Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

110. Těšte se Slávě, jakmile odhodíte tělesné vědomí (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

6. 7. 2016 - Gabriela

SiddhaJednou spatřil muž na ulici dlouhý kořen a myslel si, že je to had. Jakmile si ověřil, co to je, poznal, že to byl pouhý kořen. Poté zde nebyla potřeba kořen zabít. Naopak, hodil se jako palivové dříví. Tímto způsobem iluze hada zmizela. Obdobně byl nejprve zakoušen zdánlivý projev světa, a nyní se stal neskutečný. Zneklidňující myšlenka „co teď dělat?“ zanikla. Toto vše není nic než falešné iluzorní zdání. Proč bychom nyní měli provádět nějaké úsilí? Není zde ani potápění ani vznášení. Je tu opravdová zkušenost být vlastníkem světa. Vaše „Já“ je vlastník. „Já jsem vždy ne-činný. Dokonce ani pomocí mysli nenavrhuji či si nepředstavuji žádnou činnost. Vše přichází a odchází samo od sebe. Koncept omezenosti a svobody je nyní vykořeněn a zmizel. Ten, kdo si žádal polévku, obdržel Nektar Nesmrtelnosti.“

110. Těšte se Slávě, jakmile odhodíte tělesné vědomí

Odhozením totožnosti s tělem dosáhnete Velkoleposti (Slávy). To znamená, že získáte Stav Brahman. Tímto způsobem se stanete velkými. Pokud se však budete držet těla, stanete se zcela malými. Jestliže mysl doufá v to, že získá peníze a další věci, budete ještě menšími. Tím, že jste Brahman, stáváte se velmi významnými. Jakmile se začne mysl zužovat, stává se velmi malou, a pokud se začne víc a víc rozšiřovat a zvětšovat, stává se Brahman. Připoutanost k tělu vás činí malými a být zajedno s „Já“ vás dělá velkými. U dveří příbytku Boha je král větším žebrákem a chuďas menším žebrákem, protože jakmile člověk odhodí totožnost s tělem, je tu Stav Brahman. Tím, že se ztotožňujete s tělem, kráčíte po nesprávné cestě. Měli byste pevně věřit poučení, které vám dává Světec.

Tazatel se ptá: „Jaké je toto poučení? Jaká je víra a co je touto vírou v Jeho poučení? Prosím pověz mi.“ Guru říká: „Světec neustále ví, že vy jste Nejvyšším Štěstím, vy jste „Já“.“ Nemáte žádné zrození a nikdy byste neměli mít z ničeho strach. Rodiče a příbuzní se snaží upevnit vaše tělesné vědomí a vy jste kvůli tomu donuceni trpět strachem. Nicméně nasloucháním učení Světce se od strachu oprostíte. Proto naslouchejte poučení od Světce. Významným prohlášením Véd je: „Ty jsi To“. Tento výrok říká, že nejste nic jiného než Brahman. Ten, kdo na to nezapomíná, je Bůh. Význam tohoto tvrzení je ten, že „Vy jste Paramátman“, vy jste přirozeností Samotného Brahman. Toto je význam velkého prohlášení, které je potvrzováno mnoha důkazy. Fakt, že vy jste Brahman, je „Samo-Zřejmý“. Vždy jste byli jedině Brahman, i když jste si mysleli, že jste individualitou, jen jste si „Toho“ nebyli vědomi.

Někteří tvrdí, že dosáhnete Brahman jen po smrti. Nicméně pokud Ho nemůžete dosáhnout během života, jak se to může přihodit v případě, když jste mrtví? Jaký je důkaz zkušenosti, že k tomu dojde? Kdo může tento důkaz poskytnout? Nějaký hlupák říká: „Jak můžeme být svobodní teď, v tuto chvíli? Jakmile svět zanikne, pak je tu Osvobození automaticky.“ Tito hlupáci si neuvědomují, že když jeden svět skončí, nutně musí vzniknout druhý. Je hloupé tvrdit, že dosažení Brahman zde bude jako samozřejmá věc, když iluze zmizí či tělo umře. Jedině ten, kdo je mimo tělo, zatímco je v těle, a nevnímá iluzi, dosáhl „Štěstí Skutečnosti Brahman“. Toho musí být dosaženo, zatímco žijeme v těle. Jakmile skutečně „Pochopíte“, těšíte se rovněž tělesnému vědomí i světu. Nikdy neztrácíte svou rovnováhu, klid.

Jednou spatřil muž na ulici dlouhý kořen a myslel si, že je to had. Jakmile si ověřil, co to je, poznal, že to byl pouhý kořen. Poté zde nebyla potřeba kořen zabít. Naopak, hodil se jako palivové dříví. Tímto způsobem iluze hada zmizela. Obdobně byl nejprve zakoušen zdánlivý projev světa, a nyní se stal neskutečný. Zneklidňující myšlenka „co teď dělat?“ zanikla. Toto vše není nic než falešné iluzorní zdání. Proč bychom nyní měli provádět nějaké úsilí? Není zde ani potápění ani vznášení. Je tu opravdová zkušenost být vlastníkem světa. Vaše „Já“ je vlastník. „Já jsem vždy ne-činný. Dokonce ani pomocí mysli nenavrhuji či si nepředstavuji žádnou činnost. Vše přichází a odchází samo od sebe. Koncept omezenosti a svobody je nyní vykořeněn a zmizel. Ten, kdo si žádal polévku, obdržel Nektar Nesmrtelnosti.“

Filozofie Védanty je tak štědrá, že nabízí „Klid Brahman“. Nicméně osoba, která to nabízí, musí být „Pravý Guru“, Satguru, který realizoval Brahman. Bez Něho vám Védanta není schopna nic nabídnout. Védy jsou bez Satgurua žebrákem. Jestliže zkoumáte Védy, řeknou vám: „Pokud chcete poznat Naši Velkolepost, měli byste jít za Satguruem. Jinak nic nepochopíte.“

Ve snu se vám zdá, že vás chce napadnout tygr. Jak mu můžete utéct? Jaký je lék? Lékem je to, že se musíte probudit. Naučte se štípat za účelem Toho, což znamená, že musíte učinit přesvědčení „Já jsem Brahman“ velmi pevným. Pak se všechno utrpení zmenší. Být individualitou je prací iluze. Ten, kdo se považuje za individualitu, vnímá svět a svět ho obtěžuje. Jakmile uchopíte přesvědčení „Já jsem Brahman“, svět zmizí. Falešnost světa je odhalena, její neskutečnost je dokázána a „Já“ je „Samo-Zřejmé“.

Večer, 10. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.