Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. Po realizaci své přirozenosti již nebudete o něco žadonit prostřednictvím mysli – (Nirupany)

24. 4. 2014 -

nisargadatta_nirupana1Maharadž: Připomínejte si, že jste Brahman. Stejně jako nezapomenete, že jste žena nebo muž, tak také nezapomeňte na toto: ´Já jsem Brahman´. Meditace zaměřená na vlastní Vědomí je jediný spasitel, který existuje. Nepoužívejte formu těla jakoby se mělo jednat o Já. Čas se ve vás stane neviditelný, vy se nestanete neviditelný v čase. Mělo by to platit následovně: ´Ó božský Mistře, meditace na vaše Bytí je mou vlastní přirozeností Já. Věřím plně v tuto totožnost. Jedině to je mé útočiště.´

Toto poznání ´Bytí´ je jako řízená střela zvaná Brahmastra. Nikdy před nikým neuhne. Znáte-li to, pak, i když se zdáte být pro druhé obyčejný, ve skutečnosti jste ojedinělý. Meditujte na meditujícího, ne na druhé. Za velice příznivou událost se pokládá, jste-li schopni si od Gurua vyslechnout ...................

Nirupana č. 1

 

Váš sen nedokáže vidět nikdo kromě vás (vašeho já). Rovněž tak je to s vaším světem, který platí výhradně pro vás. Povinností Satgurua je osvobodit vás od vašeho konceptu (jména a formy). Podstatu Sebe Sama bez milosti svého Gurua nepochopíte.
Přirozenost vašeho (bezforemného) Já nikdy nepodstupuje sebemenší změnu. Mysl je připoutána k tělu. Poté, kdy bude mysl pohlcena v Já, je třeba se o tělo dál starat. Na to nezapomeňte. Slova Gurua zrcadlí naší pravou přirozenost. Ten, kdo alespoň trochu rozjímal o svém Já, nebude potřebovat nějaké bohy či božstva; ve skutečnosti nebude potřebovat nic. Po realizaci své přirozenosti již nebudete o něco žadonit prostřednictvím své mysli. Toto tělo nebylo vytvořeno vámi, ani vašimi rodiči či Bohem. Prostě se vytvořilo samočinně. Srovnáme-li návštěvu posvátných míst s dosažením poznání své vlastní přirozenosti, pak tato místa celého světa nejsou vůbec podstatná. Posvátná místa mají svoji důležitost jedině díky vašemu světlu, prostřednictvím něhož je vidíte. Světlo, jež vidíte mimo sebe, září kvůli vašemu vlastnímu světlu. Tělo má lidskou formu, ale to, co v těle pracuje, lidské podoby není. To je vaše pravá přirozenost. V důsledku tělesného vědomí si myslíte, že jste ten či onen. To však neplatí, jakmile je realizováno Já. Světlo slunce a měsíce nelze přirovnat k vašemu světlu. S jakou totožností budete umírat?
Vědomí na vás nepatrně ukazuje a volá vás – držte se ho. Snadné je to pro toho, kdo je vším ve světě znechucen. Poznání ´bytí´ je vše-motivující. Znalost Bytí je pohyb; to jsou posvátné nohy Gurua. Jedná se o semeno Paramátman neboli božské Já ve vašem těle, které by bez něho bylo pouze mrtvolou; alespoň toto si pamatujte. Rozjímejte o tomto plamenu božského Já. S jeho rozpoznáním dojde k uvědomění, že Já je nekonečné. Vy a On je jedno a to samé. Připomínejte si, že jste Brahman. Stejně jako nezapomenete, že jste žena nebo muž, tak také nezapomeňte na toto: ´Já jsem Brahman´. Meditace zaměřená na vlastní Vědomí je jediný spasitel, který existuje. Nepoužívejte formu těla jakoby se mělo jednat o Já. Čas se ve vás stane neviditelný, vy se nestanete neviditelný v čase. Mělo by to platit následovně: ´Ó božský Mistře, meditace na vaše Bytí je mou vlastní přirozeností Já. Věřím plně v tuto totožnost. Jedině to je mé útočiště.´ Toto poznání ´Bytí´ je jako řízená střela zvaná Brahmastra. Nikdy před nikým neuhne. Znáte-li to, pak, i když se zdáte být pro druhé obyčejný, ve skutečnosti jste ojedinělý. Meditujte na meditujícího, ne na druhé. Za velice příznivou událost se pokládá, jste-li schopni si od Gurua vyslechnout tento druh poznání Já.

22. 11. 1977

Rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharádž ki Džaj!

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Přeložil: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.