Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.028 - IV.31

28. 2. 2018 - Lenka

To, že jedinou skutečností je Brahman, však není moudré říkat nevědomému člověku. Neboť přesvědčení o skutečnosti projeveného světa, jež je hluboce zakořeněné v mysli nevědomého, nelze rozptýlit jinak, než důkladným zkoumáním podstaty a smyslu svatých textů. Ten, kdo před nevědomými lidmi bude tvrdit, že tento svět je neskutečný a jedinou skutečností je Brahman, se dočká jenom posměchu. Ať jim to vysvětlíš sebelépe, nepochopí to o nic víc, než bys naučil mrtvoly tančit. Tuto pravdu mohou zakoušet pouze mudrci.

IV.28, 29, 30

VASIŠTHA pokračoval:

Jakmile to Brahma řekl, zmizel. Bohové chvíli vyčkávali ve svých úkrytech a připravovali se na nový útok. Obnovený boj mezi armádami bohů a démonů byl ještě zuřivější než předtím. Všude zbyla spoušť a zkáza.

Nepřetržité zaujetí bojem vyvolalo ve třech vůdcích démonů prvotní představu “já jsem“. Tak jako zrcadlo odráží předměty, které jsou v jeho blízkosti, tak se jednání jedince odráží v jeho vědomí jako pocit ega. Pokud si však člověk udržuje „odstup“ a není tu ztotožnění se s daným jednáním, potom pocit ega nevzniká.

Když se však pocit ega dostaví, je okamžitě následován touhou po prodloužení života v těle, získání bohatství, zdraví, potěšení atd. Právě tyto touhy démony velmi oslabily. V myslích se jim objevil klam, z něhož vznikly pocity „to je mé“ či „to je mé tělo“, a všechno nevyhnutelně vyústilo v neschopnost dělat to, k čemu byli určeni. Začalo je lákat jídlo a pití. Věci jim skýtaly pocit potěšení, a tak je připravily o jejich svobodu. Se ztrátou svobody zmizela odvaha a oni prožívali strach a obavy. Báli se i pouhé myšlenky na to, že by mohli v bitvě padnout.

Bohové využili situace a zaútočili na démony. Damy, Vjály i Katy se zmocnil strach a z boje utekli.

Když armáda démonů viděla, že jejich dříve nepřemožitelní ochránci utekli, jejich morálka ochabla a oni umírali po tisících.

Jakmile se démon Sambara dozvěděl, že jeho armáda utrpěla krutou porážku, byl vzteky bez sebe a začal zjišťovat, kam se jeho nepřemožitelní démoni poděli. Bojíce se jeho zloby, ukryli se démoni Dama, Vjála a Kata v nejhlubším podsvětí.

Tam jim služebníci boha smrti Jamy poskytli útočiště a dali jim tři dívky za manželky. Démoni žili v podsvětí dlouhý čas, až jednoho dne je navštívil sám Jama. Přišel však bez své hole a bez doprovodu. Démoni ho nepoznali, neprojevili mu náležitou úctu a rozzlobený Jama je vykázal do nejhorších pekel. Po utrpení v mnoha mimolidských vtěleních žijí nyní jako ryby v jednom kašmírském jezeře.

IV.31

VASIŠTHA pokračoval:

Tady vidíš, k jakým neštěstím vede nevědomost a jak tři dříve neporazitelní démoni byli zcela přemoženi a potupeni v důsledku pocitu ega, který vyvolal v jejich srdcích strach. Podlehnutí světu vyrůstá jako smrtící popínavá rostlina ze semínka, jímž je pocit ega. Proto, Rámo, seber všechnu sílu a nech tento pocit ega být. Ustáli se v přesvědčení, že „já neznamená nic“ a buď šťastný. Pocit ega neboli pocit jáství zastiňuje neomezené Vědomí, jehož povahou je čirá blaženost.

Ačkoli démoni Dama, Vjála a Kata původně nepodléhali cyklu zrození a smrti, tak v důsledku svého pocitu ega byli do tohoto koloběhu vtaženi. A tak ti, kterých se báli i sami bohové, žijí nyní jako ubohé ryby v kašmírském jezeře.

RÁMA se zeptal:

Démoni Dama, Vjála a Kata byli neskuteční, neboť si je vykouzlil Sambara. Jak je možné, že se stali stejně skutečnými jako my?

VASIŠTHA odvětil:

Rámo, tak jako byli neskuteční vykouzlení démoni, tak jsme neskuteční i my, bohové a všichni ostatní. Všechny představy o „já“ a „ty“ jsou neskutečné, Rámo. To, že ty a já se zdáme jako skutečné entity, pravdu nezmění. I kdyby se mrtvý člověk zjevil nyní před tebou, tak pořád mrtvým zůstane!

To, že jedinou skutečností je Brahman, však není moudré říkat nevědomému člověku. Neboť přesvědčení o skutečnosti projeveného světa, jež je hluboce zakořeněné v mysli nevědomého, nelze rozptýlit jinak, než důkladným zkoumáním podstaty a smyslu svatých textů. Ten, kdo před nevědomými lidmi bude tvrdit, že tento svět je neskutečný a jedinou skutečností je Brahman, se dočká jenom posměchu. Ať jim to vysvětlíš sebelépe, nepochopí to o nic víc, než bys naučil mrtvoly tančit. Tuto pravdu mohou zakoušet pouze mudrci.

Ó Rámo, ani my ani démoni nejsme skuteční. Skutečné je pouze jediné neomezené Vědomí, jež nepodléhá žádné změně. V neomezeném Vědomí vznikají představy mě, tebe či démonů a ty považujeme za skutečné, neboť vnímající vědomí skutečné je. Jestliže je vědomí v „bdělém stavu“, pak tyto představy vznikají, jestliže je ve „stavu hlubokého spánku“, představy mizí. Přesto v neomezeném Vědomí stavy jako bdění a spánek neexistují. Neomezené Vědomí je čiré, ryzí. Pochop to a buď osvobozen od starostí a strachů pocházejících z rozdělování.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.