Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

75. Nárájana dovádí v mnoha formách (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

4. 11. 2015 - Gabriela

Bůh na sebe bere mnoho forem a ten, kdo si je vědom této skutečnosti, se nazývá aspirant. Pokud jde o zlato, zlaté obrazy Boha Khandoby a zlatý obraz prasete jsou si rovny, cena za gram zlata je stejná. Cena se vztahuje k základnímu kovu a tomuto kovu je dávána hodnota. Skutečná hodnota náleží původní věci. Ta je připravena nabýt různé formy a celá hra pokračuje. Je to zábava. Je to pobavení. Je to hra oddávání se představivosti ve volném čase. Je to hravý postoj, představa potěšení. Není zde žádné zvažování, zdali existuje zisk či ztráta, vhodné či nežádoucí. Je to prostě veselost Vědomí. Není třeba se z toho cítit provinilý či šťastný. Je to jen veselé rozpoložení Vědomí. Nicméně ten, kdo toto rozpoložení bere, jakoby se jednalo o pravdu, upadá do oceánu utrpení. Věci a čísla jsou symbolickými emociálními koncepty. Žádná konkrétní věc, osoba či scéna nemají skutečnou podstatu, a ten, kdo je za skutečné považuje, je hlupák.

75. Nárájana dovádí v mnoha formách

Vše je Životní síla a nic jiného než Životní síla. Jakmile Životní síla, Čajtanja, vyjádří sebe samu, stává se Větrem (Vájů). Vzdáváme poctu Bohu Větru, Bohu Ohně, Bohu Vody nebo Bohu Země. Když se Čajtanja projeví, dáváme jí mnoho jmen. To, co je výstupem něčeho, je v podstatě vlastností něčeho. To, co je projevem Životní síly, je pořád jen Životní síla. Žena a děti jsou pouze Životní silou, ale my je nazýváme Iluzí či Májou. Je konceptuální a tudíž nazývána Májou. Je také označována jako individualita neboli džíva. To znamená, že vše toto je falešné. Uvnitř tohoto falešného je něco dobré a něco špatné. Dokonce se říká, že i zlatý ornament je dobrý nebo špatný. Tento zvyk nazývat věci dobrými či špatnými bývá aplikován dokonce i na Základní Věc. Životní síla je Základní Věcí, takže je nazývána různými jmény. Žena může být označena jako dcera, manželka, švagrová, sestra manžela, manželka bratra, sestra, teta, teta z matčiny strany, teta z otcovy strany, babička, prababička, atd. Takže co toto vše je?

Bůh na sebe bere mnoho forem a ten, kdo si je vědom této skutečnosti, se nazývá aspirant. Pokud jde o zlato, zlaté obrazy Boha Khandoby a zlatý obraz prasete jsou si rovny, cena za gram zlata je stejná. Cena se vztahuje k základnímu kovu a tomuto kovu je dávána hodnota. Skutečná hodnota náleží původní věci. Ta je připravena nabýt různé formy a celá hra pokračuje. Je to zábava. Je to pobavení. Je to hra oddávání se představivosti ve volném čase. Je to hravý postoj, představa potěšení. Není zde žádné zvažování, zdali existuje zisk či ztráta, vhodné či nežádoucí. Je to prostě veselost Vědomí. Není třeba se z toho cítit provinilý či šťastný. Je to jen veselé rozpoložení Vědomí. Nicméně ten, kdo toto rozpoložení bere, jakoby se jednalo o pravdu, upadá do oceánu utrpení. Věci a čísla jsou symbolickými emociálními koncepty. Žádná konkrétní věc, osoba či scéna nemají skutečnou podstatu, a ten, kdo je za skutečné považuje, je hlupák. Opravdu, je naprosto poblouzněný. Toto poblouznění je zničeno v přítomnosti společenství Světců. Poté si plně užíváte Brahman. Co to znamená? Znamená to, že setrváváte ve zrodu, u základu všech zkušeností, beze změny.

