Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

23. 3. 2023 - advaita

Maharadž: I když řeknu, že jsem se narodil, může to být předloženo jako nepravda. Bylo pošetilé připustit, že jsem se vůbec narodil. To je nyní zcela zřejmé. To, co jsem nyní poznal jako „Já“, je Věčné. Je nezrozené. Jev narození je pouhou reklamou našeho pravého bytí neboli existence. Toto mé bytí se nezvětšuje ani nezmenšuje. Skutečnost je taková, že všichni jsme si rovni. Ti, kdo se drží jména a formy a považují je za skutečné, trpí ve svém životě nerovností. Tento život je pouhá změť slov. V Átman neexistuje žádné „mám rád“ nebo „nemám rád“, a nejsou zde ani jiné znaky dualistické povahy. Tudíž tam, kde je díky ryzí sattvě advaita neboli nedvojnost, neexistují žádné protiklady jako štěstí a neštěstí. Vlny oceánu se silně sráží, narážejí do sebe, ale necítí žádnou bolest, protože nejsou ničím jiným než stejnou vodou oceánu a není v nich žádná dualita. Jak může existovat bolest nebo radost, když neexistuje koncept něčeho...


22. 3. 2023 - advaita

5. Byla uskutečněna vivéka mezi zničitelným a nezničitelným a bylo vybráno ono nezničitelné Átman. Stále tu však zůstává poznávající vritti (pořád zůstávají dva – tato podstata zůstává skryta ve svém odrazu, tj poznání). Jde o původní touhu/záměr setrvávající v této bezforemné nivritti.
6. Átman a toto pohybující se „vše“ představují původní záměr, a nirguna znamená klid/nehybnost. Díky bezmyšlenkovité vivéce mezi podstatou a tím nepodstatným, je ono pohybující se/nepodstatné naprosto zničeno.
7. Dojde-li k nějakému zachvění, je tu pohyb a pokud k žádnému chvění nedochází, je tu klid/nepohyb. Ono pohybující v tomto klidu zcela odezní.
8. Pokud zůstávají poznání/džnána a *uctívání/upasana, pak nebylo Jedno jediné uvnitř Prakrti/Puruša (tj. původní vazba „já jsem“ u zdroje) pochopeno. Díky uctívání se však mysl pozvedá z hrubohmotného světa (uctíváním se člověk stává „světem za“, tj. poznáním). *(Vzít mysl, která...


20. 3. 2023 - advaita

4. Když se tělo „vše“ stane „mnohými“ těly, pak se neomezené a věčné Já dívá skrze tělesné oči. Jak tu potom může být přesvědčení o Átman?
5. Ale v očích je to Átman, které vidí; v uších je to Átman, které slyší; na jazyce je to Átman, které přijímá chuť. Smyslové vjemy jsou tedy ve skutečnosti saguna „zkušeností“ (smyslové vnímání je popravdě zúžením vědění, tj. vaše poznání se stalo specifické a omezené).
6. V nose je to Átman, které přijímá vůni, a je to Átman skrývající se v těle „vše“, které cítí dotek. Ve čtyřech řečech je to Átman, které „mluví“ a zná pouze toto „slovo“.
7. Jedno jediné je bdělé, pohyblivé a velmi činné ve všech směrech. Jedno jediné aktivuje „vše“, a pět smyslových a pět funkčních orgánů jsou Jeho zástupci.
8. Jedno jediné pohybuje chodily a hýbe rukama. Jedno jediné svraští obočí a mrká očima. Jedno jediné „mluví“ touto „řečí“, a tímto způsobem poukazuje na Své...


16. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Všechny životní zkušenosti jsou dočasné. Žádná z každodenních zkušeností nemůže poskytnout přímou zkušenost věčného. Ten, kdo to pozná, používá skutečnou vivéku. Je schopen rozlišovat mezi tím, co je věčné, a tím, co je dočasné. Skutečná vajragja neboli zřeknutí znamená umět rozlišovat mezi falešným a pravým. Bdělý stav, ve kterém vzniká individualita a její svět, a hluboký spánek, v němž je pocit bytí nepřítomný a je zakoušena pouze nedvojná existence, jsou důkazem pomíjivosti života. Prováděním vivéky neboli rozlišování ztrácíme víru v to, co je dočasné.


9. 3. 2023 - advaita

Maharadž: Musíme mít neochvějné přesvědčení, že nejsme tělo, ale To, co je nedotčeno vším, co se kolem nás děje. Naše mentální sklony vytvářejí různé ideje. Jsme prokleti tímto poznáním bytí. Než jsme nabyli poznání o své existenci, nic jsme nepotřebovali. Zrození znamená vnímání vnějšího světa, a smrt značí nepřítomnost tohoto vnímání. Jako by došlo k iluzornímu probuzení, a stejně jako ve snu, tyto zkušenosti nemají žádnou realitu. Jakmile sen skončí, objekt zakoušení zanikne v tomtéž okamžiku. Najde se někdo, kdo nestřídal stavy bdění a spánku?


 

Archiv aktualit

Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.