Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

98. Přirozenost Avatára (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

13. 4. 2016 - Gabriela

Neměli byste činit jakékoliv prohlášení. Být jako To, aniž by to bylo řečeno, skutečně žít a chovat se jako To, se nazývá „Oddanost za Osvobozením“. Jakmile zmizí zdánlivý jev hada místo provazu, pak se vytratí i myšlenka hada a klamného jevu. Samotné zlato se nemůže stát zlatem. Šambhu (Šiva) je takový, jaký byl. Nestal se. On je Šambhu (Šiva), ať už dělá cokoliv. Během jedení, spaní, chození, je pouze Šivou, nic víc, nic míň. Říkat, že Sádhu (putující osvobozený asketa) by měl následovat zákony dané země, je řečí nevědomých lidí. Pro Sádhua neexistuje žádné pravidlo či zákon. Důležité je pouze to, jak vnímá sám sebe. Jak se jeví ostatním, je bezpředmětné. On je takový, jaký je. Odstranil všechny své svršky, psychologicky se rovněž zbavil obalu, kterým je jeho tělo. Vnější svršky, stejně jako vnitřní svršky konceptuální totožnosti, veškerý oděv, všechny vrstvy jsou jím odstraněny. Otázka, jak by se měl v životě chovat, je vyloučena. On je Brahman, On je Šambhu (Šiva), On je Višnu, „On je Vše.“

98. Přirozenost Avatára

Jaká je Síla vložená do Avatára? Avatár značí „sestoupení dolů“ neboli Inkarnaci Boha na zem. Kdo je nazýván Inkarnací Boha? Jedině Bůh, který již existuje, přijme Inkarnaci. Kdo jiný to může udělat? Ten, kdo plně realizoval Brahman, prochází svým životem v nespecifikovaném transcendentálním stavu, třebaže žije ve fyzickém těle. Proč bychom ho neměli nazvat Inkarnací? On je bezpochyby Inkarnací. Říkat: „Já nejsem Já“ je nevědomost. I když to nemusíte říkat, On však je to, co je. Ten, kdo chápe svou vlastní věčnou přirozenost, aniž by pro spočívání v tomto stavu cokoliv dělal, je „Samo-zřejmé Brahman“. Ať už se jedná o konzumování, pití, či těšení se objektům, vše je Brahman. Tato rozhodná jistota je Silou Inkarnace.

Inkarnace neboli „sestupující“ Bůh je představa pojatá myslí. Vše toto je záležitost emocionálního konceptu. Dokud je zde pocit, že je cosi v nepořádku, nebo když mysl obtěžují nějaké pochybnosti, je tu koncept, že je zde pořád něco chybného. Ten, jehož mysl není vůbec vyrušena, bez ohledu na to, co se může přihodit, je Tím, kdo je osvobozen dokonce i od jemného těla. Ten, kdo se necítí otřesen, i když ho postihne nějaká pohroma, je vskutku Brahman. On realizoval Brahman.

Dokud je zde konatel, bude zajisté něco vykonávat. Není-li zde žádný konatel, kdo bude jednat? Vše, co je uděláno, byste měli prozkoumat položením si následujících otázek: Kdy to bylo uděláno? Kdy se to stalo? Jak to začalo existovat ještě před tím, než to bylo poznáno a odkud to přišlo? Co bylo „Já“ v tom místě, kde došlo k činu? Jaké zde bylo mé jméno? Jaká byla má forma? Byli jste vy uvnitř toho, anebo se to přihodilo ve vás? Když konatel jedná, měli byste znát jeho tvar, formu atd. v té fázi, kde pocit jednání, či karmy vyvstává.

Konatel neexistuje. Jak může být to, co je bezforemné a bez kvalit, vůbec kdy dotčeno činnostmi? On je za radostí a smutkem. Nezajímá se, zdali jsou určité prostředky nutné, či není zapotřebí žádných prostředků. Můžete Jím být kdykoliv. On je vždy Králem. Měli byste se stát Šivou a následně být oddanými Šivy. Žít jako Šiva značí vést „Život Oddanosti po dosažení Osvobození“. Žít jako Bůh se nazývá Inkarnací Boha.

