Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

79. Buďte tiší jako Bůh – (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

2. 12. 2015 - Gabriela

Brahman je „Já“, Átman, a „Átman“ značí samotné naše „Já“. Deset zkušeností z deseti smyslových orgánů není deset různých pocitů. Všechny jsou jedinou činností jednoho „Já“. „Já“ je Král, a on je tím, pro koho všechny orgány pracují. On („Já“) sám je nejvyšší. Tělesné ztotožnění je přirozeností individuality, džívy. Dokonce i pocit „Já jsem Brahman“ se v případě toho, kdo se stal Brahman, rovněž rozplyne. To je stav, kde není žádné „já“ a „ty“. Není existující ani neexistující. Je to něco za obojím. V „Já“ není ani pýcha na to, že „Já jsem Já“. Není zde nic takového jako „je“ a „není“. Vlnka mořské vody je pouze „mořem“, ale namísto toho, aby se oddělovala, musí být prostě tiše. Vysvětlení, že „To není věc“, je takovéto: „Vše, co má zdánlivý projev, není.“ Všechny rozdílnosti jsou vnímány ve vztahu k iluzi. Ve vztahu k Pravdě zde nejsou žádné stupně jako špatné, nejlepší, střední, horší atd. Realizovaná bytost byla dotázána: „Kdo jsi?“ Tato bytost zůstala tiše, protože Skutečnost nemůže být popsána. Pouze řekla: „Védami nám bylo řečeno, abychom byly tiše.“ Světec Pippalajan řekl: „Popíšu vám, co je to mája. Ona není, a to je to, co popíšu. Řeknu vám, kolik lodí bylo potopeno ve vodě fatamorgány.“

79. Buďte tiší jako Bůh

Brahman je „Já“, Átman, a „Átman“ značí samotné naše „Já“. Deset zkušeností z deseti smyslových orgánů není deset různých pocitů. Všechny jsou jedinou činností jednoho „Já“. „Já“ je Král, a on je tím, pro koho všechny orgány pracují. On („Já“) sám je nejvyšší. Tělesné ztotožnění je přirozeností individuality, džívy. Dokonce i pocit „Já jsem Brahman“ se v případě toho, kdo se stal Brahman, rovněž rozplyne. To je stav, kde není žádné „já“ a „ty“. Není existující ani neexistující. Je to něco za obojím. V „Já“ není ani pýcha na to, že „Já jsem Já“. Není zde nic takového jako „je“ a „není“. Vlnka mořské vody je pouze „mořem“, ale namísto toho, aby se oddělovala, musí být prostě tiše. Vysvětlení, že „To není věc“, je takovéto: „Vše, co má zdánlivý projev, není.“ Všechny rozdílnosti jsou vnímány ve vztahu k iluzi. Ve vztahu k Pravdě zde nejsou žádné stupně jako špatné, nejlepší, střední, horší atd. Realizovaná bytost byla dotázána: „Kdo jsi?“ Tato bytost zůstala tiše, protože Skutečnost nemůže být popsána. Pouze řekla: „Védami nám bylo řečeno, abychom byly tiše.“ Světec Pippalajan řekl: „Popíšu vám, co je to mája. Ona není, a to je to, co popíšu. Řeknu vám, kolik lodí bylo potopeno ve vodě fatamorgány.“

Uvnitř nás je něco, co dává odezvu na zvolání „O“. Tím je „Óm“. Tři hlásky A + U + M tvoří ÓM. K těmto třem hláskám jednotlivě náleží satva, radžas, tamas. Óm je síla vědění, což je Vědomí, Mahat princip. Nazývá se také Silou konání a Silou hmoty. Říci „Já jsem“ je Brahman, ale pokud tím míníte „Já jsem tělo“, tak nejste Brahman ale individualita, džíva. Poklad, který je uvnitř nás, je neocenitelný. Je to Brahman. Je to samo Božství. Jestliže přijme pýchu na fyzické tělo, pak je Jeho dokonalost pokořena a trpí velkým zármutkem. Nicméně odhodí-li bezvýznamnou pýchu na tělo, je Bohem.

Nikdy nezapomínáme, že jsme, ale nikdy neříkáme „Já jsem“. Zkušenost našeho bytí v existenci je tu, aniž bychom o tom něco říkali. Je takové, jaké je, a to je Brahman. Džíva během příchodu na svět pláče. Všichni přicházejí v pláči a jedině pro pláč. Jediným cílem zrození je brečet. Pláč je osudem toho, kdo přijal zrození. Vše pokračuje pláčem. Nikdo se neohlíží zpět. Pokud by se někdo ohlédl zpět (ke Zdroji), nebyla by zde žádná příčina pro pláč. To, co je zcela přirozené, je Brahman. Jaké studium provádíte? Veškeré studium není ničím jiným než pláčem. Ponechejte vše takové, jaké to je, nic neříkejte, a takové to je. Šruti (Védy) říkají, že nejste nic. Tak proč se násilím označujete za někoho?

