Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

97. Oddanost a požehnání Satgurua (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

6. 4. 2016 - Gabriela

SiddhaPro toho, kdo je pyšný na své rituály, je nemožné meditovat na „Úplnost Brahman“, „Jeho Skutečnost“, a rovněž tak obdržet letmý pohled „Toho“ či získat „To“. Osoba, která provádí rituály, uchovává ve své mysli koncept. Drží se zkresleného konceptu týkajícího se určité podoby Boha s konkrétními kvalitami a podle tohoto konceptu získává ovoce svých činů. Forma či podoba, která je uctívána, je zformována v jemném světě. Forma značí to, co je viděno. Ve viděném je nejdůležitějším objektem kosmos neboli univerzální prostor. A v tomto prostoru má individualita tělo, které si vytoužila, aby mohla mít požitky, po kterých prahne. To vše vnímá na základě své silné touhy. Má zakořeněný koncept, že si užívá vše z tohoto světa a podle toho nabývá ovoce své praxe. Nicméně tato forma, tyto kvality, které jsou produktem představivosti, jsou odsouzeny ke zmizení, takže znepokojení o zisk a ztrátu narůstá. A pak znova – představivost, koncepty, silná touha, kterou jedinec nazývá odhodláním – tato opakování neustále pokračují kvůli individualitě, která je připoutána k činnostem (karma). Individualita se nevzdá připoutanosti k vášni nabízející pouze prchavá potěšení. Jestliže bude meditovat na Skutečnost a vzdá se snahy o naplnění tužeb, snadno získá přínos „Úplného Života“. Nicméně žádná individualita není obvykle připravena vzdát se připoutanosti k tužbám. Jestliže se nevzdáte své touhy a zvyků, pýcha z činností taktéž nemůže být odhozena. A protože pýcha z činností neodpadne, nezmizí ani zoufalé utrpení tohoto krátkého života.

 

97. Oddanost a požehnání Satgurua

Uddhava vykonal významný čin a vysloužil si „uznání“. Žádal Oddanost po Osvobození. Prosil o něco, co nelze být dáno a Pán Krišna mu to udělil. Mnoho Světců se velmi těžce snažilo dosáhnout různých stavů – od Poznání Brahman až po Stav Osvobození. Označování těchto stavů za jediné žádoucí stavy v životě bylo známkou toho, že byli na tyto stavy pyšní. Pýcha, ke které byli připoutáni, se nerozpustila, a proto tito Světci, spolu se svou osobní hrdostí, zůstali od Brahman odděleni. Můžete si všimnout jejich dlouhých vlasů a hladkých vousů a považovat je za velké askety, to však není správné. Proto takto neuvažujte.

Poznání Brahman (Brahmavidja) není staré ani nové. Brahmavidja pro ně nebylo odlišné od toho, jaké je dnes. Poznání značí vědět a Jóga znamená jednotu neboli spojit se. To, s čím souhlasíte, relativně lehce získáte.

Ten, kdo pochopil klíč, snadno ví, co je to Brahman. Ten, kdo je moudrý, správně rozpozná Boha. Světci, kteří podstupovali jisté praktiky jako např. cviky a polohy různých forem jógy (jogíni), a ti, co vystavovali na odiv svá odříkání jako např. slib mlčenlivosti (munis), byli mentálně připoutáni ke svým tělům. Dávali hodnotu tělu, které je pouhým nástrojem. „Já“ a tělo jsou oddělené, ale oni se od „Já“ odklonili, protože se stali pyšnými na svá těla. A stalo se to, že Krišna, zcela uctivě, požehnal tyto světce, ale požádal je, aby odešli do lesa, postavili si tu chýše a zde žili. Takto si Sám užíval Svou Osamělost. Krišna poznal, že tito světci se zabývali různými přísnými asketickými praktikami – např. žili pouze ze vzduchu. Krišna jim řekl, aby byli oddanými Paramátman, jímž byl On sám. Řekl jim, že pouze On a Pán Mahádéva (Šiva) jsou Znalci Pravdy a nikdo další nedosáhl Úplného Poznání.