Oddanost značí Jednotu. Jméno oddaného může být jakékoliv. To, co je důležité, je, že se stal posvátným „Já“ a je Bohem, ať je jeho jméno libovolné. Je mnoho těch, kteří žijí v konceptuálním stavu, domnívajíce se, že jsou „Já“. Ve skutečnosti by zde však neměly být vůbec žádné koncepty. Dosáhnout Brahman a žít v tomto stavu – to jsou také chybná tvrzení. Není zde nic takového jako stávání se Brahman. Vy již jste Brahman. Otázka stávání se nebo nestávání je vyloučena.

Neměli byste činit jakékoliv prohlášení. Být jako To, aniž by to bylo řečeno, skutečně žít a chovat se jako To, se nazývá „Oddanost za Osvobozením“. Jakmile zmizí zdánlivý jev hada místo provazu, pak se vytratí i myšlenka hada a klamného jevu. Samotné zlato se nemůže stát zlatem. Šambhu (Šiva) je takový, jaký byl. Nestal se. On je Šambhu (Šiva), ať už dělá cokoliv. Během jedení, spaní, chození, je pouze Šivou, nic víc, nic míň. Říkat, že Sádhu (putující osvobozený asketa) by měl následovat zákony dané země, je řečí nevědomých lidí. Pro Sádhua neexistuje žádné pravidlo či zákon. Důležité je pouze to, jak vnímá sám sebe. Jak se jeví ostatním, je bezpředmětné. On je takový, jaký je. Odstranil všechny své svršky, psychologicky se rovněž zbavil obalu, kterým je jeho tělo. Vnější svršky, stejně jako vnitřní svršky konceptuální totožnosti, veškerý oděv, všechny vrstvy jsou jím odstraněny. Otázka, jak by se měl v životě chovat, je vyloučena. On je Brahman, On je Šambhu (Šiva), On je Višnu, „On je Vše.“

Bůh nemá žádnou normu, pravidlo, hřích či ctnost, jež jsou vytvářeny lidskými bytostmi. Král si stanoví svůj vlastní zákon a jím se řídí. Brahman není ani nehybné ani pohyblivé. Sádhu je Brahman a Brahman se neliší od Sádhua. Jak může mít „To“ nějaký stav, pohyb či svázanost? Jestliže jste prodali svého vola, jak ho můžete znovu zapřáhnout? Co je prodáno, je prodáno. Jak se to může vrátit zpět? Podobně, jakmile je ego pryč, Ten, kdo zůstává, je výhradně Bůh. Je mimo všechna pravidla. Jaká pravidla Mu náleží? Nemá na práci žádné povinnosti.

Lidé mohou říkat cokoliv, Sádhuové tím nikdy nejsou zneklidněni. Co jsou lidé? Lidské bytosti se nazývají lidmi, ale Sádhu není člověk. On je Bůh! Ten, kdo je Bůh, se chová jako Bůh, a ať se nachází kdekoliv, je vždy ve Své Vlastní Velkoleposti. Ten, kdo je Bůh, je ve Své Vlastní Moci. Slovo Samartha označuje „Toho, kdo zná Svou Vlastní Hodnotu“ v nejvyšším smyslu. Každý se chová podle vlastního pochopení svého „Já“. Sádhu si správně uvědomuje svou hodnotu, význam vlastního života. Ví, že je zvláštní povahy, je skutečně „To“ a bude takovým vždy. Nikdy se nezmění, dokonce ani na konci světa. Stal se „Tím“, co je trvalé. Nyní je dokonalý. Jeho stav je neměnný. Neprochází změnami či přerušeními.

Jelikož je jeho stav nenarušitelný, jeho přesvědčení o sobě samém je neměnné. Sádhu se nezmění. Je-li zde Správné Pochopení, žije ve Své Vlastní Síle. Nezajímá se o to, co o něm říkají ostatní. Není ničím dotčen. Když je člověk starý, lidé se mu smějí kvůli tomu, jak jí, protože nemá zuby. Když už je starý, jak by se mohl stát znovu mladým? Starý člověk se bude chovat náležitě k věku. Podobně, je-li Sádhu Brahman, bude jednat jako Brahman. Bude fungovat s Veškerou Silou Brahman. Pravidla tohoto světa se na Něj nevztahují. Pokud někdo, kdo se považuje za Sádhua, přemýšlí nad tím, jaké chování je správné, není realizovaný Sádhu, není Brahman. Ten, kdo je Svobodný, je Brahman, a to, co toto Brahman je, přirozeně funguje, Takové, jaké To Je. Takový Sádhu a Brahman jsou Jedno.

Večer, 29. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.