Zlatník se zajímal o cenu zlata. Nezajímalo ho, zda jde o zobrazení Boha či prasete. Toto je stanovisko moudrého člověka. Iluze značí změnu ve formě věcí. Ten, kdo vidí stejné Vědomí ve všech bytostech, je Světec. Toto je Iluze Ghatotkača. Ghat znamená tvar a otkat znamená nejlepší nebo pravda. Když je věc, která se jeví, brána za skutečnou či pravdivou, je to iluze. Zde ghat symbolizuje naše tělo. Myšlení typu „jsme svým tělem, je to naše vlastní bytí, já jsem, jak se zdá, tělem“, je naše iluze. To je Mája. Užitečnost mého těla, výrazné rysy mého těla a koncept, že tělo je pro mě prospěšné, je iluze. Žít s představou, že musím tvrdě pracovat, abych v budoucnu díky tělu sklidil výhody, z nichž se chci radovat a všech těchto potěšení si užít, je zapletením se do Ghatotkača Máji. Celá tato Iluze vyvstala z ghata, našeho těla.

V dávných příbězích řekl Pán Krišna svým oddaným: „Nepřijímejte nic nového. Staré věci, které máte, jsou skutečné.“ Zde „staré“ znamená to, co je první, původní, které je Jedním, přebývající ve všem. To je Brahman, setrvejte v Tom. Ghatotkača řekl lidem, aby si vzali nové oblečení, nové ozdoby a jemu odevzdali svůj starý oděv, staré ornamenty. Lidé s dychtivostí přijali krásné nové oblečení i ornamenty a dali mu všechny své staré šaty a ozdoby. Později se stalo to, že podivuhodně všichni ti, co přijali nové věci, zakoušeli různá utrpení; jejich ruce a chodidla byla bolestivě sevřena, mnoho z nich zešílelo a jiní ztratili svou paměť. V některých případech se jejich šaty staly neviditelnými a obnažily je; ztratila se jim pokrývka hlavy, někteří ztratili svou vrchní část oděvu, zmizela jim polovina ozdob a jiní zcela nazí se začali schovávat anebo běhali sem a tam hledajíce nějakou pokrývku. Proto byli všichni tito lidé zahanbeni. V době, kdy si lidé vyměňovali nový oděv za starý, je Krišna z dálky a v neviditelné podobě varoval, že by nový oděv přijmout neměli, protože se jedná o manipulaci Ghatotkači. Varoval je, že by neměli dávat své staré šaty, že je Ghatotkača klame používaje svůj ďábelský šarm, kouzlo. Nicméně lidé neposlechli jeho radu, a tak byli takto zesměšněni.

Popravdě, to „nejstarší“ je naším vlastním Bytím, což je „Já“, které je tu před všemi novými zkušenostmi. To je zlato. Toho byste se neměli vzdát. Ať už staré nebo nové, vše je bez pochyby pouze Životní silou, ale nenechte se oklamat novým kvůli jeho novosti. To, co je vytvořeno, je pomíjivé. Pán Šiva nařídil démonovi Bhasmasurovi, aby mu denně nosil nějaký popel. Význam toho je ten, že Šiva má rád vše, když je to spáleno a přeměněno na posvátnou Životní sílu. Celý svět, který je viděn, vejde nakonec do velkého boha Mahádévy (Šivy). Moderní věda věří, že vzduch je původem veškerého života. Za ním už nehledají. Za ním je Brahman, ale věda nemůže pokročit dál skrze chemii. Když se dvě věci spojí, vznikne třetí věc. Když se dají dohromady tesař s dřevem, je vyrobena židle. Tato kreativní moc lidstva se nazývá Badžigari, síla tvoření nových věcí. Tvůrčí síla, kterou praktikují démoni, se nazývá Wodumbari, a síla Boha, aby vytvořil tento svět, se nazývá „tvůrčí síla“. Ten, kdo přemůže všechny tři síly, je nazýván Znalcem Brahman.

Veškerá síla stavění, budování, tvoření nových věcí je svým způsobem silou hypnózy. Je to umění vytvořit falešnou představu před zrakem lidí. Ten, kdo považuje vytvořené formy za skutečné a stálé, je hlupákem. Je zavázán se narodit a umřít, znovu a znovu. Ten, kdo není okouzlen těmito třemi druhy tvoření, je jako Všemohoucí Bůh. Ten, kdo zná všechny tři procesy tvoření, jde před ně a sedí na trůnu Paramátman. Bhava představuje oceán, který byl vytvořen, a vy jste rybou v oceáně. Abyste se vyhnuli návnadě, měli byste jít za oceán. Pokud si ryba pomyslí, že je oceánem, pak je oceánem. Je vytvořena z vody. Ten, kdo ví, že vše viděné vyvstalo z Paramátman, je od iluze osvobozen. Lidé za peníze nakupují hliněné sošky Lakšmí, Bohyně Bohatství, a poté tuto sochu uctívají. Je to správně? Vědět a pochopit, to je Správné Poznání. Když si král Džanaka vyslechl Správné Poznání, byl pln radosti.

