Aktuality

Zveme vás na promítání \"Tat Tvam Asi\"

10.04.2014 - Martin Vinkler

Zveme vás na promítání "Tat Tvam Asi" se Šrí Nisargadatta Maharádžem, které se koná 15.4. 2014 od 18:30 v budově Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha 4, v přízemí vlevo, v učebně fyziky (číslo 005). Spojení: metro C do zastávky Vyšehrad + pěšky cca 5 minut za hotel Corinthia (žlutá budova proti Dopravnímu inspektoriátu). info: Martin Vinkler - 725 219 468

Čtenost článku: 69


Zveme vás na oslavy narozenin Šrí Nisargadatta Maharádže a Šrí Bhausahéba Mahárádže

05.04.2014 - Martin Vinkler

Zveme vás na celodenní oslavy narozenin Šrí Nisargadatta Maharádže a Šrí Bhausahéba Mahárádže, které se budou konat dne 13.4.2014 od 10.00 do 17.00 v tančírně NEBE NA ZEMI v Praze. Akce je otevřená pro všechny, kteří se zajímají o neduální učení mistrů jako Siddharáméšvar Mahárádž, Nisargadatta Mahárádž nebo Randžit Mahárádž. Na programu bude především zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů. Vstup na akci je ZDARMA. Podrobnosti:

Čtenost článku: 114


Promítání filmu s Nisargadattou Maharádžem

16.03.2014 - Martin Vinkler

Zveme vás na promítání "Ztraceného Satsangu" se Šrí Nisargadatta Maharádžem, které se koná 3.4. 2014 od 18:30 v budově Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha 4, v přízemí vlevo, v učebně fyziky (číslo 005). Spojení: metro C do zastávky Vyšehrad + pěšky cca 5 minut za hotel Corinthia (žlutá budova proti Dopravnímu inspektoriátu). info: Martin Vinkler - 725 219 468

Čtenost článku: 190


Promluva k výročí odchodu z těla Šrí Bhausaheba Maharadže od Šrí Nisargadatta Maharadže

01.02.2014 - Aleš a Gabi

Dnes slavíme odchod z těla Šrí Bhausaheba Maharadže, který je uctíván, a jeho učení se rozšířilo po celé Indii i jinde ve světě. Tisíce adeptů díky Bhausahebovi získali spásu. Jakmile slova světce dopadnou na úrodnou půdu a je jim věnována dostatečná pozornost, pak dotyčnému dojde význam učení světce. Význam učení Bhausaheba Maharadže je následující - Vy jste Bůh a poselstvím zbožných písní (bhadžánů) je, že vy jste Bůh. My jsme Átman, my jsme Guru, my jsme Brahman. Ponechte stranou slovo ´já´ a řekněte něco o sobě. Bez ´já´ tu je pouze pocit bytí. Ten značí zářnou existenci a je nazýván Bhagaván neboli původní universální duch. Je zde záplava jeho záře a v ní existuje svět. Ve skutečnosti je svět projevem této záplavy světla. Oddaný, který se stal zajedno s učením Gurua, ví, že náš pocit bytí je důkazem existence velkého Boha.

Čtenost článku: 3410, Komentáře: 2


Zveme vás na oslavy 100. výročí odchodu z těla Šrí Bhausahéba Mahárádže

20.01.2014 - Martin Vinkler

Zveme vás na celodenní oslavy 100. výročí odchodu z těla Šrí Bhausahéba Mahárádže, které se budou konat dne 2.2.2014 od 10.00 do 17.00 v tančírně NEBE NA ZEMI v Praze. Akce je otevřená pro všechny, kteří se zajímají o neduální učení mistrů jako Siddharáméšvar Mahárádž, Nisargadatta Mahárádž nebo Randžit Mahárádž. Na programu bude především zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů. Vstup na akci je ZDARMA. Podrobnosti:

Čtenost článku: 451


Šrí Randžit Mahárádž: Rozdělenost je jen v mysli

25.11.2013 - David Dostal

Otázka: Jak je možné, že Bůh nebo Skutečnost se rozdělil, staly se z něj individuality? Jak je možné, že se z Jednoty stala mnohost? Mahárádž: Rozdělenost je jen v mysli. Vy tomuhle říkáte "dům”, protože to má stěny, ale rozdělili jste tak prostor? Nic se nerozdělilo, prostor není rozdělený. Když spadnou stěny, zůstane tu prostor. Není tu žádná rozdělenost. Proč cítíte rozdělenost?Postavíte zdi a řeknete "Tohle je moje ložnice” a "tohle je můj obývák” a další pokoje, koupelna apod. Nic z toho neexistuje, to byste měli pochopit. Nic není možné rozdělit. Třeba řeknete, že tohle je kostel nebo chrám. Z čeho je postavený? Jen z kamene. To vy to nazvete kostelem, vy rozdělujete. Bůh nikdy neřekne "tady bydlím”. Řekne snad někdy někomu "Já jsem tady”? To vy jdete do kostela a řeknete "Ty jsi tady”. Takže z něj vlastně děláte chudáka.

