

Tato Mája ve skutečnosti neexistuje. Dokud přímou zkušeností tuto pravdu nepochopíš, budeš muset přijmout, co ti říkám. Ten, kdo ví, že pravdou je Brahman samo, je osvobozen. Jakýkoli jiný pohled uvádí člověka v nevědomost.

Nevědomost nezmizí jinak než skrze Sebepoznání. A Sebepoznání se objeví poté, co jsou do hloubky prostudovány svaté texty. Ať už je původ nevědomosti jakýkoli, i ona existuje v Já. Proto nezkoumej, kde se nevědomost vzala, ale jak se jí lze zbavit. Až tato nevědomost neboli Mája odejde, pak poznáš, jak vznikla. Pochopíš, že nevědomost není skutečná, vzniká pouze ve stavu nevědění. Žádný člověk jí není ušetřen, ať je to významný učenec nebo velký hrdina. Nevědomost je zdrojem všeho utrpení, proto ji zbav kořenů a nadobro znič.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.