Musíme být tiší, podobně jako mrtvý člověk. Být tichý jako Bůh značí být Bohem. Brahman je tichost. Naše koncepty jsou našimi nepřáteli. Ať už jsou vaše dosažení velká a bohatství nesmírné, nakonec se stanete bezvýznamnými. Všechny vaše úspěchy jsou k ničemu, neboť budete umírat s konceptem, že jste bezvýznamná individualita. Jako individualita nemůžete nabýt skutečné velikosti. Vše, co jste získali, přijde vniveč, ať už před vámi nebo poté, a vy umřete jako bezvýznamný džíva. Tudíž vlastně nic nezískáte.

Přestože je džíva popravdě částí Boha, dokonce i Bůh umírá jako bezvýznamný džíva, který každým momentem splácí dluhy svých činů se strachem ve svém srdci a bez realizace svého Božství. Veškeré jeho bohatství je prokázáno jako zbytečné. Vše, co se děje, je iluze, a to, co je takové, jaké je, bez bytí něčím, je Brahman. Znovu a znovu lidé propadají modlitbě k velké iluzi snažíce se něco dělat nebo se někým stát. Můžete se stát čímkoli, to však znamená stávání se něčím „dalším“ a „další“ je vždy bezvýznamné. Tichost je kvalita významné bytosti. Jakmile čemukoliv přiřadíte jméno, znamená to, že sestupujete ze Skutečnosti, takže se nesnažte někým stát.

Není větší autority než Brahman. Nesahejte po ničem „jiném“. Jakmile se dotknete (vezmete to za skutečné), je to znečištěné a vy jste poskvrněni. Protože vyřknete slova ve smyslu „Ano, jsem takový a onaký“, Brahman je nazýváno individualitou. Ať už se označujete jakkoliv, je to jméno, jímž vás budou nazývat druzí lidé. Můžete si říkat jakkoliv, ale říkat to, znamená úpadek. Je to pouze Zlato, jež je označeno názvem náramek. Věnováním pozornosti jménu zapomínáte na „to původní“. Zlato se nikdy nestane ornamentem. Je vždy jen zlatem. Kvůli jménu odstupuje původní věc za „oponu“. Je překryta nálepkou. Původní, originální věc se stane neviditelnou. Je používáno jméno a původní věc se stává zastíněná. Jakoby byla mimo zrak a úplně někde jinde.

V důsledku pýchy na jméno se jméno stává důležité a jeho říše se rozprostře. Původní věc zůstane zakryta. Taková je iluze. Na jazyku nejsou žádné chlupy. Říci, že na jazyku rostou chlupy, je iluze. Objekty smyslů dávají plody, které jsou bolestivé a útrpné a někdy trochu radostné. Individualita si myslí, že objekty jsou skutečné, a tak trpí bolestí a potěšením. Třebaže je individualita samotné „Já“, silou chtíče a tužeb se stává nicotnou.

Tři druhy sil: Poznání, Konání a Hmota, jsou v úplnosti Brahman jedním. Brahman je výhradně tím, co „Je“, od počátku. Pět elementů je pouze Brahman. Celkem vzato, je tu pouze Jedno. Také v tomto těle je jedině On, který je zde. Vše je On. Brahman je pouze jedno jediné. Jestliže je plod žakie (tropického ovoce) vytvořen z cukru, všechny jeho části – slupka, vnitřek a pecka – jsou jednoduše cukrem. Podobně to, co je nazýváno „tento svět“ ve svých nesčetných formách, je jedině Brahman. Forma těla roste díky síle Brahman. Je to pouze Brahman. Jako panenka vyrobená z látky, vše je pouze látkou. Podobně tělo není nic než Všemocné Brahman. Nachází se ve veškerém projevu a JE přirozené. Není vyrušeno žádným jevem a nikdy nebylo znehodnocené. Indické máslo (ghí) může být v tuhém či tekutém stavu, ale vždy je to pouze ghí. Nevědomí lidé je vnímají odlišně. Pro moudrého je ghí stejné, ať už tekuté nebo tuhé. Pochopit svou neznehodnocenou Existenci (jako toto ghí), znamená znát Brahman. Brahman zůstává ničím neposkvrněné a čiré. Jestliže máme bankovky v hodnotě tisíc rupií, a tisíc mincí v hodnotě tisíci rupií, pak hodnota obou se nemění. Tvar a forma jsou zkreslením základní hodnoty. Deformací másla je „být tuhé“. Tuhá forma je jen důsledkem procesu skladování.

Základní Existence je jedině Brahman. Člověk, který si myslí, že Brahman podléhá nějaké změně, je hlupák. Brahman nemá žádné rodiče, nemůže být vyčerpáno a nemůže narůst. Ateizmus ani teizmus v něm nemají žádné místo (opodstatnění). Je vždy takové, jaké je. Jedině to, co je vytvořeno, podléhá růstu a změně. Brahman neroste a nemění se.

Jestliže se vykoupete v řece, řeka nic neztrácí. Její voda se do ní vrátí zpět. Stavy dětství, dospívání, stáří jsou zakoušeny pouze tělem. Brahman se nestane dítětem, mladým nebo starým. Nejste muž ani žena.

Vaše Existence, třebaže je v těle, je od stavů těla odlišná. Vězte, že jste Paramátman. Ale dobře si pamatujte, že je to On, kdo zde je, nikoli „vy“. Jakmile je to potvrzeno, cíl je dosažen.

Večer, 13. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.