Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

73. Nejvyšší duchovní úspěch je umění správného rozlišování – (Nirupany)

22. 5. 2014 - Gabriela

maharaj_nirupana4.jpgVše, co je viditelné, je v rámci dosahu smyslů. Je to viditelné Tomu, koho nelze smysly spatřit. (Neprojevené Absolutno je před projeveným světem; nepoznané je před poznaným.) Někdy se říká, že toto vše je prázdnota, ale je ten, kdo pochopí prázdnotu, prázdnotou? Meditujte tak, abyste zapomněli dokonce i na to, že meditujete. Jakmile zapomenete sebe sama, pravda se odhalí. Nejsme tím, co známe. My jsme před věděním. Ten, kdo toto pochopil, již nemusí dále sedět v meditaci. Pokračujte v opakování mantry. I bez opakování musíte vědět, že ve vašem nitru pokračuje. Toto opakování trvá od té doby, co se narodilo tělo, a přestane v momentu, co tělo umře.

Nirupana 73

Neděle, 12. listopadu 1978

Vše, co je viditelné, je v rámci dosahu smyslů. Je to viditelné Tomu, koho nelze smysly spatřit. (Neprojevené Absolutno je před projeveným světem; nepoznané je před poznaným.) Někdy se říká, že toto vše je prázdnota, ale je ten, kdo pochopí prázdnotu, prázdnotou? Meditujte tak, abyste zapomněli dokonce i na to, že meditujete. Jakmile zapomenete sebe sama, pravda se odhalí. Nejsme tím, co známe. My jsme před věděním. Ten, kdo toto pochopil, již nemusí dále sedět v meditaci. Pokračujte v opakování mantry. I bez opakování musíte vědět, že ve vašem nitru pokračuje. Toto opakování trvá od té doby, co se narodilo tělo, a přestane v momentu, co tělo umře.

Všichni máme silnou touhu ujišťovat se, že náš pocit bytí je v bezpečí. Pokud to je zpochybněno, je tu strach. Držte se chodidel Toho, jehož společnost se obáváte ztratit. Držte se chodidel vědomí. Ono je neustále s vámi. Guru značí vědomí.

Nepovažujte se za individualitu. To je základní příčina strachu. Zapomeňte na to, co jste si načetli. Všichni hatha jogíni a ti, kteří probudili kundalíny, se ztratili ve vědomí. Těla mohou být silná a slabá, ale držitel těla je Jeden a týž. Dosažení samádhí skrze sex je hloupá představa. Poznání Já s tím nemá nic společného.

Všechna náboženství mají své tradice plné konceptů. Jsou rituální. Jakmile koncepty odejdou, je zde tichost. Nevědomost je v pochopení Já neúspěšná. S pocitem těla vyvstávají různé střety názorů a konflikty. Lidé věří tomu, co slyší. Nikdo nepřemýšlí o svém vnitřním Já. Jak důvěryhodná je zkušenost světa, která přišla spolu s dechem? Co se stane, když se dech zastaví? Jste pyšní na své náboženství, ale jak dlouho zůstanete ve své vlastní společnosti?

Ten, kdo zakouší den a noc, je uvnitř nás. Pokud by si byl vědom svého bytí před zrozením, nechtěl by se narodit. Nevzal by na sebe žádný tvar. Nechtěl by se dusit v děloze po devět měsíců. Člověk toleruje špinavé podmínky v děloze, protože se ještě neprojevilo vědomí.

Věříte tomu, co slyšíte nebo vidíte. S plynoucí připoutaností je zde potřeba jednat podle inklinace mysli. Jestliže dojde k znechucení těchto sklonů, nazývá se to odpoutání – obrácení se zpět. To přináší dokonalost. Tam není žádný pocit bytí, tudíž štěstí a utrpení ztrácejí svůj význam. Utrpení je to, co nemáte rádi. Štěstí je to, co rádi máte. Závisejí na povaze času. Význam tohoto pochopíte, když realizujete, že se věci dějí podle povahy času, a vy tím nejste dotčeni.

Nejvyšší duchovní úspěch je umění správného rozlišování. To je Sadguru. Vše činí jednoduchým. Bez toho, abyste zraňovali druhé, detailně zkoumejte sami sebe. Tímto způsobem ve vás vytryskne radost. Je velkým štěstím, když se toto odehraje. Těší to Átman. Držte se chodidel Toho, skrze něhož víte, že ´vy jste´ a ´svět je´. Vaše vědomí má kvality. Součtem celého vesmíru je Bůh. Vědomí je před světem. Znalec je před vědomím. Toto je hierarchie (pořadí). Vy se chováte jako tělo. Jakmile je prána připravená k odchodu, cítíte, že umřete. Proto zakoušíte strach.

Bůh je vědění. Odevzdejte se Mu. Je také Átman, je světem. Není k tomu zapotřebí žádný důkaz. Požadujete nějaký důkaz toho, že jste se ráno probudili? Nezacházejte s vědomím jako s tělem. Je to pekelný čin. Poznání je síla. Je stejné jako Puruša. Dokud nejste probuzeni (zaníceni) Guruovým učením, strach ze smrti neodejde. Vy nikdy neumřete, pouze tělo je zapomenuto. Koho světlo činí tělo tak čiré? Není to snad světlo Átman, světlo vaší pravé přirozenosti? Znalec vědomí je neomezený a věčný. Ten, kdo je před tělem, je znalec.

Musí zde být pevné přesvědčení, že jste vědomí, poznání ´já jsem´, jak učí Guru. Po nabytí poznání Já budete žít věčně. Pak už čas nemá hranice. Máte-li víru v Gurua, pak mějte víru v poznání vašeho pocitu bytí. Pomocí víry ke Šrí Krišnovi se Ardžuna stal osvobozeným, zatímco naslouchal Jeho slovům. Vědomí o velikosti sezamového semínka prostoupilo celým vesmírem. Neztrácejte svou božskou víru ve vědomí. To je nejvyšší Bůh. Rady Džňánina nejsou aktem jeho pýchy. Význam Guruova učení je naší pravou přirozeností. Díky takovéto meditaci se mysl utiší. To vyústí v odpoutanost. Nehovořte o tomto lehkovážně (bez rozdílu) se všemi.

 Radžádirádž Satgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž kí Džej!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.