Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

74. Vysvětlení Neduálního (Advaitového) Brahman (z knihy Oddnost po Seberealizaci)

28. 10. 2015 - Gabriela

SiddhaJestliže ten, kdo poté, co realizuje Brahman, zůstane jako kláda dřeva, kdo by tu nadále zůstal, aby ukazoval cestu k Osvobození? Kdo by uděloval Poznání ostatním? Kdo by mohl učit toho, kdo realizoval Brahman? Pokud leží jako kláda dřeva, kdo by učil ostatní? Všechno Poznání by zaniklo. Během vysvětlování je nutno hovořit o všech věcech, ať už trvalých či pomíjivých. Proto není možné být v jednom momentu duševně bdělý a v momentu druhém bez pohnutí. Takový člověk by byl také v omezenosti. To je důvod, proč bychom během samádhí neměli upadnout jako kláda dřeva, a měli bychom mít Poznání Brahman, zatímco jsme bdělí a činní v řeči atd. Brahman je Samo-existující, bez představování si. Nicméně poté, když je vše Brahman, vaše představivost je rovněž Brahman a světský život je také Brahman. Kdy vás potkal tento takzvaný světský život? Kde je a kdy je? Vše je Brahman. Ani vy nejste mimo Brahman. Kde je oddělená existence světského života jako takového?

74. Vysvětlení Neduálního (Advaitového) Brahman

Neduální (Advaitové) Brahman není nic jiného než samotné „Já“. Není tu nic dalšího. Není zde potřeba si něco představovat. My „jsme“ bez představování si. Každý zakouší sebe sama bez představování si čehokoliv. To, co je, a to, co se jeví, je vše pouze Brahman. Posluchači řekli, že díky tomuto učení Véd jsou spokojení. Přesto posluchač neustále vznáší dotaz: „Díky tomuto vysvětlení jsem se sjednotil s Absolutnem. Nyní budu přetrvávat v Brahman. Cítím, že by do mé mysli neměla vstoupit žádná myšlenka o rodině a světském životě a zatím co naslouchám učení, stávám se Brahman. Nicméně znovu si vzpomenu na něco, co se týká mého domova a stane se to, že si džíva začne být vědom rodiny. Takže je zde zmatení a mysl se potuluje. Prosím řekni mi, co bych měl dělat. Cítím, že bychom neměli mít žádné vzpomínky na tyto věci nebo přesněji řečeno, neměli bychom mít toto tělo. Dokud si pamatuji, že mám tělo, nemohu souhlasit s tím, že jsem se stal Brahman. Jak se může ten, kdo je Brahman, vrátit zpět do rodinného života? Buď by zde mělo být Brahman anebo ten, kdo vede rodinný život. Prosím, pověz mi, jak to sloučit v jedno? Dokonce i touha a zlost pořád přetrvávají. Co by mělo být uděláno?“

Posluchač tvrdí, že jakmile je realizováno Brahman, tak by měl klidně nehnutě spočinout. Guru se táže: „Jestliže se ti, kteří realizovali, stanou nehybnými jako kámen, přišli ostatní světci jako Vjása či Šuka nazmar? Šuka a Wamadéva jsou osvobozeni, ale ostatní propadli. Jak můžeš říci, že pouze dva jsou osvobozeni? Pak tedy ani Guru Šuky by neměl být považován za toho, kdo zničil iluzi. Pokud se dostali za Iluzi pouze dva, proč by pak měly být nadále následovány Védy? Tudíž, toto vše není argument. Mnoho rišijů, Vjása, Yadnyalkya atd., ti všichni byli osvobozeni. Ten, kdo tvrdí, že pouze dva došli ke svobodě, je hloupý. Když říká někdo vědomě hloupé věci, je chytrým hlupákem. Například: Váš soused může být chytrý, ale vyplývá z toho, že ostatní jsou hloupí? Skutečně moudrý člověk s tím nebude souhlasit. Nyní, pokud řeknete, že pouze dva jsou osvobození, tak kde je pak síla Véd? Je nepravdivé to, když světec o Védách prohlásil, že pokud je pochopeno i jen jediné slovo z Véd, je člověk chvályhodný? Pokud žádný třetí aspirant nebude osvobozen, kdo bude respektovat Védy? Ty si myslíš, že jedině ten, kdo se stal tuhý jako dřevo, je osvobozen, a dokonce souhlasíme-li s tvým tvrzením, jak to, že se světec Šuka nestal nehybný jako dřevěná kláda či kámen? Šuka dával instrukce králi Parikšitovi. Učil-li krále Parikšita, jak můžeš říci, že se stal Šuka podobný kamenu? Kdyby se stal kamenem, nemohl by vysvětlovat Védy.

