Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

3. 2. 2023 - advaita

65. Toto viditelné „vše“ se stane zjevným, jakmile se všeho vzdáme, ale pak se toto neviditelné Brahman propadne do nicoty neboli nuly. Proto se od tohoto Brahman odvracíme.
66. Pak je na jedné straně to viditelné a na druhé straně Bůh a mezi nimi je toto místo/působiště nuly (Bůh nebyl realizován, protože tento závoj nicoty odděluje Boha a viditelné). Pak ten v práně, kvůli tupému intelektu/budhi říká: „Toto je Brahman.“ (Je to však poznané, „vše“ máji.)
67. Pokud nebyl Král rozpoznán, pak si za něj lze představit jeho služebníka. Když se před vás postaví Král, vše ostatní je zapomenuto.
68. Stejně tak byla tato nicota představena jako Brahman, ale později se před vás postaví Parabrahman. Pak je vše a tento klam nuly zničeno, je pryč.
69. Jemná bezmyšlenkovitost Brahman se však stala touto překážkou nicoty a tento prostor musí být překonán pomocí vivéky. Pak jste jako královská labuť, která pije mléko, zatímco nechává vodu stranou.


2. 2. 2023 - advaita

Maharadž: Toto vše je vyjádřením vědomí. To, co je před tím, je věčné a Skutečné, to, co nemá začátek ani konec. Krišna předal toto poselství Uddhavovi, který jej rozpoznal jako vyjádření Krišny. Viděl Krišnu ve všem a ve všech. Nepředpokládejte Krišnu jako formu. Když jsou oči zavřené, a přesto dochází k vidění, je to nesmírné a nekonečné. Je to bez atributů, ani dobré ani zlé. Pánova podstata je tak rozlehlá a neomezená, že se v ní objevuje a mizí mnoho vesmírů. Tato skutečnost je tím, co jsme před našim věděním o sobě. Ten, kdo je potěšen tímto pochopením, je ponořen do jezera blaženosti.


27. 1. 2023 - advaita

51. Sádhu zůstává ve Své swarupě a „tam“ nesnese žádnou společnost. Proto Sádhu nedbá ani na urážky, ani na chválu.
52. Soustředí se na To, na co se soustředit nelze, a proto je Sádhu mimořádně bdělý. Zná Pravdu, protože hledal podporu paramarthy.
53. V této swarupě není snášena žádná vada, a proto je Sádhu ryzí a bez vady. Sádhu je swarupou a to by se mělo nazývat ryzím poznáním.
54. Být tímto „já jsem“ je dharma (tj. povinnost) všech dharem (světských povinností). A přebývání v swarupě se nazývá swa-dharmou (naše vlastní pravá přirozenost/povinnost). To je bezmyšlenkovité Nejvyšší Já a mělo by být poznáno jako esence, pozornost Sádhua.
55. Když se držíte ve společnosti Sádhua, stáváte se Jeho nehybnou swarupou. Stáváte se touto swarupou, kterou jste vždy byli.
56. Pozornost Sádhua používá toto tělo „vše“ k tomu, aby byl ve světě. Ale ve Skutečnosti Sádhu zůstává ve Své swarupě a nemá žádné poznání „já jsem“.


26. 1. 2023 - advaita

Maharadž: Zdroj pocitu bytí, vědomí sebe, je třeba poznat plně a jasně. Jedině pak je zřejmé, jak vědomí sebe dosáhne věčného klidu. Pocit bytí, který zakoušíme právě nyní, je klidný, aniž bychom museli něco dělat. Jeho podstatou je samotný klid, který není třeba kupovat, abychom ho získali. Bohatství slouží pouze k tomu, aby člověka zaměstnávalo a živilo ho. Musíte nabýt přesvědčení, že žádná událost v životě nedokáže poskytnout nejvyšší klid, který máte uvnitř. Když svět a tělo neexistovaly, stav, v němž jste tehdy byli, je vaše pravá a věčně klidná podstata. V tomto stavu jste nebyli postiženi dotykem vědomí sebe, a proto jste neměli žádné potřeby. Toto je odhalení těch, kteří skutečně rozlišují. Takovéto rozlišování vás zbavuje utrpení, a dokonce i potřeby takzvaného štěstí.


20. 1. 2023 - advaita

43. Při chůzi po této cestě pochopení se však *kořen zaměňuje za hada (tj. iluze) a ten, kdo je popravdě Brahman, se pak bojí. Když však pochopíte bezmyšlenkovitost Brahman, co je zde k zabití (tj. mája je, ale přesto není)? *(Záměna provazu či kořene za hada je příklad, který se v písmech často používá k vysvětlení iluzorní síly máji).
44. Taková to je takzvaná divoká mája. Když tedy pochopíme bezmyšlenkovitost, kde je iluze? A proč by pak měla mít tato Skutečnost z máji strach nebo bázeň?
45. Přestože je záplava, kterou vidíte, ve skutečnosti přeludem, ptáte se: „Jak ji překročit?“ Když ale pochopíte bezmyšlenkovitost onoho „tam“/Brahman, proč byste se tím trápili?


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.