Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

99. Stav bezstrachovosti (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

20. 4. 2016 - Gabriela

SiddhaBůh říká: „Oddanost po Osvobození je Má Síla přijetí Božské Inkarnace.“ Oddanost po Osvobození je Silou Brahman. Síla Brahman a Oddanost nejsou dvěma. Jakmile je zde Realizace vašeho „Já“ jako Brahman, stav ztotožnění se s individualitou zmizí. Paramátman je jedinou existencí. Přetrvávání ve stavu Paramátman je Oddaností po Osvobození. Džíva je plný strachu. Bojí se. Nicméně Bůh, Šiva, se neobává ničeho. Buďte nebojácní. Tygr a myš nepřemýšlejí stejně. Myš se strachuje, protože čelí-li něčemu, znamená to pro ni smrt. Tygr je však vždy na lovu druhého zvířete. To, čemu tygr čelí, je jeho potravou. Realizovaná bytost, Džňánin, je výhradně tím, kdo se nikoho jiného nebojí. Nemá z ničeho strach. Strach je pouze psychologická záležitost. Jestliže člověk spí, neucítí strach ani tehdy, kdyby po jeho těle lezl had. Nicméně kdyby spatřil hada opodál během bdělého stavu, strach ucítí. Strach je mysl.

99. Stav bezstrachovosti

Bůh říká: „Oddanost po Osvobození je Má Síla přijetí Božské Inkarnace.“ Oddanost po Osvobození je Silou Brahman. Síla Brahman a Oddanost nejsou dvěma. Jakmile je zde Realizace vašeho „Já“ jako Brahman, stav ztotožnění se s individualitou zmizí. Paramátman je jedinou existencí. Přetrvávání ve stavu Paramátman je Oddaností po Osvobození. Džíva je plný strachu. Bojí se. Nicméně Bůh, Šiva, se neobává ničeho. Buďte nebojácní. Tygr a myš nepřemýšlejí stejně. Myš se strachuje, protože čelí-li něčemu, znamená to pro ni smrt. Tygr je však vždy na lovu druhého zvířete. To, čemu tygr čelí, je jeho potravou. Realizovaná bytost, Džňánin, je výhradně tím, kdo se nikoho jiného nebojí. Nemá z ničeho strach. Strach je pouze psychologická záležitost. Jestliže člověk spí, neucítí strach ani tehdy, kdyby po jeho těle lezl had. Nicméně kdyby spatřil hada opodál během bdělého stavu, strach ucítí. Strach je mysl. Jste-li všemi věcmi, čeho se bojíte? Největší strach je ohledně hříchu a zásluhy, protože tento strach je spojený s Bohem. Avšak pokud jste sami Bůh, jaký je důvod k obavě? Jen co jste se narodili, začal existovat strach. Když jste byli v děloze, byli jste nevědomí, pak, když jste spatřili svět, polekali jste se, a tento strach setrval. Dítěti jsou na utišení dávány med a mléko, ale strach přetrvává. Nezmizí. Strach je rozehnán jedině díky učení Satgurua. Poznání je dáváno za účelem vašeho pochopení a poskytnutí správného objasnění. Takto vás Poznání činí Nebojácnými. Pralhad se modlil k Bohu, aby ho zbavil strachu. Sebe-Poznání je Bezstrachovost.

Muž může být velmi bohatý, ale pokud ráno o hodinu zaspí, je vylekaný pocitem „Dnes mám zpoždění, utrpím nějakou peněžní ztrátu.“ V tomto smyslu se obává každý. Před usnutím ženu požádá, aby ho ráno brzy probudila. Proč se bojí? Protože má strach, že nesplní své denní povinnosti. Někdo se budí z vlastního popudu. Nastaví si své vnitřní hodiny a probudí se díky svému uvědomění. Tento strach je vše-prostupující. Bojíte se během doby, kdy jíte a pracujete, a kvůli strachu je zde mnoho zmatku. Strach samotný je příčinou chaosu. Buďte nebojácní. Spěte šťastně, jezte s pocitem štěstí, vše dělejte radostně a klidně. Neobávejte se toho, co se stane v budoucnosti. Nebuďte zbytečně úzkostliví. Buďte klidní a mírní. Není snadné být přizpůsobivý a pokojný, ale snažte se být smířeni sami se sebou. Mysl začne být zmatená a zneklidní, ale jaký je problém? Zeptáte-li se jí, proč se bojí, ztichne. Jestliže se jí dotážete „Co děláš?“, zůstane tiše. Nikdo nedokáže zodpovědět či vysvětlit, kvůli čemu všechen tento rozruch či soužení je. Někdy, když se hosta zeptáte, jaký je účel jeho příchodu, odvětí: „Nic konkrétního. Zaskočil jsem jen tak neplánovaně.“ Je zvykem takto odpovídat, ale toto není pravdivá odpověď. Po nějakém čase host otevře svou mysl, sdělí svou potřebu a vyjádří své znepokojení.

Tygr řve nepřetržitě, což značí, že se nikoho nebojí. Je vždy beze strachu. Nemít strach značí Osvobození a těšit se tomuto stavu je Oddanost. Bezstrachovost znamená nikoho či ničeho se nebát. To je pravý stav Božství, ve kterém žijete neustále. Pořád žijete ve Stavu Paramátman. Tomu se říká Oddanost po Osvobození. Toto značí žít ve své vlastní Velkoleposti. Ti, kdo jsou skutečnými Inkarnacemi Boha, tuto Oddanost znají a po dosažení Svobody jsou Bohu oddáni. Jak mohou být v pravém smyslu Osvobozeni ti, kteří se nazývají Osvobozenými, a přesto mají strach z tělesné újmy či z důsledků běžných světských událostí? Ten, kdo je Svobodný, musí opravdu být Svobodný. Svobodná bytost by si nikdy neměla myslet, že v případě vykonání určitých rituálů tu je čistota, a v případě jejich nevykonání dochází k nečistotě.

Jakmile je zde Seberealizace a vy jste Osvobozeni během života, pak přebývání v této „Boží Velkoleposti“ je Oddanost po Osvobození. Toto je „Síla přijetí Božské Inkarnace“ nazývaná jako Avatár. Měli byste žít jako Bůh. Bůh nemá žádný strach. Pokud cítíte strach, jste džíva a přetrvává tu určité nepochopení. Touhy a emoce jsou příčinou následků, na základě nichž trpíte. Chová-li se někdo po dosažení Sebe-realizace stejným způsobem jako před ní, jaký užitek má takové Poznání? Ten, kdo jedná dle svého pochopení, je skutečně Osvícená Bytost. On je Bůh. Pán Krišna říká: „Stal jsem se Bohem všech bytostí kvůli jejich konceptu tvoření, existence a zániku.“ Bůh vytváří a ničí stovky světů, ale páchá tím nějaký hřích či získává z toho nějakou zásluhu? Kdo ho potrestá? Nikdo další tu není. Pak kdo Ho přiměje k obavám?

On je za všemi koncepty. Je bezforemný, neviditelný a zároveň je vším. Bez Něho nikde nic neexistuje. Vy jste zde kvůli Němu. Bez Něho byste neexistovali. „Jsem celý vesmír. Těším se všemu, konzumuji vše, ničím vše. Jsem svou vlastní hravostí.“ Když si olíznete vlastní jazyk, není to znečištění, avšak sliny ostatních nám připadají špinavé. Ten, kdo vlastní všechny olizující jazyky, kdo je všude, jediný a ve všech věcech, je zcela beze strachu, a proto žije jako „Inkarnace Boha“.

Večer, 30. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.