Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.036 - IV.37

21. 3. 2018 - Lenka

Přirozeností neomezeného Vědomí je, že projevený svět v něm vzniká i zaniká. Tím, že projevený svět není od neomezeného Vědomí oddělen, je tu určitý příčinný vztah. Ve Vědomí svět vzniká, existuje a zase zaniká. Je to, jako když je v hloubce oceán bez pohnutí, ačkoli na povrchu je vířen vlnami. Tak jako přiotrávený člověk, který má halucinace, vnímá sebe jako někoho jiného, tak Vědomí, které si samo sebe uvědomí, se považuje za něco jiného.

IV.36

RÁMA se zeptal:

Neomezené Vědomí je transcendentální, překračuje tedy oblast zkušenosti, řekni mi, prosím, jak v něm existuje tento vesmír.

VASIŠTHA odvětil:

Ó Rámo, tento vesmír existuje v neomezeném Vědomí tak, jako na klidném moři existují vlny, které teprve přijdou. Ve skutečnosti jsou neoddělitelné, ale ve smyslu možnosti tam zdánlivé oddělení je. Neomezené Vědomí je neprojevené, třebaže všudypřítomné, tak jako se neprojevuje všude existující prostor. Odraz předmětu v křišťálu nelze považovat za skutečný, ale ani ne za zcela neskutečný. Podobně o vesmíru odrážejícím se v Neomezeném Vědomí nelze říci, že je skutečný, ani že je neskutečný. A tak jako zůstává prostor neovlivněn mraky, které v něm plují, je neomezené Vědomí neovlivněno a nedotčeno vesmírem, jež se v něm zjevuje. Podobně jako vidíme světlo díky tomu, že se na něčem odráží, tak se neomezené Vědomí odhaluje skrze různá těla. Vědomí je ve své podstatě beze jmen a forem, ale jména a formy jsou přisouzeny jeho odrazům.

Vědomí odrážející se ve Vědomí září jako Vědomí a jako Vědomí existuje. Přesto ten, kdo je nevědomý (byť sám sebe považuje za moudrého a rozumného člověka), má představu, že tu vzniká a existuje něco jiného než toto Vědomí. Nevědomému člověku se Vědomí jeví jako projevený svět, moudrému člověku se totéž Vědomí jeví jako jedno jediné Já. Tomu se říká přímá zkušenost, čiré zakoušení. Díky tomu Slunce svítí a všechny bytosti si užívají života.

Vědomí nebylo stvořeno a nezanikne. Je věčné a projevený svět je k němu přidán podobně jako vlny k oceánu. Pokud se Vědomí odrazí samo v sobě, objeví se pocit „Já jsem“, který dává vzniknout rozmanitosti. Vědomí coby prostor dovoluje semínku vzklíčit, coby vzduch zvedá klíček k obloze, coby voda jej vyživuje, coby země jej upevňuje, a coby světlo odhaluje nový život. A vědomí v semínku se v příhodné chvíli projeví jako plod.

Různá roční období i s jejich specifikami nejsou též nic jiného než Vědomí. Díky Vědomí celý vesmír a bezpočet všech jeho bytostí existuje až do kosmického zániku.

IV.37

VASIŠTHA pokračoval:

Přirozeností neomezeného Vědomí je, že projevený svět v něm vzniká i zaniká. Tím, že projevený svět není od neomezeného Vědomí oddělen, je tu určitý příčinný vztah. Ve Vědomí svět vzniká, existuje a zase zaniká. Je to, jako když je v hloubce oceán bez pohnutí, ačkoli na povrchu je vířen vlnami. Tak jako přiotrávený člověk, který má halucinace, vnímá sebe jako někoho jiného, tak Vědomí, které si samo sebe uvědomí, se považuje za něco jiného.

Tento vesmír není skutečný ani neskutečný. Třebaže ve Vědomí existuje, přece nemá nezávislou existenci. Třebaže se zdá, že existuje mimo Vědomí, nikdy Vědomí nepřekračuje. Je to jako se zlatou ozdobou a zlatem.

Toto Já, nejvyšší Brahman, vším prostupující, je to, co ti umožňuje zakoušet zvuk, chuť, tvar či vůni, Ó Rámo. Překračuje veškerou zkušenost a je všudypřítomné. Je čiré a neduální, není v něm představa něčeho dalšího. Existence a neexistence, dobro a zlo, všechny tyto protiklady jsou jen plané představy nevědomých lidí a je jedno, zda za základ tohoto přeludu je považováno ne-Já nebo Já samo.

Protože neexistuje nic jiného než Já, jak by tu mohla být touha po něčem jiném? Proto představy „to je žádoucí“ či „to je nežádoucí“ se Já nikterak nedotýkají. Poněvadž Já je bez tužeb a ten, kdo koná, i samotné konání jsou jedno a totéž, není Já do konání nijak zataženo. Protože To, co existuje, a To, v čem to existuje, je jedno a totéž, nelze ani říci, že To je. Protože v Tom neexistují tužby, není tu ani představa nečinnosti.

Nic jiného neexistuje, Ó Rámo. Nejsi nic jiného než samotné Bytí absolutního Brahman. Proto se osvoboď od všech představ duality a žij činorodým životem. Co získáš neustálým vykonáváním všech možných činností? Co získáš tím, že budeš toužit být nečinný nebo se držet svatých textů? Ó Rámo, spočívej v klidu a čistotě jako oceán, jehož hladina není čeřena větrem. Onoho Já, které prostupuje vším, nedosáhneme putováním sem a tam. Nenech svou mysl toulat se po objektech tohoto světa. Ty sám jsi nejvyšší Já, neomezené Vědomí, a nic jiného!


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.