Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

85. Meditujte na božský strom (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

13. 1. 2016 - Gabriela

SiddhaDomnívat se a trvat na tom, že vše v tomto zdánlivém projevu je rozmanité a skutečné, je největší hloupostí. Brahman existuje ještě předtím, než jste se stali vědomi jakýchkoliv zdánlivých projevů. Vše je svou podstatou Brahman, jen lidé si začali myslet, že „Já“ je cosi odděleného a začali konat s iluzorním konceptem, že svět je skutečný. Co se stalo? Myš se veze na Pánu Ganapatim. Jakmile se ukloníte před Pánem, Ganapati řekne: „Děláš dobrou věc, ale prosím všimni si tohoto omylu a naprav jej.“ Pak to bude v pořádku, poté je iluze u konce. Hřích mnoha životů je vyhlazen. Ganapati zde ztvárňuje Prvotní mužský princip, Původní bezforemnou existenci (Adhi Puruša), ale podle vašeho nepochopení, místo aby se Bůh vozil na myši, myš se vozí na Něm. Je to tato myš, která vám diktuje to či ono. Veškerá Písma a Védy radí této myši (egu) dobře, ale ona neposlouchá. Poté Satguru řekne svému žákovi: „Můj drahý, žádná myš tu není. Myslet si, že je tu nějaká myš, je chybné. Ego je falešné. To, co je skutečné, je tato původní bezforemná existence, Adhi Puruša. Odhoď tuto iluzi ega.“

85. Meditujte na božský strom

Všechny bytosti, vše co vidíme a vše, co cítíme, je ve své celistvosti pouze Brahman. Ten, kdo si to uvědomuje, realizuje, že „Vše je Brahman.“ Banánovník je plný vody. Podobně všech pět elementů včetně země je pouze Životní energií. Všechny větry jsou Čajtanjou a Čajtanja je Bůh. Domy jsou zemí, lidé jsou zemí, lidé jedí zem a nakonec se navrátí do země. Stejně tak je celá tato iluze věčným pohybem. Můžeme namalovat řadu obrazů, ale není to nic než obraz. Poznání (Džňána) značí Správné Poznání. Co je to Správné Poznání? Poznat To, co je Původní Věcí, je Správné Poznání.

Bytosti zrozené z pěti elementů jsou všechny výmyslem. To, co zůstává, je Jedno Jediné, jež je Životní energií, Čajtanjou. Moudrý člověk by měl znát, co je v Jádru všeho. To, co pracuje uvnitř, je Čajtanja. Ten, kdo to ví, je ve všech elementech a v každé živé bytosti. On je opravdu Bohem, Krišnou.

Ve všech bytostech je to „Já“, které žije, a toto „Já“ je Bůh. Toto je Jedna Jediná Kvalita. Je to přirozené Samo-Bytí, Skutečné náboženství či Přirozený stav. Jakmile tato kvalita vyhasne, to, co zbude, je za kvalitami či atributy. Tato Jediná Kvalita neboli Existence, je Nejvyšším „Já“, Parabrahman. On je Velký Bůh všech bytostí, všech jejich činností a úkonů a jejich Slávy. To je Jedno Jediné bez jakýchkoliv faktů či atributů. Je Původní, Vše-prostupující, Celistvé, vytvořené ze Sebe Sama, Sebe-zářné Paramátman. Je to Nejvyšší „Já“. Je to základním životem všeho, co se hýbe. Není možné popsat někoho Takového, kdo to realizoval a stal se Skutečností. Pochopení tohoto stavu je nejvyšším úspěchem naší inteligence. Poznání, jež si je vědomo Brahman, které je vším, je Nejvyšším Poznáním. Nezbývá nic dalšího k naučení.

Aspiranti, kteří studují tímto způsobem, se stanou Brahman. Obdrží toto Poznání, jež je vrcholem inteligence a Nejvyšší Moudrostí nejrozumnější bytosti. Zakusí, že zde není nic než tato Jedinečná Existence.