Jestliže ten, kdo poté, co realizuje Brahman, zůstane jako kláda dřeva, kdo by tu nadále zůstal, aby ukazoval cestu k Osvobození? Kdo by uděloval Poznání ostatním? Kdo by mohl učit toho, kdo realizoval Brahman? Pokud leží jako kláda dřeva, kdo by učil ostatní? Všechno Poznání by zaniklo. Během vysvětlování je nutno hovořit o všech věcech, ať už trvalých či pomíjivých. Proto není možné být v jednom momentu duševně bdělý a v momentu druhém bez pohnutí. Takový člověk by byl také v omezenosti. To je důvod, proč bychom během samádhí neměli upadnout jako kláda dřeva, a měli bychom mít Poznání Brahman, zatímco jsme bdělí a činní v řeči atd. Brahman je Samo-existující, bez představování si. Nicméně poté, když je vše Brahman, vaše představivost je rovněž Brahman a světský život je také Brahman. Kdy vás potkal tento takzvaný světský život? Kde je a kdy je? Vše je Brahman. Ani vy nejste mimo Brahman. Kde je oddělená existence světského života jako takového? Samotná podstata Realizace Brahman je jako toto.

Jak se může někdo vydat hledat tmu, zatímco drží v ruce rozsvícenou baterku? Zhasněte baterku, pak je tma poblíž vás. Ten, kdo hledá, je sám Brahman. Jestliže se někdo potuluje po světě bez poznání sebe sama, nepotká Brahman ani po staletích. Na druhou stranu, jestliže hledající ví, že on sám je Brahman, pak je mu to tou nejbližší věcí. Může jít kamkoliv, přesto je Jediný (sám o sobě). Brahman naplňuje veškerý prostor. Bude zakoušet, že zde není nic kromě Brahman. Baterka symbolizuje zrak, který vidí. Pokud je samotný zrak Brahman, na cokoliv se podívá, je automaticky Brahman. Vedle toho, pokud je tento zrak, síla vidění, nevědomá, tak vše, co vidí, je také nevědomost, iluze. Vše je již bez zádrhele. Člověk si může lehnout po probuzení ze spánku, přesto je za všech okolností bdělý. Jakmile realizujete Brahman, tak i když se na něj snažíte zapomenout, nezapomenete ho. Naopak si toho budete hluboce vědomi v Jednotě.

Existuje příběh, ve kterém učitel předá Šiva mantru aspirantovi s varováním, že by během jejího opakování neměl myslet na opici. Co se poté stalo? Aspirant během opakování Šiva mantry neustále myslel na opici. A nejen to, opici viděl i během snění. Upadl do iluze a viděl opici ve všem, ve své ženě, dětech, ostatních lidech, dokonce i ve svém domě. Tudíž, dá se říci, že to, co je zakázáno, přijde v první řadě do naší mysli. To, co se očekává, aby bylo zapomenuto, je pamatováno dvojnásob. Zapomenout je velmi složité. Tak dlouho, dokud máte tělo, je zde zapletení. Jak se tomu lze vyhnout? Seskupujete věci za účelem požitku. Nahromadili jste si věci vlastními touhami a nyní to je pro vás těžko snesitelné. Ničíte svou Spokojenost. Prosím, pamatujte si jednoduchý fakt. Zpravidla nikdo neudělá nic pro druhé zadarmo. Stručně řečeno, nedoufejte, že se zbavíte své zapletenosti v budoucnu, a posléze budete svobodní. To se nestane. Vše, včetně rodinného života, je Brahman. Jak můžete tvrdit, že je Brahman v hlubokém spánku, ale že ve vašem bdělém stavu žádné Brahman není? Život vedený konceptem, že jste tělo a individualita, je nebezpečně destruktivní. Nicméně když jste Brahman naprosto v každé činné chvíli, pak život sám je Brahman a je zde pouze Blaženost. Jedině tehdy, pokud žijete s totožností fyzického těla, je život zhoubný.

8. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.