Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

105. Vězte, že vy jste Paramátman (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

1. 6. 2016 - Gabriela

Dny a roky jsou všechny vymyšlené. I když se velké duchovní síly nebo zázraky mohou stát evidentní, všechny jsou pouhým snem. Tento svět není skutečný ani na okamžik, ale jeví se, jako by byl starý miliony let. Vše toto je neskutečné. Zamyslete se nad 15 minutami snu. Můžete v něm prožít zrození a smrt stovek bytostí. Naslouchejte. Vrcholem dokonalosti je poznat, že vše projevené je iluzorní, všechno je falešné, není tu ani přicházení ani odcházení, a ten, kdo má tuto velkolepost, je Paramátman. Takže poté, co jste dosáhli Poznání, nebudete mu přikládat velkou hodnotu. Ten, kdo ví, že tu není ani spoutanost ani osvobození, je Paramátman, a je za kvalitami a formami. Ten, kdo toto zná na základě zkušenosti, je Paramátman s Úplnou Realizací. Jen se zamyslete nad tím, jaká Velkolepost to je! Není to nic obyčejného. Je to velice vzácné Poznání.

105. Vězte, že vy jste Paramátman

Již dříve jsem vysvětlil, že vy sami jste Paramátman. Není pochyb o tom, že vy jste tygrem, ale jaké jsou s ním spjaty znaky? Podobně, jaké je vaše pochopení být Paramátman? Prvním znakem je nepřítomnost zrození a smrti. Pojem džíva je kombinací dvou slov – dža plus iva, což značí, že je jakoby narozen, nikoli však opravdu narozen. Znakem Paramátman je to, že On nikdy nepřijímá zrození a ani neumírá. Zkušenost, že Paramátman je nezrozený a nesmrtelný, by měla být skutečně pociťována.

Slovo akáša znamená prázdnotu neboli prázdný prostor. Prázdný prostor je v hrnci, v domě a ve Vědomí. Přestože je hrnec rozbit, nebo dům zničen, prostor neboli vzduch, který je v nich obsažen, tím není dotčen. Podobně jako prostor (akáša), „Já“ také nemůže nikam přijít nebo odejít. „Já“ je před všemi atributy, tudíž On nemá žádné přicházení či odcházení. Ještě předtím, než tu byl prostor či voda, bylo zde Nejvyšší „Já“, Átmaram. Počítáte čas, roky, na základě vycházení a zapadání Slunce, ale tehdy zde nebylo žádné Slunce, žádná země. Átmaram je pradávné; bylo tu před tím, než začalo existovat pět elementů.

Dny a roky jsou všechny vymyšlené. I když se velké duchovní síly nebo zázraky mohou stát evidentní, všechny jsou pouhým snem. Tento svět není skutečný ani na okamžik, ale jeví se, jako by byl starý miliony let. Vše toto je neskutečné. Zamyslete se nad 15 minutami snu. Můžete v něm prožít zrození a smrt stovek bytostí. Naslouchejte. Vrcholem dokonalosti je poznat, že vše projevené je iluzorní, všechno je falešné, není tu ani přicházení ani odcházení, a ten, kdo má tuto velkolepost, je Paramátman.

Takže poté, co jste dosáhli Poznání, nebudete mu přikládat velkou hodnotu. Ten, kdo ví, že tu není ani spoutanost ani osvobození, je Paramátman, a je za kvalitami a formami. Ten, kdo toto zná na základě zkušenosti, je Paramátman s Úplnou Realizací. Jen se zamyslete nad tím, jaká Velkolepost to je! Není to nic obyčejného. Je to velice vzácné Poznání.

Uvědomění, že iluze a její svázanost jsou odseknuty, je potřebné pro Původní Stav Existence. Peníze a světské bohatství nejsou zapotřebí. Toto je bohatství Poznání, které náleží Paramátman. Jestliže se zeptáte, jaké jmění je v příbytku Paramátman, odpovědí je, že tímto vlastnictvím je Poznání. Pán Šiva byl dotázán: „Jaké jmění jsi získal?“ Odpověděl: „Já jsem jediný, dokonalý Šiva. Není tu nic dalšího.“

V domě džívy je nářek, jenž je chudobou a strádáním. Ten, kdo toto skutečně pozná, je Paramátman, a ten, kdo si myslí, že je tělem vysokým tři a půl lokte (délka hrubého těla), je džíva. Tak jako starý člověk z velmi bohaté rodiny, který říká: „Toto je celé mé jmění.“, třebaže nemusí mít na svém těle nic hodnotného, je velmi šťastný, stejným způsobem je toto pradávné Paramátman šťastné, říkajíc „Já jsem vším z tohoto světa.“

Ten, kdo toto realizuje, je Velkolepé Paramátman plné štěstí. Nikdo nezná toto Paramátman nebo to, jaká je jeho přirozenost. Nikdo nedokáže poznat jeho nejvzdálenější hranice. Jedině ten, kdo toto pozná, je Vše-Prostupující, Jeden Jediný, Paramátman, jenž je všude.

Večer, 5. 11. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.