Potkáte-li moudrého člověka, měli byste mu klást správné otázky a poučit se. Takový jedinec je moudrý, protože prostřednictvím správných otázek nabude svého vlastního bohatství. Král Džanaka se zeptal: „Prosím, vysvětli mi, co je to Brahman, kdo je nazýván Brahman, Vasudéva, Paramátman, Nárájana atd.“ To, z čehož toto vše bylo vytvořeno, se nazývá Brahman. Slovo Padartha má v sanskrtu zvláštní význam. Pada znamená pojem nebo slovo a artha značí smysl, význam pojmu. Vše toto, na co se Džanaka zeptal, se vztahovalo k Brahman. To je artha, význam pojmu. Vzhledem k tomu, že zde nebylo jediné slovo, které by dávalo význam „Prapůvodní Věci“, bylo to pojmenováno Brahman a člověk byl spokojený s tímto jediným slovem „Brahman“, které završuje vše, co bylo zamýšleno říci. Pojmy Krišna, Bhagaván, Višnu atd. jsou všechno jména této „Jedné Věci“.

Nyní naslouchejte podstatě této „Jediné Věci“. To, jenž naprosto vyplňuje vše ve vesmíru (je základem všeho), se nazývá Nárájana. Světci (Rišijové), kteří jsou zcela zběhlí ve Védách, tomu říkají Nárájana. Světec Pippalajan říká: „Ó králi, původní příčinou tohoto vesmíru je Nárájana. Když je On neexistující, vesmír zmizí. A On, který existuje uvnitř vašeho těla, hýbe vaším tělem a je pln radosti uvnitř vašeho těla, je Nárájana. Ten, který vytváří tělo a zůstává v něm, aniž by jím byl dotčen, je Nárájana.“ Jak byl vytvořen tento svět? Povím vám. Ten, kdo spí, ten, kdo sní, ten, kdo spatřuje věci ve snu a zná svět, jenž je viděn, je Nárájana. Jakmile se Nárájana stal prostorem, potom tam, kde byl v bdělém stavu, vznikl svět. Ať už na krátko nebo na dlouho, Nárájana je zkušeností bdělého stavu.

Zkušenost nenastává proto, že je po ní touženo, anebo že po ní touženo není. Nezmizí kvůli tomu, že není chtěná a v žádném případě se nepřihodí v závislosti na touze zakoušejícího. Svět vzniká a zaniká jako přirozený jev. Vězte, že zakoušející tohoto všeho je Nárájana. Ten, kdo říká, že sen je nepravdivý, je Nárájana. Ten, kdo říká, že sen je fiktivní, ten, kdo si je vědom uvědomění v bdělém stavu a ten, kdo si je plně vědom blaženosti hlubokého spánku, je Nárájana.

To, co rozeznává všechny stavy a všechny zkušenosti, je také nazýváno Nejvyšší „Já“, Paramátman. Je „Nejvyšší září Vědomí“, Nejvyšší bezforemností (Parama Puruša), Vše-prostupujícím Nárájanou. Nyní naslouchejte snadné cestě k dosažení Stavu Brahman. Pochopte To, jež je Úplné, To, jež je Veškeré. Toto Paramátman je ve zvuku Óm, který je ve vás. To, jehož silou fungují mysl a intelekt, je Paramátman. Tento Nárájana září ve vás jako hvězda. Nárájana je Životem ve všech bytostech. Je hybnou silou všech bytostí. Je bdělý v hlubokém spánku stejně tak jako v samádhí. Je nazýván Pánem Světa (Džagadéšvar nebo Džagadíša). Ten, kdo vidí tento svět, je Pán světa. Je Prapůvodním Pánem (Adhi Iša) světa. Kdyby On neexistoval, volný prostor v nosní dírce by nebyl schopen cítit žádnou vůni. Ten, jehož silou říkáte „Já jsem“, je Nárájana. Ten, kdo nás ochraňuje, je Bůh Nárájana. Nárájana je konatelem všech činností.

10. 9. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.