Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: PROSINEC: 10.12.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

21. 10. 2021 - Martin

Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

Datum: 10.12.2021

Čas: 18:30 -- 20:30

Sraz: 18:25 před vchodem

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Vstup: Zdarma


3. 12. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Vyhlazení veškerého strachu je ´pravé Poznání´. Klam bude tímto Poznáním odstraněn. Ve světě platí, že čím více se snažíme dělat dobré skutky, tím více se utápíme v klamu. Někteří jsou zarytí vegetariáni a vegetariánství předepisují jako metodu k získání Sebe-realizace. To však není správně, protože podle vesmírných zákonitostí ´jeden život bují (roste) na jiném´. Stěží záleží na tom, co jíte a co nejíte. Živé bytosti přežívají pojídáním jiných bytostí. Vy jste Já, a proto nejíte žádné jídlo (jídlo totiž konzumuje tělo ). Kožený vak ve formě vašeho těla obsahuje různé druhy živých bytostí, které spotřebovávají všechno, co sníte. Co je to vlastně kyslík? Je to plyn, udržující tělo při životě. Cokoliv sníte či vdechnete, není v žádném případě nějak spojené s ´Vámi´. Vy jste od toho odděleni. Zde, ve světě, existuje pouze jedna pravda, a tou je fakt, že ´Já jsem Já (Brahman).´ Vše...


26. 11. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Vaše práce je vykonána ve chvíli, kdy si uvědomíte svou ´pravou přirozenost´, neboli ´svarúpu´. Vydatný pokrm, který jogíni jedí, je samotné obětování Pánu. Poté, co si uvědomíte Já, se stane váš každý krok ve své podstatě posvátný. Jogíni existují ve formě svého vlastního Já. Měli byste nejprve znát hodnosti a poznat tak důstojníka, abyste ho náležitě pozdravili. V případě Já to platí stejně. Já musí být nejprve poznáno a uvědomněno. Poté  bude zajisté následovat nevyhnutelné nabídnutí pozdravu. Jakmile si uvědomíte Já, úspěšně překročíte oceán světské existence.


19. 11. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Individualita (džíva) je tělem manipulovatelná loutka. Jak by mohla loutka rozpoznat Já? Ten, kdo se ztotožňuje s tělem, pokládá je omylem za Já, a jeho pozornost je zaměřena pouze na tělo, zatímco ten, kdo se ztotožní s Brahman, zjišťuje, že Já je Brahman. Všechna obvinění, směřující k tělu a veškerá tělesná omezení náleží jen tomu, kdo se ztotožňuje s tělem. Já je dokonalé, avšak individualita je nedokonalá. Pokud nad tím individuální vědomí (džíva) neustále kontempluje a vše zanalyzuje, může dojít k dokonalému sebe-pochopení. Ten, kdo směřuje své myšlení k Já, nebude od Boha nikdy oddělen. Jakmile se osvobodíte od pochybností a začnete být naprosto přesvědčeni o sobě jako o Já, pak vaše životní poslání dojde naplnění.


5. 11. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jak jednat v této neskutečné světské existenci je téma, o kterém se diskutuje v této přednášce. Přestupky, vážné či malé, by měly být prominuty. Nikdy nechovejte nenávist k někomu, kdo čelí nepříznivé kritice. Nezapomeňte, že ten, kdo neukáže na vaše chyby a kdo je tudíž ignoruje, je váš nepřítel, zatímco ten, kdo vás za ně kritizuje a kárá, je váš přítel. Proto světec Tukarám řekl: ´Vaši bližní by měli být vaši nejostřejší kritici.´ Kritik vám zajisté pomáhá zlepšit to, na co poukazuje. Pokud zjistíte, že to změnit nejde, nechte ho být. Intelekt člověka se v důsledku působení okolí a okolností neustále mění. Nechte lidi, ať si vás kritizují, jak je jim libo. Nebuďte z jejich kritiky sklíčení, a energicky žijte dál. Pouze pak získáte ´povznášející stav´. Zcela se zbavte všech zlých úmyslů a zaujatosti. Měli byste všem odpustit a zahodit vleklé vzpomínky ze své mysli. Nejprve byste měli vystopovat příčinu...


 

Archiv aktualit