Ten, kdo dosáhl této Oddanosti po Osvobození, je přední inkarnací Boha. Krišna říká: „Toto je Má Síla Inkarnace,“ a je to díky této Síle, této Moci, tomuto Principu, že vše dělám, a přesto zůstávám nekonatelem. Těším se veškerému pohodlí či radostem, navzdory tomu však zůstávám nedotčen, nezakoušejícím. Jsem Tvůrcem, Udržovatelem, Ničitelem tohoto světa, a přesto zůstávám nevtažen do jakékoliv z těchto činností. Ten, kdo nemá žádné pochopení této Božské Jógy, pouze promrhal své úsilí a zbytečně trpěl.“ Pán Krišna říká: „Tato Jóga není dostupná v žádných knihách či Védách a jedině Já sám a Pán Mahádéva ji známe. Přechovávám tuto „Jógu Neomezené Kontinuity“. Nikdy není přerušena, nikdy zastavena a tudíž se nazývám Jogendra neboli Král Jogínů.“

Tato Jóga „Oddanosti po Osvobození“ byla tajemstvím a byla skrytá. „Já jsem ji však dnes odhalil. Toto je věčné požehnání Satgurua. Jsem tím stejným pasáčkem krav a jsem dnes také Jogendrou. „Bodh Avatar“ znamená, že jsem odhalil toto „Tajemství Poznání Božské Jógy“. Ti, kdo kladou důraz jen na rituální stránku uctívání a pouze vykonávají obřady, nedospějí k dosažení Duchovního poznání (Vidžňána). Brahmavidja, Poznání Brahman, je tím nejposvátnějším, dokonalým, nezničitelným, Nejvyšším Poznáním, které nikdy nekončí. Nejen že je nezničitelné, nikdy není zmenšeno. Je vždy úplným, bezchybným, nehybným, věčně existujícím, oslnivým, zářným Životem. Nepotřebuje být vyživován. Je naprostým štěstím. Je nejdražším příbuzným, nejvyšším „Já“, jež hledí s rovností na všechny bytosti ve viditelných i jemných světech a samo k nim získává přízeň. V „Tom“ neexistuje žádné méně či více důvěrnosti pro nikoho. To znamená, že je stejné pro všechny. V „Tom“ není pro nikoho nic takového jako více či méně. Být neustále ve stavu rovnováhy je jeho pravou podstatou, jeho vlastní kvalitou. Je nebližším příbuzným všech bytostí.

Pro toho, kdo je pyšný na své rituály, je nemožné meditovat na „Úplnost Brahman“, „Jeho Skutečnost“, a rovněž tak obdržet letmý pohled „Toho“ či získat „To“. Osoba, která provádí rituály, uchovává ve své mysli koncept. Drží se zkresleného konceptu týkajícího se určité podoby Boha s konkrétními kvalitami a podle tohoto konceptu získává ovoce svých činů. Forma či podoba, která je uctívána, je zformována v jemném světě. Forma značí to, co je viděno. Ve viděném je nejdůležitějším objektem kosmos neboli univerzální prostor. A v tomto prostoru má individualita tělo, které si vytoužila, aby mohla mít požitky, po kterých prahne. To vše vnímá na základě své silné touhy. Má zakořeněný koncept, že si užívá vše z tohoto světa a podle toho nabývá ovoce své praxe. Nicméně tato forma, tyto kvality, které jsou produktem představivosti, jsou odsouzeny ke zmizení, takže znepokojení o zisk a ztrátu narůstá. A pak znova – představivost, koncepty, silná touha, kterou jedinec nazývá odhodláním – tato opakování neustále pokračují kvůli individualitě, která je připoutána k činnostem (karma). Individualita se nevzdá připoutanosti k vášni nabízející pouze prchavá potěšení. Jestliže bude meditovat na Skutečnost a vzdá se snahy o naplnění tužeb, snadno získá přínos „Úplného Života“. Nicméně žádná individualita není obvykle připravena vzdát se připoutanosti k tužbám. Jestliže se nevzdáte své touhy a zvyků, pýcha z činností taktéž nemůže být odhozena. A protože pýcha z činností neodpadne, nezmizí ani zoufalé utrpení tohoto krátkého života.

