Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.56 - III.57

28. 6. 2017 - Lenka

Člověk je tím, co má ve vědomí, to je známá pravda. Věci, tedy objekty a substance, se objevují na základě představivosti jedince, na základě jeho myšlenek a představ. A představy člověka zase vznikají na základě věcí. Představa či víra člověka dokáže proměnit jed v nektar a podobně se pomocí silné víry může neskutečný objekt stát skutečností. Nikdy a nikde nemůže být důsledek bez své příčiny, proto tu nejsou ani představy či myšlenky. Z důvodu jediného neomezeného Vědomí, jež je bez příčiny, tedy nikdy nic nevzniklo ani nebylo stvořeno. O tom neměj pochyb.

III.56

VASIŠTHA pokračoval:

Mezitím životní dech opustil tělo krále Vidúrathy, podobně jako ptáci opustí strom, který má spadnout. Královo vědomí vystoupilo do prostoru v éterické podobě. Líla a Sarasvatí ho uviděly a vydaly se za ním. V období těsně po smrti se vědomí vytratilo, ale hned poté se éterická forma stala vědomou a král si představil, že vidí i hmotné tělo, s nímž příbuzní vykonali příslušný smuteční obřad.

Král pak cestoval na jih až k příbytku boha smrti, jenž prohlásil, že se král nedopustil žádných zlých skutků, a nařídil svým poslům, aby králi dovolili vstoupit do jeho předchozího těla, nabalzamovaného těla krále Padmy.

V tom okamžiku se džíva krále Vidúrathy přenesl do vesmíru, kde leželo tělo krále Padmy, a dostal se až do jeho paláce. Král Vidúratha byl s tělem krále Padmy spojen skrze pocit ega, podobně jako zůstává člověk cestující do vzdálených zemí spojen s místem, na němž si zakopal poklad.

RÁMA se zeptal:

Ó svatý muži, může člověk získat éterickou formu, třebaže jeho příbuzní neprovedou pohřební obřad, jak je třeba?

VASIŠTHA řekl:

Ať je obřad vykonán dobře nebo ne, tak pokud oddělený jedinec věří tomu, že jej příbuzní vykonali, éterickou formu získá. Člověk je tím, co má ve vědomí, to je známá pravda. Věci, tedy objekty a substance, se objevují na základě představivosti jedince, na základě jeho myšlenek a představ. A představy člověka zase vznikají na základě věcí. Představa či víra člověka dokáže proměnit jed v nektar a podobně se pomocí silné víry může neskutečný objekt stát skutečností. Nikdy a nikde nemůže být důsledek bez své příčiny, proto tu nejsou ani představy či myšlenky. Z důvodu jediného neomezeného Vědomí, jež je bez příčiny, tedy nikdy nic nevzniklo ani nebylo stvořeno. O tom neměj pochyb.

V každém případě oddělené duši, pokud nešlo o skutečně zlého a krutého člověka, velmi pomůže, jestliže příbuzní zemřelého vykonají pohřební rituál s opravdovou vírou.

Pojďme se vrátit do paláce krále Padmy. Líla a Sarasvatí se znovu přenesly do tohoto krásného paláce a vstoupily do komnaty, kde leželo královo tělo. Všichni královi služebníci spali hlubokým spánkem.

III.57

VASIŠTHA pokračoval:

Líla a Sarasvatí zde uviděly druhou Lílu, jak sedí vedle těla krále Padmy a oddaně na krále hledí. Ony ji viděly, ona je však nikoli.

RÁMA se zeptal:

Bylo řečeno, že první Líla, když seděla u krále, dočasně opustila své tělo a vydala se na cestu s bohyní Sarasvatí ve svém éterickém těle. Nyní se však o těle první Líly vůbec nemluví.

VASIŠTHA odpověděl:

Jakmile se první Líla stala osvícenou, představa ega o jejím éterickém skutečném bytí se vzdala spojení s hrubým hmotným tělem a to se rozplynulo, jako když roztaje sníh. Ve skutečnosti to byly jen falešné představy Líly, které vytvořily zdání fyzického těla. Jestliže se člověku ve snu zdá, že je srnou, bude snad tuto srnu po probuzení hledat? V mysli zmatených lidí se to, co není skutečné, jeví jako skutečné, ale jakmile je tato iluze rozptýlena (jakmile dojde k poznání, že tu není had, ale jen provaz, co hada připomínal), pomatené představy zmizí. Falešné přesvědčení o skutečnosti neskutečného je hluboce zakořeněno kvůli neustále opakovaným představám.

Člověk se může přemisťovat z jednoho éterického těla do druhého, aniž by musel jedno tělo zničit. Je to podobné tomu, když ve snu přijímá jednu formu za druhou, aniž by se předchozí vzdával. Tělo jógína je vskutku neviditelné, éterické, třebaže se jako viditelné jeví očím nevědomého člověka. Ten si pak na základě své nevědomosti myslí, že „jógín je mrtev“. Neboť kde je tělo, které existuje a které umírá? To, co je, je. Zmizela pouze iluze!

RÁMA se zeptal:

Svatý muži, stane se pak fyzické tělo jógína éterickým tělem?

VASIŠTHA odpověděl:

Ó Rámo, kolikrát jsem ti to už říkal a ty to stále nechápeš! Je tu pouze éterické tělo a to se z důvodu přetrvávající iluze zdá spojené s tělem fyzickým. Jestliže nevědomý člověk, ztotožněný se svým fyzickým tělem, umře a toto tělo je spáleno, stále má jemnohmotné tělo. Stejně tak jógín osvobozený během života má tělo éterické.

Fyzické tělo je jen iluze nevědomého člověka, není skutečné. Není rozdílu mezi fyzickým tělem a nevědomostí. Myslet si, že je to dvojí, znamená samsáru, koloběh života a smrti.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.