Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha III. - O stvoření - III.5 - III.7

8. 3. 2017 - Martin

Odříkání či pokání je bolest, kterou způsobujeme sami sobě. Jaký smysl má dobročinný skutek, je-li vykonán s penězi získanými na základě klamání druhých – pouze oni sklízí plody takové dobročinnosti! A dodržování náboženských povinností jen ještě víc podporuje domýšlivost jedince. Na nevědomost týkající se Já existuje jen jediný lék, a to zřeknutí se všech tužeb po smyslových potěšeních.

III.5, 6

RÁMA se zeptal:

Ó svatý! Co je zdrojem mysli a jak mysl vzniká? Prosím, osvětli mi to.

VASIŠTHA odpověděl:

Po zániku vesmíru a před tím, než započala nová epocha, byl celý svět ve stavu dokonalé rovnováhy. Byl zde též nejvyšší Pán, věčný, nezrozený, všemohoucí a sebe ozařující, jenž je vším. Je mimo jakoukoli představu či popis, a třebaže je znám pod různými jmény, jako například Átmá, jde pouze o náznak, nikoli pravdu samu. Existuje, a přesto jej nelze v rámci světa pochopit. Je uvnitř těla, a přesto vzdálený. Podobně jako ze Slunce vychází bezpočet paprsků, tak z něho vzniká bezpočet bohů, například Pán Višnu. A stejně jako vznikají vlny na hladině oceánu, tak z něho vychází nekonečně světů.

On je nejvyšší Inteligence, v níž se objevuje bezpočet objektů vnímání. Je to světlo, v němž září Já i svět. Určuje povahu všech stvořených věcí. Podobně jako se objevuje a zase mizí fata morgána, tak v něm opakovaně vznikají a zanikají světy. Jeho forma (svět) se vytratí, ale jeho Já je neměnné. Přebývá ve všem. Je utajený a je jako záplava. Díky pouhé jeho přítomnosti je tento zdánlivě nehybný hmotný svět se svými obyvateli neustále v činnosti. Díky jeho všudypřítomné všemohoucí vševědoucnosti dostávají jeho myšlenky a představy hmotný tvar.

Ó Rámo, nejvyšší Já nelze pochopit jinak než poznáním, rozhodně ne prováděním náboženských rituálů. Toto Já není daleko ani blízko. Není nedosažitelné ani není na vzdálených místech. Je tím, co se v člověku jeví jako zážitek blaha, lze jej proto skrze člověka pochopit.

Odříkání a pokání, dobročinnost a dodržování náboženských přikázání nevedou k dosažení Já. Pomoci může pouze společnost mudrců a studium posvátných textů, které rozptýlí nevědomost a klam. Jakmile je člověk přesvědčen o tom, že jediné, co je skutečné, je Já samo, pak překonává utrpení a jde cestou osvobození.

Odříkání či pokání je bolest, kterou způsobujeme sami sobě. Jaký smysl má dobročinný skutek, je-li vykonán s penězi získanými na základě klamání druhých – pouze oni sklízí plody takové dobročinnosti! A dodržování náboženských povinností jen ještě víc podporuje domýšlivost jedince. Na nevědomost týkající se Já existuje jen jediný lék, a to zřeknutí se všech tužeb po smyslových potěšeních.

III.7

RÁMA se zeptal:

Kde tento Pán přebývá a jak jej lze dosáhnout?

VASIŠTHA odpověděl:

Ten, kdo je označován jako Pán, není daleko. Je inteligencí přebývající v těle. Je vesmírem, třebaže vesmír není On. Je to ryzí Inteligence.

RÁMA podotkl:

I malé dítě ví, že Pán je Inteligence, tak proč je třeba zvláštní nauka, která se tím zabývá?

VASIŠTHA odpověděl:

Ten, kdo ví, že svět objektů je ryzí Inteligence, neví nic. Vesmír má schopnost vnímat, stejně jako má schopnost vnímat individuální duše, džíva. Schopnost vnímat vytváří objekty, které je možno rozumem poznávat, a s tím přichází utrpení. Jakmile to, co lze poznávat, ustoupí do pozadí a pozornost se přesune na to, co je nepoznatelné, tedy ryzí Inteligenci, pak je tu naplnění a člověk se dostane mimo utrpení.

Dokud to, co lze rozumem poznávat, neustoupí do pozadí, nemůže se pozornost člověka obrátit jinam. Pouhé uvědomění si zapletenosti džívy do samsáry nepomůže. Ale když je poznán nejvyšší Pán, všechno utrpení zmizí.

RÁMA požádal:

Ó svatý muži, pověz mi prosím o Pánovi.

VASIŠTHA odpověděl:

Pán je Inteligence, v níž svět tak, jak byl, zmizí. V Něm přestává existovat vztah subjektu (který pozoruje) a objektu (který je pozorován). Pán je prázdnota, v níž se zdá existovat svět. V Něm i vesmírné Vědomí zůstává nehnuté jako hora.

RÁMA se zeptal:

Jak můžeme pochopit Pána a uvědomit si neskutečnost světa, který jsme vždy považovali za skutečný?

VASIŠTHA odpověděl:

Pána lze pochopit, jen pokud má člověk pevné přesvědčení o tom, že tento svět je stejně klamný jako modrá barva nebe. Dvojnost neboli dualita předpokládá jednotu a nedvojnost zase poukazuje ke dvojnosti. Pána lze pochopit jen tehdy, když pochopíme, že celé stvoření je klam. 


překlad Lenka Vinklerová

další části knihy

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.