Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. Předmluva Šrí Nisargadatta Maharadže (z knihy ´Oddanost po Seberealizaci)´)

16. 9. 2015 - Gabriela

Toto je druhá část knihy Adhjátma Dňánača Jógéšvar. První část byla publikována dříve, 4. listopadu 1961, v Bagewadi. To, co je popsáno v druhé části, je Poznání, nazývané také jako „Absolutní Poznání“. Vydavatel a jeden můj spolužák (žák mého Mistra Šrí Siddharaméšvara Maharadže) mě pobídli k tomu, abych napsal k této knize předmluvu. Jakkoliv odvážit se udělat to, je velmi obtížné, protože předmět této knihy je mimořádný, hluboký, rozsáhlý a svým způsobem nekonečný. Pokud nazýváme toto Poznání „Duchovním Poznáním“ či Vidžňánou, slova, která hodláme použít, je lépe nechat nevyřčená. Nevědomost značí „žádné poznání“ neboli nepřítomnost Poznání, zatímco Poznání naznačuje, že je zde uvědomění Nevědomosti. To, co je poznáno, je Nevědomost, a protože jako taková nemá žádnou existenci, zanikla. Poznání, které ví, že „Toto není Toto“, už nemá co poznávat, a z toho důvodu utichlo. Poznávací schopnost zde nezůstala. Protože se řeči nedostávalo žádného slovy popsatelného objektu, ustala. Poznání spolu s řečí utichly. Díky „Síle Já“ zůstalo Poznání bez objektu, pouze v „Já“......................... Drazí čtenáři, i když si to neuvědomujete, jste původně jedině Brahman. Proto vám na základě naší osobní zkušenosti a přesvědčení říkáme, že přestože jste nyní Brahman, aniž byste si to uvědomovali, můžete být Brahman vědomě na základě přímého poznání prostřednictvím čtení této knihy.

Nisargadatta

pátek, 27. 7. 1962

 

Předmluva Šrí Nisargadatta Maharadže

Toto je druhá část knihy Adhjátma Dňánača Jógéšvar. První část byla publikována dříve, 4. listopadu 1961, v Bagewadi. To, co je popsáno v druhé části, je Poznání, nazývané také jako „Absolutní Poznání“. Vydavatel a jeden můj spolužák (žák mého Mistra Šrí Siddharaméšvara Maharadže) mě pobídli k tomu, abych napsal k této knize předmluvu. Jakkoliv odvážit se udělat to, je velmi obtížné, protože předmět této knihy je mimořádný, hluboký, rozsáhlý a svým způsobem nekonečný. Pokud nazýváme toto Poznání „Duchovním Poznáním“ či Vidžňánou, slova, která hodláme použít, je lépe nechat nevyřčená. Nevědomost značí „žádné poznání“ neboli nepřítomnost Poznání, zatímco Poznání naznačuje, že je zde uvědomění Nevědomosti. To, co je poznáno, je Nevědomost, a protože jako taková nemá žádnou existenci, zanikla. Poznání, které ví, že „Toto není Toto“, už nemá co poznávat, a z toho důvodu utichlo. Poznávací schopnost zde nezůstala. Protože se řeči nedostávalo žádného slovy popsatelného objektu, ustala. Poznání spolu s řečí utichly. Díky „Síle Já“ zůstalo Poznání bez objektu, pouze v „Já“.

Pokud řekneme, že Poznání musí mít něco, co by znalo, tím poznaným je Nevědomost, a tudíž se pro to začal používat pojem Poznání. Nyní, protože tu žádný jiný objekt není, zůstalo Poznání samo se sebou, bez soustředění se na jakýkoliv objekt. Takže úloha poznávání pominula. Vjem „Já jsem To“ také není fungující. Ten, kdo zjistil, že Poznání nemá žádné postavení, ve skutečnosti ztratil svou schopnost vidění, a poté uviděl. A tedy Životní síla (Čajtanja) nemá žádné postavení (status). Vidžňána je „Síla“, která toto vše pochopila. Ztrácí-li Poznání svou schopnost poznání díky duchovnímu nahlížení, je to Vidžňána. Je to čirá původní Životní Energie, a podstupuje přirozenou transformaci, kde nemá vůbec žádný koncept, jež vede k uvědomění si sebe sama jako pěti elementů, nebo Boha, či Brahman.

