Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.14

5. 4. 2017 - Lenka

Jakmile se objeví ego (jež se však neliší od vědomí), vytvoří si představy různých prvků tvořících tento svět a tak se tyto prvky ve světě objeví. V jednotě vznikne různorodost. Ó Rámo, vzdej se všech falešných představ „já“ a „ty“, odlož i představu džívy a s ním spojených věcí. Jakmile to vše odejde, pochopíš pravdu, která se nachází uprostřed mezi skutečným a neskutečným. Jakmile se všechny mraky rozplynou, jediný nedělitelný celek zazáří, jakoby nikdy zářit nepřestal. Jak poznat, co je skutečné a co není!

III.14

VASIŠTHA pokračoval:

Jak jsem ti již, Rámo, objasnil, tento svět skládající se z ega a bezpočtu zakoušených objektů nemohl být stvořen, a není tudíž ani skutečný. To, co existuje, je Brahman, Absolutno. Tak jako se na klidném moři objeví vlna, je-li hladina zčeřena, stejně tak „pomyslí-li si“ Absolutno, že je džíva, pak se povaha džívy projeví. Tak jako si spící člověk v sobě zdánlivě vytváří různé bytosti, aniž by se kdy vzdal své vlastní samostatné existence, tak vytváří Absolutno pouhou myšlenkou či přáním bezpočet bytostí, aniž by samo o něco přišlo či se nějak proměnilo.

Kosmická forma Nejvyšší Inteligence, Virádž, má pochopitelně povahu ryzí Inteligence, neposkvrněné hrubou hmotou. Kosmickou formu ryzí Inteligence lze připodobnit k nikdy nekončícímu snu spícího člověka, v němž existují města, paláce a všemožné bytosti.

V této Nejvyšší Inteligenci je i Stvořitel Brahma pouhou myšlenkovou formou. Vědomí, zobrazující samo v sobě své vlastní myšlenkové formy, je zdánlivým pozorovatelem i tím, co je pozorováno, což ale všechno jsou jen pouhé představy. Všechno to existuje a rozvíjí se jen zdánlivě. Podobně jako se kosmické Bytí vynořilo z kosmického Vědomí coby myšlenková forma, tak se vynořilo i vše ostatní z myšlenek tohoto kosmického Bytí, jako se jedna lampa zapaluje od druhé. Ale to vše je od tohoto jediného kosmického Bytí neoddělitelné, neboť právě v Něm se příslušné myšlenkové vibrace objevily.

Brahma sám je kosmickým Bytím, formou a kosmická forma neboli Virádž je celým stvořením, včetně džívy a základních prvků, z nichž se stvořený svět skládá.

RÁMA se zeptal:

Pane, je tu jen jeden kosmický džíva, který je univerzální, nebo jich je mnoho či tvoří nějaké uskupení?

VASIŠTHA odpověděl:

Není tu jeden džíva, ani jich není mnoho, ani netvoří žádné uskupení. Džíva je pouhé zdání! Jediné, co existuje, je Brahman. Protože je všemohoucí, jeho myšlenkové formy se materializují. Jen z důvodu nevědomosti se To Jediné zdá být rozmanité. A tato nevědomost zmizí skrze dotazování se po pravdě, podobně jako zmizí temnota, posvítíme-li si lampou. Brahman sám je kosmickou duší neboli Mahádžívou i milióny individuálních duší zároveň. Nic jiného než Brahman neexistuje.

VASIŠTHA pokračoval:

Kvůli představě vnímaných a poznávaných objektů se Vědomí stává džívou, duší jedince, a zdánlivě podléhá opakujícímu se koloběhu života a smrti, samsáře. Jakmile odejde mylná představa, že poznávající je oddělen od toho, co je poznáváno, pak je obnovena rovnováha.

Běžnými a někdy i zvláštními cestami se jediný Mahádžíva stává individuálním džívou, dědícím po předchozích generacích pocit duality a individuality.