Čtenost článku: 1124, Komentáře: 0


Šrí Siddharáméšvar Mahárádž - audio kapitoly z knihy Amrutlája

11.11.2013 - Martin Vinkler

Nevěřte tomu, že jste smrtelní. Odhoďte tuto nevědomost, kterou jste si sami přivodili a spočívejte se sebedůvěrou ve skutečném Já. Obraťte pozornost dovnitř. Nezaobírejte se obavami, ať jsou jakékoliv. Zbavte se dojmu, že vnější objekty jsou skutečné. Opravdu uvěřte, že jestliže někdo pomýšlí na svou vlastní přirozenost (dotazuje se na to, kdo či co je), pak zjistí, že tu není nikdo větší než je On sám. Mějte sebejistotu a buďte o Sobě zcela přesvědčeni. Učiňte myšlenku Já jsem Paramátman  v sobě neochvějnou. Nikdy se pak nestane, že by se vám nepodařilo překročit oceán světské existence. Nahlížejte na vše pouze z pohledu skutečného Já. Nedívejte se skrze oči druhých lidí.

Čtenost článku: 1170, Komentáře: 0


V těchto dnech slavíme 77 let odchodu z těla Šrí Siddharaméšwara Maharadže

25.10.2013 - Aleš a Gabriela

V následujících dnech se v Indii bude slavit mahásamádhi Šrí Siddharaméšvara Maharadže, učitele Šrí Nisargadatta Maharadže, který takto vzpomíná na odchod svého Mistra: "Nekonečné znamená to, co nikdy neskončí. Světec či znalec vědomí nemá žádné přicházení či odcházení. Nic se mu neděje. Při odchodu (z těla) světec zná svojí pravou přirozenost jakožto nekonečnou a neomezenou. Toto jsem pozoroval při odchodu z těla mého Gurua Šrí Siddharaméšwara Maharadže. Pět minut před tím než odešel, řekl nám žákům: "Nyní meditujte, nestrachujte se o mne. Nic se mi nestane. Jsem nekonečný, neomezený." Můj Guru řekl: "Lidé budou říkat, že jsem mrtvý, ale tak tomu není. Já neskončím. Splynu do svého nekonečného, neomezeného, pravého "Já"."

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž kí džaj ||

Čtenost článku: 726, Komentáře: 0


Šrí Randžit Mahárádž: Buďte jako promítací plátno

20.10.2013 - David Dostal

Můžete své myšlenky zastavit? Mysl je myšlenka. Mysl chce neustále myslet. Tak jak najít Skutečnost? Přijde jedna myšlenka a za ní druhá. Když první odejde a než přijde druhá, tak v té mezeře je Skutečnost. Skutečnost je tu vždy. Vědomí prostupuje vším. Když jste byli v břiše své matky, přišlo spojení. Toto spojení je prostě vědomí. Dobré myšlenky pocházejí z vědomí a špatné myšlenky také. Budete špatní, když budete mít špatné myšlenky? Budete dobří, když budete mít dobré myšlenky? Ne! Tyto myšlenky vás ovlivňují, jestliže máte pocit, že jste tělo.

Čtenost článku: 1224, Komentáře: 5


Rozjímá někdo nad přirozeností vědomí?

12.10.2013 - Gabriela

Maharadž: Tak jako je tele důvodem toho, že se krávě objeví ve vemenech mléko, stejným způsobem je Světec inspirován k promluvě o Sebepoznání, když potká hledajícího. Třebaže víte, jak rozpoznat kvalitu drahokamů, kořen iluze ale schopni poznat nebudete. To přichází jedině díky Gurovi, který se však objevuje velmi zřídka. Je toto vědomí i jen na jeden den bez bolesti? Objevuje se tato nepříjemnost zvenčí anebo je vědomí samo onou nepříjemností? Když byli lidé nevědomí, bylo zde méně strachu. Čím jsou vzdělanější, tím více mají úzkosti. Důvodem je to, že nepochopili kořen (zdroj) utrpení. Do doby, než jste si začali uvědomovat tělo, neměli jste absolutně žádné poznání.

Čtenost článku: 1304


další stránka>>