Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

114. Zdroj zrození (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

3. 8. 2016 - Gabriela

SiddhaMeditujte na učení, které vám udělil Satguru a chovejte ho velmi blízko u svého srdce. Nezapomínejte na to, že vy jste „Jedno Jediné Já“. Naslouchejte Guruovi a meditujte na Jeho slova s nesmírnou úctou. Ten, kdo takto nekoná, zajisté sám sebe zabíjí. Ten, kdo musí žít v tomto světě, by neměl uhasit „Lampu Poznání“. Ten, kdo spočívá pomocí významného prohlášení „Já jsem Brahman“ ve své přirozenosti, je tím, kdo je hoden Svobody. Nakonec tento koncept, dodržování rituálu a samo významné prohlášení, to vše zmizí. Pak zde není ani zření, ani nespatřené. „Přirozený Stav“ je dosažen. Meditace, udržování nějakého objektu v mysli, to oboje skončí. Představivost je rozpuštěna. Sloučí se s ne-konceptuálním.

114. Zdroj zrození

Jste-li osvětleni učením, které vám udělil Satguru, všechna čtyři těla (hrubé, jemné, kauzální, turíja neboli superkauzální) zmizí. Poté se stane vše falešné. Ve skutečnosti, ono již falešným je. Pouze „Jeden Stav“ nazývá vše falešným. Poté, co necháte všechny záležitosti stranou, mysl se stane upoutána v jednom „Jediném“. Pak konečně dosáhnete toho, co bylo cílem dosažení. Stanete se tímto konečným domovem „Naprosté Svobody“ (Sajúdža Mukti) neboli vlastníkem „Naprosté Svobody“. To, co zůstává po zanechání všeho viditelného, je Brahman. V nevědomosti jsou pozorovatel a pozorované dva oddělené předměty. Jakmile to, co je pozorováno, zmizí, zůstane samotný pozorovatel (bez jakéhokoliv objektu pozorování). „To“ je Brahman. Stavu bez objektů se nevědomá bytost nevědomky těší v hlubokém spánku, když opustí viditelný svět. Bez této blaženosti nelze žít. Ten, kdo nemá dostatek řádného spánku, zajisté opustí tělo, což je „konečný odpočinek“, smrt. Stav hlubokého spánku je potřeba, kterou sdílí stejně tak chudák jako boháč. Radost z hlubokého spánku je pro všechny bytosti společná. Člověk může dlužit milion rupií anebo očekávat milion rupií od někoho druhého, ale obojí je v hlubokém spánku stejné. Velký hříšník a jogín jsou si v hlubokém spánku rovni.

„To“, co je za viditelným, je „Já“. Rozlišujeme-li pořádně, tento vesmír není takový, jaký se jeví být. Nevědomost je to, co je falešné, a pokládat falešné za pravdu, je také nevědomost. Znát falešné jako falešné a poznat, že se jedná o neskutečné, je Poznáním. Poznat Skutečnost je Pravé Poznání, ale považovat neskutečné za skutečné, je Nevědomost.

Moudří vidí falešné jako falešné a podle toho zakoušejí. Kopec je ve skutečnosti pouze hromadou země, nikoli kopcem. Jestliže pohlédnete na město Bombaj, země, jež je esencí, skutečností, není rozpoznána. Vidíte-li jej jako zeminu, pak Bombaj jako město z vašeho pohledu zmizí. Osvobození je rozpoznání toho, co je Skutečné, a co falešné. Považovat falešné za skutečné, je svázanost. Ten, kdo opustí tento svět s poznáním, že je falešný, se nevrátí. Ten, kdo je přesvědčen, že svět je falešný, nemá žádnou touhu se vrátit. Nicméně touha neopustí toho, kdo si myslí, že svět je skutečný. Touha těch, kteří nemají žádnou další potřebu světa, odezní. Nikdo další je nedonutí přijmout zrození. Člověk se narodí, neboli je narozen podle své vlastní touhy. Dnes si zakládáte na své další zrození. Pro toho, kdo je nevědomý, je zde naděje, že alespoň v dalším zrození třeba získá štěstí. Nevědomá bytost říká: „Co dalšího mám dělat, když se nenarodím?“ Je mnoho těch, kteří dávají na charitu, protože věří, že další zrození je nevyhnutné. Ti, kdo jsou moudří, vědí, že tento jev světa je falešný, a stávají se bezžádostivými a svobodnými.

Meditujte na učení, které vám udělil Satguru a chovejte ho velmi blízko u svého srdce. Nezapomínejte na to, že vy jste „Jedno Jediné Já“. Naslouchejte Guruovi a meditujte na Jeho slova s nesmírnou úctou. Ten, kdo takto nekoná, zajisté sám sebe zabíjí. Ten, kdo musí žít v tomto světě, by neměl uhasit „Lampu Poznání“. Ten, kdo spočívá pomocí významného prohlášení „Já jsem Brahman“ ve své přirozenosti, je tím, kdo je hoden Svobody. Nakonec tento koncept, dodržování rituálu a samo významné prohlášení, to vše zmizí. Pak zde není ani zření, ani nespatřené. „Přirozený Stav“ je dosažen. Meditace, udržování nějakého objektu v mysli, to oboje skončí. Představivost je rozpuštěna. Sloučí se s ne-konceptuálním. Pak ten, kdo si říkal Pan XY, je Brahman, a jedině Vědomí zůstává. Toto se nazývá Jemné Brahman. Toto samo je Přirozeným Stavem. Sen skončí a spolu s ním zmizí také všichni lidé ze snu. Zůstává pouze On. Dlouhotrvající sen je pryč a nadále již přetrvává samotné Brahman. Zůstává pouze Jemné Brahman, které je Čirým Vědomím. Pouta světa stejně jako hřích a ctnost, to vše skončí. Zdánlivé jevy skončily a jedině pozorovatel přetrvává. Ten, kdo nemá žádné zrození, je Osvobozený. Iluze ho zapletla do žalostného cyklu zrození a smrti, nyní však toto vše zmizelo. Potkal ho Satguru, „Brilantní Sluneční Záře Svobody“, a byl obdarován „Vlastní Původní Přirozeností“. Je přesvědčen o Brahman, které je bez přicházení či odcházení kamkoliv.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Džej

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.