Záhadná moc Inteligence, která podivuhodným a nevysvětlitelným způsobem vytváří nekonečnou různorodost jmen a forem, se nazývá ego. Totéž Vědomí, které touží zakoušet samo Sebe, se stává poznatelným světem. Pouze nezralý člověk v tom může vidět skutečnou proměnu či dokonce skutečný projevený svět. Protože neexistuje nic jiného než Vědomí, Inteligence.

Oceán je ve své podstatě voda, vlny jsou též voda a když si tyto vlny hrají, hladina se zčeří, ale je to stále voda. Stejné je to se světem. Podobně jako oceán může pozorovat a rozpoznávat individualitu vlnek, tak si Inteligence vymyslí nezávislé jedince a zrodí se ego, jáství. To všechno je nádherná hra záhadné síly Inteligence a právě to nazýváme vesmírem.

Jakmile se objeví ego (jež se však neliší od vědomí), vytvoří si představy různých prvků tvořících tento svět a tak se tyto prvky ve světě objeví. V jednotě vznikne různorodost. Ó Rámo, vzdej se všech falešných představ „já“ a „ty“, odlož i představu džívy a s ním spojených věcí. Jakmile to vše odejde, pochopíš pravdu, která se nachází uprostřed mezi skutečným a neskutečným. Jakmile se všechny mraky rozplynou, jediný nedělitelný celek zazáří, jakoby nikdy zářit nepřestal. Jak poznat, co je skutečné a co není!

Tuto Inteligenci poznat nelze. Zatouží-li být poznatelná, pak ji známe jako svět. Mysl, rozum, ego, pět hlavních prvků a svět, nespočet jmen a forem, to vše je pouze Inteligence. Člověk, jeho život a práce jsou navzájem neoddělitelné prvky, jsou to nehybné a pohyblivé projevy téhož. Džíva, mysl a všechno ostatní jsou jen vibrace ve Vědomí.

VASIŠTHA pokračoval:

Opravdu tu existuje Inteligence, která ví, že nemůže být spálena ani rozřezána, zmáčena ani usušena. Ví, že je věčná, všudypřítomná, neměnná a nehybná. To je pravda. Lidé se rádi dohadují, matou druhé, ale přitom jsou sami zmateni. Ó Rámo, my jsme již mimo toto zmatení. Změny v tom, co je neměnné, jsou jen představou nevědomých a zmatených lidí. Z pohledu mudrců, již dosáhli sebepoznání, se ve Vědomí či Inteligenci žádné změny nedějí.

Ó Rámo, jediné Vědomí se rozprostřelo jako prostor, aniž by se jakkoli proměnilo. Poté se projevilo jako vítr, jenž představuje pohyb. A pak se toto jediné Vědomí ukázalo jako oheň, voda a země se svými nerosty i těly živých bytostí. (Pěti základními prvky jsou prostor, vzduch, oheň, voda a země – pozn. L.V.)

Jakmile zmizí představa vnějších poznatelných objektů, je tu sebepoznání. Pokud však ještě zůstane představa únavy, netečnosti a nevědomosti, přijde stav hlubokého spánku. Protože po všechny časy existuje pouze jediné Vědomí, jediná Inteligence, lze říci, že prostor zároveň existuje i neexistuje a stejně tak zároveň existuje i neexistuje svět.

Tak jako patří k ohni teplo, k lastuře bělost, k vodě tekutost, k cukrové třtině sladkost, k mléku smetana, k ledu chlad, ke svícení jas, k semínku olej, k řece proud a ke květině vůně, tak k Inteligenci patří svět. Svět existuje proto, že existuje Inteligence a svět je tělesnou formou Inteligence. Není tu žádné rozdělení, žádná odlišnost, žádný rozdíl. Proto lze říci, že svět je i není skutečný. Skutečný díky Inteligenci, která je jeho podstatou, a neskutečný proto, že neexistuje sám o sobě, nezávisle na Inteligenci. Tato Inteligence je nedělitelná, nemá části, nemá větve.

Nelze však říci, že je-li neskutečný svět, je neskutečná i jeho příčina, Inteligence. Takové tvrzení je jen sled slov beze smyslu, neboť se příčí naší zkušenosti. Existenci Inteligence či Vědomí nelze popřít.

Přišel třetí večer a shromáždění se rozešlo.


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.