Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

101. Rádža Jóga (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

4. 5. 2016 - Gabriela

Siddha„Nejvyšší Poznání“ je Sebe-Poznání. Těšte se Blaženosti, když dosáhnete „To“. Nyní všechno trápení polevilo. Je tragédií, jestliže zakopete všechny peníze a procházíte strastiplnou námahou. Pokud jste realizovali Brahman, ať už se obáváte či ne, Realizace vám nic neřekne. Když je Král na trůně, jeho nařízení je automaticky pociťováno v Království. Ten, kdo není rozvážný, bude trpět žalem, přestože je osvícený. Chce-li někdo žít jako individualita, tak zajisté bude. Co může Duchovní Realizace dělat, pokud si dotyčný (džíva) vybírá hloupě? Pochopte, my jsme „Silou Vesmíru“. Tak jak potom může být chybou, když se rozhodnete dělat cokoli. Ten, kdo toto ví, z toho má skutečně užitek. Cokoliv usoudíte, se určitě stane. Proč by se to nemělo přihodit? V podstatě, vy jste Bůh. Jak se rozhodnete, to se určitě stane. Jedinou nezbytnou věcí je to, že musíte být odhodlaní.

101. Rádža Jóga

Tomu, co je zde předáváno, se říká Královská Jóga. Je to Král všech Jóg. To je Rádža Jóga. Rádža Jóga značí Přirozený Stav. Brahman je Přirozená Existence. V Ní neexistuje žádná Oddanost k něčemu „dalšímu“. Nejvyšší Stav, původní Přirozený Stav, je moudrou bytostí nazýván Rádža Jóga. Je-li zde uvědomění Absolutní Celistvosti, nazývá se to Neomezenou Jógou. Otázka dělání něčeho, opouštění něčeho, či vzdávání se něčeho je vyloučena. To, co bylo vykonáno, bylo provedeno upřímně, a bylo Osvobozeno. Vše dále vykonané je nyní již ve Stavu Svobody. Tudíž to ani nemá žádný smysl, a ani to není beze smyslu. A co více, všechny uskutečněné činnosti jsou zcela nesobecké a oproštěné od tužeb. Proto se tomu říká Sahadža samádhí neboli Vše-prostupující samádhí. Pro Tento Stav existují mnohá pojmenování, která lidé znají z různých knih; ve skutečnosti však nevědí, co to je. Jedině dva z nás to vědí, Já a Pán Šiva. V Této Józe je otázka konání čehokoliv bezpředmětná. Ten, kdo se snaží něco dělat, nemá důvěru v Sebe sama. Ten, kdo si je jistý, nemá v úmyslu něco dělat. Na vše, co se děje, se dívá pouze jako na přirozený sled událostí. Přihlíží, protože zde není zapotřebí vykonat nic dalšího. „Pozorování“ nastává. To je jediná věc, kterou dělá, a to je pro Něho dostatečné.

Vše, co plánujete, bude úspěšné, ale odhodlání by mělo být pevné v záměru a plné odvahy. To, co si usmyslíte s plným odhodláním, se stane možné. I když neřeknete nic, vše, co se má stát, se určitě stane. Všechno vychází z Paramátman, takže vše, co se děje, a v budoucnu se má stát, se určitě uskuteční. Není potřeba nic dělat či se něčeho držet. Když věc, která se má stát, je přirozeně hodně efektivní, otázka rozhodování či nerozhodování něco udělat je bezpředmětná. Rozhodnutí konat pouze vytváří pocit převzetí břemene, proto upusťte i od toho. Ten, kdo si myslí, že by se mělo dít vše přirozeně, bez jeho činné složky, by měl být tiše. Ilustruje to příklad. Byl kdysi muž, který usoudil, že si vezme jídlo, dá-li mu je Bůh. Jinak bude jen tak tiše sedět. Lidé mu radili, aby něco dělal, ale jeho víra v Sebe Sama byla neobvyklá. Pobídky ostatních nepřijímal. Mínil, že vše, co bude přirozeně dostupné, je pro něj dostatečné. Jeho cestou bylo tiše sedět. Jednoho dne odešel do lesa a jeho chodidlo šláplo na kámen, kde seděl. Toto způsobilo zvláštní zvuk. Přivolal tam další lidi. Když odvalili kámen, byl pod ním velký poklad. Muž všechny peníze rozdal. Nikdy nepocítil potřebu něco chtít. Jistota v Sebe Sama by měla být úplná. Ten, kdo zná Sebe Sama takového, jakým skutečně je, nikdy necítí žádný nedostatek.