Domnívat se a trvat na tom, že vše v tomto zdánlivém projevu je rozmanité a skutečné, je největší hloupostí. Brahman existuje ještě předtím, než jste se stali vědomi jakýchkoliv zdánlivých projevů. Vše je svou podstatou Brahman, jen lidé si začali myslet, že „Já“ je cosi odděleného a začali konat s iluzorním konceptem, že svět je skutečný. Co se stalo? Myš se veze na Pánu Ganapatim. Jakmile se ukloníte před Pánem, Ganapati řekne: „Děláš dobrou věc, ale prosím všimni si tohoto omylu a naprav jej.“ Pak to bude v pořádku, poté je iluze u konce. Hřích mnoha životů je vyhlazen. Ganapati zde ztvárňuje Prvotní mužský princip, Původní bezforemnou existenci (Adhi Puruša), ale podle vašeho nepochopení, místo aby se Bůh vozil na myši, myš se vozí na Něm. Je to tato myš, která vám diktuje to či ono. Veškerá Písma a Védy radí této myši (egu) dobře, ale ona neposlouchá. Poté Satguru řekne svému žákovi: „Můj drahý, žádná myš tu není. Myslet si, že je tu nějaká myš, je chybné. Ego je falešné. To, co je skutečné, je tato původní bezforemná existence, Adhi Puruša. Odhoď tuto iluzi ega.“

Složíte-li slib zřeknutí se (sanjása) a necháte si holičem oholit hlavu, jedná se o pouhé zasvěcení holičem. To vás nikam nedovede. Činnost by měla být provedena tak, aby kořínky vlasů nikdy znovu nevyrostly. Brahman není držen ve vlasech na vaší hlavě, vlasy budou růst znovu a znovu. Praktikování různých vnějších úkonů na vašem těle vám realizaci Brahman neumožní. Co je nezbytné, je společnost Velkého Gurua. Díky světlu, které Guru zažehne ve vašem srdci na základě udělení posvátné mantry, by mělo zmizet vaše samotné započetí v cyklu zrození a smrti i se svými zhoubnými následky. Po utnutí vašeho započetí v cyklu zrození a smrti můžete dojít k základnímu stavu svého Vnitřního „Já“. Ponechte své vlasy na hlavě. Vlasy pohnutek uvnitř vás (samskáry), které vás odvádějí do světa, by měly být odstřiženy Poznáním od Satgurua. Mělo by dojít k odhození šesti neřestí: chtíče, zlosti, nenávisti, touhy, žádostivosti a pýchy. K čemu je vám nechat si vyholit hlavu u holiče?

Významem Klíče Poznání je toto: Jakmile je odhozeno „já“, zmizí také mrzutost. Dům by měl být vyklizen. To je to jediné, co je třeba udělat. Měla by se přihodit jen jedna věc. A tou je přijmout stav prostý „já“. Všeprostupující, všudypřítomné Brahman je takové, jaké je, jen „já“ nejsem. „Já nejsem“, a v tomto stavu bez ega je vše Brahman bez kvalit. „Já“ značí ego, pocit oddělené entity. Pýcha této oddělené existence by měla být vyklizena. Toto je nejvyšší mez skutečné Moudrosti. Tvar tohoto těla jednoho dne zanikne. Nicméně je to jedině pomocí těla, že se můžete stát na základě Realizace stavu Sebe-uvědomění věčným Brahman.

Není pochyb o tom, že iluze je neskutečná, ale toto tělo, jež je tolik potřebné, je vytvořeno díky iluzi. Ti, kdo jsou Mi za pomoci tohoto těla neustále oddáni, dosáhnou Brahman, což je začátek.

Pohleďte, jak obrovský může být zisk pomocí řádného využití lidského těla. Ti, kdo promrhají svou energii na bezcenné věci a ztrácejí tuto úžasnou výhodu, upadají do nevědomosti. Neměli bychom se nechat zlákat bezcenným ziskem a přijít o úplné naplnění našeho života. Kdo by byl takovým hlupákem, aby se těšil činnostmi, díky kterým je zaručeno další zrození? Kdyby bylo možné dosáhnout Brahman děláním pouze jedné bezvýznamné činnosti, proč by právě tuto činnost moudří nedělali? Kdo by si nezajistil Strom plnící přání, Božský strom, vzdáním se „cáru“ vymyšlených konceptů? (Poznámka – v indických vesnicích lidé věší staré kusy oblečení na strom plnící přání, Kalpataru, s vírou, že jim budou splněna jejich přání.) Ten, kdo by to nedělal, by byl hlupákem. Kdo se nechá připravit o obrovský přínos být sjednocen s Krišnou tím, že neučiní jednoduchý akt, jakým je nabídnutí všech činností Jemu? Tato rada duchovního života byla Krišnou udělena Uddhavovi. (Slovo Uddhava znamená učinit přesvědčení pevným.) Toto je vrchol naprosté Oddanosti. Krišna řekl: „Toto Poznání Brahman je Mnou předáváno s veškerou mateřskou láskou, jako sladké sousto. Toto poznání je nedosažitelné pro ty, kdo se utápějí ve složitostech Písem (Šáster). Světec Gautam, který pouze kráčel (praktikoval pradakšínu) kolem krávy, dostal za ženu Ahilju. Všichni ostatní i Bohové neustále kráčejí kolem země. Višnu a Brahman se vydali hledat chodidla a korunu Mahádévy (Šivy). Přesto Višnu nenašel chodidla Mahádévy a ani Brahma nemohl najít jeho korunu. „Poznání tohoto druhu (velikosti Šivy), Ó, Uddhavo, je uděleno Mnou tobě.“

