Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.78 - III.79

16. 8. 2017 - Lenka

Co je to, co je odpovědné za fungování všech prvků ve vesmíru, ač nic nedělá? Jako jsou ozdoby na náramku vyrobeny ze zlata, z čeho pochází trojice poznávající, poznávání a to, co je poznáváno? Co je to, co zakrývá a odhaluje toto trojí projevení (poznávající, poznávání a poznávané) a v čem je ustaveno zdánlivé trojí dělení času na minulost, přítomnost a budoucnost? Co je to, co se v projevení střídavě objevuje a zase mizí, podobně jako vzchází ze semínka strom a ze stromu zase semínko?

III.78

VASIŠTHA pokračoval:

Karkatí se rozhodla, že tedy krále s ministrem prověří. Vydala ze sebe srdceryvný křik a řev.

KARKATÍ zahřměla:

Co se vy dva malí červi touláte po temném lese! Kdo jste? Odpovězte rychle, jinak vás sežeru.

KRÁL odpověděl:

Kdo a kde jsi ty, duchu. Jsi pouze slyšet, ukaž se, ať tě vidím.

Když Karkatí uslyšela klidný a nevzrušený králův hlas, cítila, že jeho odpověď byla přiměřená, a proto se králi ukázala. Král s ministrem tak vzápětí spatřili její děsivou formu, ale ani v nejmenším nebyli vyvedeni z míry.

MINISTR řekl:

Ó paní, proč se tak hněváš? Hledat jídlo je přirozené všem živým bytostem a při vykonávání přirozených činností není třeba být špatně naladěn. Moudří dosáhnou i sobeckých cílů vhodnými prostředky a vhodným jednáním, pokud se vzdají zlosti a nastolí rovnováhu a jasnou mysl. Viděli jsme tisíce hmyzích jedinců, jako jsi ty, a spravedlivě jsme s nimi naložili, neboť je povinností krále trestat zlé a chránit dobré. Zbav se zlosti a dojdi cíle nastolením klidu. Právě takové chování je přiměřené. Ať už je člověk schopen dosáhnout svých záměrů nebo ne, měl by zůstat vyrovnaný a klidný. Řekni nám, čeho si žádáš, neboť my nikdy nenecháme žebráka odejít s prázdnou.

Karkatí velmi udivila odvaha a moudrost obou mužů. Pomyslela si, že to nejsou obyčejní lidé, ale osvícené bytosti, neboť pouhý pohled na ně naplňoval její srdce mírem. Potkají-li se dvě osvícené bytosti, jejich srdce v míru a blaženosti splynou, podobně jako se na soutoku smísí vody dvou horských potůčků. Navíc, kdo jiný než mudrc může zachovat klid, jestliže čelí téměř jisté smrti?

KARKATÍ si pomyslela:

Využiji tuto příležitost, neboť jen hlupák odmítne vyjasnit si pochybnosti vyvstávající v jeho mysli, je-li ve společnosti mudrce.

Jako odpověď ji ministr odhalil totožnost krále.

KARKATÍ řekla:

Ó králi, nezdá se, že bys měl moudrého ministra. Moudrého krále dělá dobrý ministr, a jaký je král, takoví jsou jeho poddaní. Schopnost vládnout a dobrý rozhled pochází z královského vědění, Sebepoznání, poznání Já. Kdo je nemá, není ani dobrý král, ani dobrý ministr. Pokud vy dva jste lidé bez poznání Já, pak vás v souladu se svou přirozenou povahou oba sním. Abych to posoudila, položím vám pár otázek. Dejte mi správnou odpověď, nic jiného od vás nežádám.

III.79

KARKATÍ se zeptala:

Ó králi, co je to, co je jedno a přece mnohé a v němž jako vlny na moři splývají milióny vesmírů? Co je to, co je čirým prostorem, ač se to tak nejeví? Co je to, co je mnou v tobě a tebou ve mně, co je v pohybu, a přece se nepohybuje, co zůstává nehybné, třebaže takové není? Co je to, co je kamenem, a přece vědomé, a co v prázdném prostoru předvádí svá nádherná kouzla? Co je to, co není slunce, měsíc ani oheň, a přece věčně září? Co je ta nepatrná částečka, co se zdá být daleko, a přece tak blízko? Co je to, co má povahu vědomí a přece není poznatelné? Co je to, co je vším, a přece ničím z toho? Co je to, co ač je samotným Já všeho, je zakryto závojem nevědomosti a je znovuobjeveno až po mnoha životech intenzivního a vytrvalého úsilí? Co je to, co je nepatrné, a přece v sobě obsahuje horu? Co je to, co proměňuje tři světy ve stéblo trávy? Co je to, co je nepatrné, a přece nezměřitelně velké? Co je to, co aniž by se zřeklo své subtilnosti, se zdá větší než největší hora? Co je ta nepatrná částice, v níž celý vesmír během kosmického zániku odpočívá jako semínko?

Co je to, co je odpovědné za fungování všech prvků ve vesmíru, ač nic nedělá? Jako jsou ozdoby na náramku vyrobeny ze zlata, z čeho pochází trojice poznávající, poznávání a to, co je poznáváno? Co je to, co zakrývá a odhaluje toto trojí projevení (poznávající, poznávání a poznávané) a v čem je ustaveno zdánlivé trojí dělení času na minulost, přítomnost a budoucnost? Co je to, co se v projevení střídavě objevuje a zase mizí, podobně jako vzchází ze semínka strom a ze stromu zase semínko?

Ó králi, kdo je Stvořitelem tohoto vesmíru a čí silou existuješ a působíš jako král chránící své poddané a trestající zlé? Co je to, co jakmile spatříš, očistí tvůj zrak, a ty existuješ bez oddělování jako ono samo?

Ó králi, zachraň se od jisté smrti a zodpověz otázku. Světlem své moudrosti rozptyl ve mně temnotu pochybností. Není moudrým ten, kdo je-li tázán, neumí utnout samotné kořeny nevědomosti a pochyb.

Pokud nedokážeš odstranit kořeny nevědomosti a pochybností ve mně, pak dnes utišíš můj hlad.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.