Světec Tukaram řekl: „Síla odhodlání je svým vlastním ovocem.“ Cítíte-li, že úspěch není možný, aniž byste něco udělali, tak to samozřejmě učiňte. Pokud to tímto způsobem necítíte, tak to nedělejte. Máte-li víru, že vše dělá Bůh, opravdu to dělá Bůh. Jestliže cítíte, že konáte vy, tak rozhodně konáte vy. Ať už je vaše víra jakákoliv, je pravdivá. Záleží na tom, co zamýšlíte, co soudíte. Buď jednejte, jak jste si skutečně jisti, nebo pokud máte víru v Guruovo učení, tak následujte Jeho radu a nedopouštějte se porušení doporučení Gurua. Toto porušení by obojí zmařilo. Neměli byste být zmateni a trpět kvůli směsici nařízení. Odhodlání, výtečné rozhodnutí, je tím nejvyšším. Poté, co jste realizovali Brahman, můžete dělat, co chcete. Po realizaci otázka volby nezůstává. Zdali by si měl Král pro sebe stanovit nějaká pravidla chování, je čistě jeho záležitostí. Tudíž vše, co myslíte, se uskuteční. Měli byste přemýšlet o tom, co chcete, nebo co nechcete. Neměli byste být pyšní na to, že přinášíte užitek druhým. To také musíte zvážit. Jedině vy rozhodnete, zdali chcete zůstat svobodní, anebo ve spoutanosti. „Pouze Pán Šiva a Já známe Tuto Jógu.“ Toto tajemství předal Krišna Uddhavovi.

„Nejvyšší Poznání“ je Sebe-Poznání. Těšte se Blaženosti, když dosáhnete „To“. Nyní všechno trápení polevilo. Je tragédií, jestliže zakopete všechny peníze a procházíte strastiplnou námahou. Pokud jste realizovali Brahman, ať už se obáváte či ne, Realizace vám nic neřekne. Když je Král na trůně, jeho nařízení je automaticky pociťováno v Království. Ten, kdo není rozvážný, bude trpět žalem, přestože je osvícený. Chce-li někdo žít jako individualita, tak zajisté bude. Co může Duchovní Realizace dělat, pokud si dotyčný (džíva) vybírá hloupě? Pochopte, my jsme „Silou Vesmíru“. Tak jak potom může být chybou, když se rozhodnete dělat cokoli. Ten, kdo toto ví, z toho má skutečně užitek. Cokoliv usoudíte, se určitě stane. Proč by se to nemělo přihodit? V podstatě, vy jste Bůh. Jak se rozhodnete, to se určitě stane. Jedinou nezbytnou věcí je to, že musíte být odhodlaní.

Ten, kdo realizuje, že je Bůh a hovoří pouze Pravdu, vytvoří jiný Vesmír. Oddanost ke Guruovi má tento jediný účel. Musíte být nepochybní ve své mysli. Bude-li tato Oddanost naplněna, proč by vše, co řeknete, nemělo být úspěšné? Nicméně být o tomto zcela přesvědčen vyžaduje hlubokou Oddanost ke Guruovi. Vaše mysl je jako vaše manželka. Neposlouchejte mysl, která je jako vaše žena. Rozhodujte se sami za sebe. Vaše mysl by neměla mít žádné vnitřní rozpaky. Neměla by vás popichovat. Je-li plná odvahy, pak to je vše, co je zapotřebí. Mysl by neměla být nejistá. Stručně řečeno, vše závisí na vašem konceptu, vašem pocitu. Vaše mysl, vaše odhodlání, rozhodne o ovoci, které získáte. Mysl musí mít odvahu. U toho, kdo je zmatený, budou rovněž jeho výsledky zmatené. Bůh je takový, jak Ho vnímáte. Vy jste Bůh. Toto budete tvrdit, jste-li o tom přesvědčeni. Řeknete-li to, je tomu tak. Pokud máte za to, že tomu tak není, tak není. Ztratí na intenzitě vaše ctnost anebo bude spáchán hřích v důsledku přijetí či dávání něčeho? Nikoli, to není ten případ. Tvoření a ničení světa závisí na vás. Co ztratíte, dáte-li někomu své požehnání?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.