Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha IV. - O existenci - IV.024 - IV.027

21. 2. 2018 - Lenka

Toho, kdo má mysl podmíněnou tendencemi a touhami, lze porazit. Bez tendencí a tužeb se i komár stane neporazitelným. Podmíněná mysl prožívá utrpení. Mysl zbavená podmíněností, zakouší radost. Tendence a touhy člověka oslabují. Proto se nebojte boje s démony. Udělejte všechno možné, abyste v nich vzbudili pocity „já“ a „moje“, a protože to jsou nevědomá stvoření démona Sambary, snadno padnou do léčky. Pak je hravě porazíte.

Kapitola 3: Příběh Damy, Vjály a Katy

IV.24, 25

VASIŠTHA pokračoval:

Ó Rámo, ve velké říši, jíž se říká peklo, se jako mohutní sloni v říji potulují špatné skutky. V pozadí těchto skutků stojí smysly, které mají k dispozici obrovské množství tužeb, a je proto těžké je ovládnout. A nevděčné smysly ničí tělo, svůj vlastní příbytek, svoji ochranu.

Avšak ten, kdo je obdařen poznáním, je schopen odstranit tužby, aniž by si ublížil, podobně jako lze bez jakékoli újmy chytit do smyčky divokého slona. Blaženost, kterou zakouší mudrc ovládající své smysly, je nesrovnatelně větší než blaženost krále vládnoucího městu z malty a cihel. Pochopení mudrce roste v čistotě, neboť tužbami po potěše smyslů je mudrc již znaven. Toužení však zcela vymizí až poté, co je nahlédnuta nejvyšší pravda.

Pro mudrce je mysl jako poslušný služebník, dobrý rádce, schopný velitel smyslů, hodná žena, ochraňující otec a důvěryhodný přítel. Podporuje ho v konání dobrých skutků.

Rámo, ustáli se v pravdě a žij svobodně ve stavu bez záměrů a posuzování. Nebuď jako démoni Dama, Vjála a Kata, jejichž příběh ti teď budu vyprávět.

V podsvětí žil mocný démon Sambara. Byl mistrem v umění magie. Vytvořil magické město se stovkou sluncí na obloze, chodícími a mluvícími bytostmi ze zlata, labutěmi vytesanými ze vzácných kamenů, ledovým ohněm a vlastními nebeskými tělesy. Bohové na nebi z něj měli hrůzu.

Kdykoli Sambara usnul nebo opustil město, snažili se bohové využít situace a ničit jeho armádu. Ale stalo se, že rozzlobený démon vnikl do nebe. Bohové se ve strachu z jeho magických schopností schovali tak, že je nenašel, a pak v příhodné chvíli jeho vojáky pobili. Aby propříště ochránil svou armádu, stvořil Sambara tři mocné démony, Damu, Vjálu a Katu.

Tito tři démoni neměli žádná předchozí vtělení a byli proto bez podmíněností a tužeb. Neměli strach, pochyby ani jiné takové sklony. Neprchali před nepřítelem, nebáli se smrti a nechápali smysl války, vítězství ani porážky. Ve skutečnosti to nebyli ani nezávislí jedinci, džívové, ale robotu podobné projekce démona Sambary. Jejich chování bylo chováním člověka, který vymýtil skryté touhy, ale nedosáhl osvícení. Démon Sambara se radoval, že jeho armáda bude mít nepřemožitelné ochránce.

IV.26, 27

VASIŠTHA pokračoval:

Démon Sambara vyslal svoji nepřemožitelnou armádu, chráněnou třemi novými démony, do boje proti bohům. K boji se připravilo i vojsko bohů. Začala zuřivá bitva, démoni nebyli ozbrojeni a došlo k boji muže proti muži. Bitva pokračovala a později byly použity různé druhy střel, které ničily města, vesnice i vše ostatní. Na obou stranách se střídalo vítězství s porážkou.

Tři vůdci démonů pátrali po třech nejvyšších bozích, ale marně. Vrátili se tedy k Sambarovi, aby mu podali zprávu. Mezitím se bohové modlili ke Stvořiteli Brahmovi, až se ten před nimi náhle zjevil. Prosili ho, ať jim pomůže nalézt způsob, jak démony porazit.

BRAHMA řekl:

Ó bohové, Sambaru nyní zabít nemůžete, bude zabit až za sto let bohem Višnuem. Uděláte moudře, když z boje odejdete jako poražení. Časem se v důsledku všech bojů začne ve třech démonech vytvářet pocit ega. V jejich myslích se objeví podmíněnosti a rozvinou skryté touhy. Nyní jsou bez pocitu ega a z něho plynoucích tendencí.

Kdo nemá pocit ega, pocit „já“, ani žádné skryté tendence, ten nezná chtění ani zlobu a je neporazitelný. Avšak toho, kdo je sice považován za významného a učeného člověka, ale je svázán pocitem ega a tendencemi mysli, porazí i malé dítě.

Představy „já“ a „moje“ jsou jako nádoby, dychtivě shromažďující smutek a trápení. Ten, kdo Já ztotožňuje s tělem, podléhá utrpení. Ten, kdo nahlíží Já jako všudypřítomné Bytí, trápení překonává. Pro něho není ve třech světech nic, co by nebylo Já a po čem by tedy měl toužit.

Toho, kdo má mysl podmíněnou tendencemi a touhami, lze porazit. Bez tendencí a tužeb se i komár stane neporazitelným. Podmíněná mysl prožívá utrpení. Mysl zbavená podmíněností, zakouší radost. Tendence a touhy člověka oslabují. Proto se nebojte boje s démony. Udělejte všechno možné, abyste v nich vzbudili pocity „já“ a „moje“, a protože to jsou nevědomá stvoření démona Sambary, snadno padnou do léčky. Pak je hravě porazíte.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.