Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Šrí Randžit Mahárádž: Cesta oddanosti a cesta poznání

10. 6. 2014 - David Dostal

Otázka: Četl jsem, že cesta bhakti (oddanosti) je v současné době tou nejjednodušší cestou. Zajímalo by mne, co si o tom myslíte vy a jaký je rozdíl mezi poznáním a bhakti.

Mahárádž: Bhakti a poznání jsou jedno. Bhakti neznamená jen modlení se, znamená to také spojení - být To. Bhakti je oddanost a oddanost je být Tím. Je v pořádku jít cestou bhakti, ale bez poznání uctívat nemůžete. Když nic nevíte, jak můžete uctívat? Obě patří k sobě jako dvě strany téže mince. Jejich smysl je také stejný. Jen pro ně používáme rozdílná slova.

Jak můžete uctívat někoho, koho neznáte? Při uctívání zapomenete sami na sebe - na své ego. On je v každém, On prostupuje vším. Kde není, když je vše-prostupující? Když pochopíte, že On je všude, je to skutečné bhakti.

Šrí Tukárám neustále uctíval Vitthala. Vitthal je jiné jméno Krišny. Vitthal znamená "On je všude". V té době se za láhev oleje platilo 4 anny (velice málo). Lidé posílali Tukáráma, aby jim olej koupil. Vzal tedy čtyři anny a koupil jim olej, ale nikdy si nenechal platit za donesení, protože vždy věřil "Já jsem všude, takže vše co se děje je pro Něj." Ať si kdokoli, třeba chudák nebo boháč, řekl o cokoli, Tukárám pro ně hned udělal, co potřebovali. Chudý by řekl "Nemám čas". Všichni si proto mysleli, že Tukárám je hlupák. Nakonec řekl: "Svět je tržiště hlupáků." Hlupáků znamená nevědomých.

Říci "Já nejsem" je také bhakti. Bhakti znamená pochopit, že všichni jsou On. Každý je "Já jsem" a zde se objeví ego. Pokud jsem všemi, znamená to, že já existuji. Takže tam je ego. Ego by ale nemělo přijít do mysli. Ten, kdo pochopil, neulpívá. Říká "Bůh to dělá." Vitthal, Bůh, dělá vše. Nebo můj Mistr nebo Guru. Jestliže pochopíte, že Mistr je všude, odejde i jemné ego.

Pokud se oddaný stane Bohem, přijde ego. Měli byste pochopit, že Bůh se stane oddaným. To znamená, že Bůh a oddaný jsou jedno. Řekněme, že Bůh má velikou moc. Když se oddaný stane Bohem, získá tu moc a má pocit, že je z něj někdo. Pokud se ale Bůh stane oddaným, otázka moci se vůbec neobjeví. Může být chudý, může být ve světském životě čímkoli. Tímto způsobem by se měla praktikovat bhakti. Je to zároveň obtížné i snadné.

Lidé si myslí, že musí uctívat v chrámu nebo v kostele třikrát či čtyřikrát denně. Nebo chodit na mši. To není oddanost. Pochopení je oddanost. On je všude na každém místě. Takže On musí být i ve vás - v každém. Myslíte si, že Bůh je v chrámu, ale On je zde (Mahárádž ukazuje na svůj hrudník). Děláte tohle, ne (udělá znamení kříže)? Ježíš je tedy uvnitř nebo mimo nás? On je uvnitř nás. Když toto pochopíte, nazývá se to skutečná bhakti, což znamená buďte jen To.

Tímto způsobem byste měli pochopit. Pak mají být všechny věci On. I poznání má být On. Ego je poznání. Zapomeňte na ego. Rozpusťte poznání v konečné Skutečnosti, kde není ani poznání ani nevědomost. Poznání je myšlenka. Poznání a nevědomost patří k sobě jako světlo a tma. Rozsviťte světlo a tma zmizí. Vypněte světlo a je tu tma. Poznání je největší nevědomost.

Je přesnější říkat, že poznání a bhakti jsou jedno. Když pochopíte, můžete uctívat, jinak ne. S poznáním přijde i ego, takže je potřeba uctívat. Šrí Dňánéšvar byl realizovaný světec, který přeložil Bhagavadgítu od pána Krišny ze sanskrtu do maráthštiny. Řekl: "Uctívání vyživuje poznání." Bhakti znamená uctívání s pochopením. S poznáním vždy přijde ego. Je potřeba jak bhakti tak poznání, protože oboje jsou jedno. Nejdřív bychom měli pochopit, kdo je Bůh, kdo je On a kdo jsem já. Sókratés nebyl žádný hlupák, když řekl "Poznej sám sebe a poznáš celý svět."

Bhakti není tedy pouze uctívání, je to také pochopení. Pochopte "Kdo jsem já?" a to je bhakti. Řekněte "Jsem všude" a to je bhakti neboli poznání. Poznání Skutečnosti je skutečné poznání.

 

Z knihy "Praising Reality" přeložil David Dostal.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.