Nyní je tato Vidžňána svědkem Poznání, které ztratilo svou dualitu. Je také svědkem stavu bez ega a vzniku forem jako vlnek na vodě. Takže toto definujeme jako Vidžňána. Ve Vidžňáně není žádný konatel ani zakoušející, ani podněcující zprostředkovatel obou. Je zde pouze přirozené Bytí, které je „Sebe-znalé“. Nemá pocit bytí ničeho, co je směsicí pěti elementů, formy, jména, tvaru či žáka nebo Avatára anebo jakéhokoliv činného principu. Jedině tato Čajtanja, „Síla“, která transcendovala všechny stavy, je Vidžňánou.

Požehnaní jsou ti, kteří byli šťastní natolik, aby mohli naslouchat těmto promluvám, které byly jako záplava Nektaru plynoucí z úst Satgurua Šrí Siddharaméšvara Maharadže, jenž byl ztělesněním tohoto Nejvyššího Poznání, Vidžňány. Rovněž tak budou požehnání ti, kteří budou číst a naslouchat těmto promluvám, a stanou se samotným Nektarem nesmrtelnosti. Nikdy nebudou mít strach ze smrti, ani nezemřou. Ti, kdo se oddají Satguruovi jako nejzdárnějšímu ztělesnění Absolutního Brahman, mohou obdržet toto Posvátné Poznání a realizovat, že nejsou tělem, ale Životní Energií, která tělem hýbe.

Postupně, ale taky narůstajícím uvědomováním si této „duchovní Sebe-Existence“, tu je nepopsatelné uvědomování si tohoto Čirého Uvědomění.

Jakmile pochopení prostoupí celou vědomou existenci, i duchovní aspekt života ztratí v „Celku Pochopení“ svou existenci. Jakýkoliv příměr zde není dostačující, ale nelze to zanechat nevysvětlené, a tudíž uvedu příklad člověka konzumujícího jídlo. Když člověk pozře jídlo a ono je stráveno, jsou různé části jídla smíchány v trávícím systému, a člověk je spokojený, protože získává výživu a nabývá sílu. Podobně je duchovní aspekt Vědomí smíchán do „Celku Pochopení“, když mu je dodáván klid, potrava a spokojenost. Tudíž to, co je nazýváno – Vědou Sebe-Poznání, Skutečností, která je Paramátman, Absolutní Parabrahman – zůstává nepřetržitým přirozeným transcendentálním stavem, jenž má věčnou, ničím nedotčenou Spokojenost.

Světec Džňanéšvar řekl: „Oceán Štěstí je naším Otcem, manželem Rakhumadévi (manželka Vithaly).“ A tak dokonce, i když se zapojí tvůrčí síly vesmíru, zůstane toto tělo s poznaným pochopením nedotčeno. Přestože má vícerozměrné síly plné činnosti, zůstává za všemi kvalitami. Je nečinné a neměnné, jako Skutečnost zcela naplněná samotnou Esencí Přírody. Je Plností Klidu nevídaným způsobem. Čtením těchto promluv plných Nejvyššího Poznání ti, kdo jsou nevědomí, nabydou moudrost a dosáhnou Nejvyššího stavu díky hluboké Oddanosti k Satguruovi. Je mým pokorným přáním, aby všichni lidé na světě, kteří jsou sami jako Bohové, byli potěšeni čtením a studiem této knihy. Nyní končím svou předmluvu.

Drazí čtenáři, i když si to neuvědomujete, jste původně jedině Brahman. Proto vám na základě naší osobní zkušenosti a přesvědčení říkáme, že přestože jste nyní Brahman, aniž byste si to uvědomovali, můžete být Brahman vědomě na základě přímého poznání prostřednictvím čtení této knihy.

S úctou!

Nisargadatta

pátek, 27. 7. 1962,

Nisargadatta ášram, Vanamali Bhuvan,

Khetwadi, 10th Lane, Girgaum, Mumbai

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.