Ti, kdo následovali Védy a další písma, byli do nich jen zamotáni. Zbytečně se hádají bez poznání pravé podstaty věci, Absolutna. Mnoho významných lidí se hašteří kvůli jemným nuancím významů a interpretací různých Písem (Šáster), ale ani jejich rozebráním na kousky k Bohu nedošli. Neobdrželi Poznání Brahman, protože Brahman popsat slovy nelze. Védy popsaly Brahman na základě negace „Toto není Brahman“ (Neti, Neti). Jak pak tedy může Brahman někdo popsat? Ti, kdo to popisují, „na toto místo (město) nikdy nevstoupili“. Jak mohou popsat město, které nikdy nenavštívili? Pouze ti, kdo nerealizovali, se zaplétají do hojných popisů a nekončících debat. Učenci Védanty podávají mnoho argumentů o Brahman, ale Blaženost „Toho“ (Brahman) nezakusili. Toto je to podstatné, co v jejich případě chybí.

Udělil jsem vám Poznání, které nemá s Védami či Šástrami nic co do činění. Jedině Skuteční Guruové předají toto Poznání pomocí různých přirovnání a příkladů žákům, jež jsou toho hodni. Já jsem to předal vám, aniž byste podstupovali nějaké obtíže.

Získáním tohoto Poznání jsou všechny pochybnosti spáleny a oddaný se stane Absolutním Brahman. Toto, co jsem vám sdělil, se nazývá Králem Poznání. Ten, kdo mu naslouchá a čte o něm, je vskutku požehnaný. Jedině ten, kdo je požehnaný, naslouchá a přemýšlí o tom, co zde bylo řečeno, a obdrží toto Poznání. Není divu, že moudří budou díky rozjímání nad tímto Poznáním osvobozeni, ale vysvobozeni budou dokonce i ti prostě smýšlející. Lidé dostávají mléko krávy, které je popravdě určeno teleti. Podobně díky Oddanosti Uddhavy jsou obdařeni ostatní.

„Předal jsem vám otevřeně to, co bylo ukryto v Mém Srdci. Vstoupili jste do takové země, kde není znám ani pojem smrt. I Nektar nesmrtelnosti může snad mít nějaký konec, ale vy jste obdrželi takový stav, v němž lidé nemají zrození ani smrt, protože se napili z fontány tohoto nektaru – Poznání.“

Eknáth napsal v jazyce marátí knihu Bhagvat, která byla původně napsána v jazyce sanskrt. Brahmínští knězi mu proto začali vyhrožovat. Učinili z něho vyvrhele z brahmínské kasty, pak ale byla kniha poslána do Varánasí, kde někteří Brahmíni tuto knihu nesmírně chválili. Poté tito kritičtí Brahmínští kněží ztichli.

Kniha Eknáth Bhagvat je napsána formou otázek a odpovědí. Jestliže jsme v tomto světě přijali zrození, pak jediným cílem, jenž je před námi, je být bezvýhradně svobodnými. Nicméně jen pár, kteří jsou požehnaní, a ti skutečně šťastní, tento cíl naplnili. Tomu, kdo chová ve svém Srdci toto Pochopení, se Poznání stává samotným Brahman. Posluchač a Učitel jsou pak jedním.

Jakmile jednou obdržíte toto Poznání, tak už ve vás nikdy nezanikne. Stanu se služebníkem těch, kdo vysvětlují toto Poznání mým Oddaným. Následné předávání Poznání druhým je vyžadováno Samotným Pánem Krišnou.

„Toto Poznání by mělo být udělováno těm, kteří se Mi odevzdali tělem, řečí i myslí. Toto Poznání by nemělo být předáno tomu, kdo není oddaný. Toto tajemství by mělo být sděleno pouze oddaným, kteří ke Mně oplývají láskou. Já Sám se stanu služebníkem toho Oddaného, který je znamenitý v Oddanosti a Poznání.“

19. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.