Úplné naplnění života je jinak zcela odlišné, a stejně tak jednoduché. Odhodíte-li tužby a zvyky, stanete se vlastníkem úplného a spokojeného života. Potom snadno nabudete zkušenost, že hra Vědomí nebo její nedostatek se odehrává na podkladě vašeho vlastního Bytí. Všechny druhy pýchy mohou být zanechány, ale odhodit pýchu z poznání je velmi obtížné. Tato duchovní věda byla dobře ukryta. Nyní bude zcela jistě rozšířena, protože stejní světci a hledající přišli znovu díky tomu, že přijali zrození. A jak budou přicházet, budou nabývat toto Poznání. Nelze jej dosáhnout pomocí množství obětí (jadnja). Všichni světci vysvětlili, co toto Poznání je, oni sami však zůstali Poznání zbaveni. Jedině Pán Krišna statečně prohlašoval, že je Bohem. On doopravdy žil jako Bůh. Světci neměli kapacitu, aby byli takto odvážní. Pouze Pán Krišna měl Skutečné Poznání bez jakýchkoliv pochybností. Šiva je tím druhým, kdo má toto Poznání. Pán Krišna řekl Uddhavovi, že poznání ostatních není srovnatelné s Jeho Poznáním. Uddhava byl o tom přesvědčen, a proto získal „Úplné Štěstí“.

Pán Krišna udělil Uddhavovi status Inkarnace. Kvůli této Slávě všichni tvrdí, že On je Inkarnace. Toto je typ ozdoby. Pán Krišna udělil Uddhavovi Poznání, které není známo žádnému člověku studujícímu duchovno, a dokonce ani tomu, kdo napsal Védy. Uddhava požádal a získal „Úplnou Sílu“ Pána Krišny a rychle odbyl Sílu přijetí Úmyslné Inkarnace.

Předal jsem toto Poznání Brahman, které bylo doposud utajováno, vám. Ten, kdo jej rozšíří, bude „oživovatelem“ Véd. Oddanost ke Guruovi je jediným posilujícím lékem pro udělování tohoto Poznání. Víra v Satgurua by měla být velmi hluboká. Toto Poznání bude prospěšné pouze tomu, kdo má naprostou víru a důvěru v Satgurua. Dokonce i hrouda hlíny bude přeměněna na zlato, bude-li ji držet Syn Gurua. Ten, kdo nebude sloužit Guruovi jsa pyšný na své tělo a poznání, nezíská žádný prospěch.

Dnes, v tento mimořádný den Divali, jsem vám předal tuto Sílu Přijetí Inkarnace, jíž je Oddanost ke Guruovi. Ten, kdo bude pečovat o toto Poznání, bude znám jako Inkarnace ve světě. Nejen to, bude dokonce oslavován jako Pán Krišna, Paramátman a lidé toho budou svědky. Tudíž všichni z vás by měli zanechat svůj pocit ega, a mít Oddanost ke Guruovi s jednobodovou pozorností. Ten, kdo zůstane věrný Mému učení, je zasvěcen Mnou, Mou Silou Oddanosti ke Guruovi, stejně tak jako Mne Samotnému, Mé Síle Inkarnace. Nechť je toto díky Milosti Satgurua Bhausaheba a pomocí Mého Požehnání ve vás plně zúrodněno. Vítězství toho, kdo chápe podstatu Oddanosti a přebývá v tom, co Guru nařizuje, bude všemi opěvováno.

Večer, 28. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.