Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

26.8. 

     
    9.9.  
     
23.9.      
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

20. 8. 2019 - Gabi

nirupana_6.jpgMaharadž: Hluboký, temně modrý stav, milost Satgurua. To je stav Džňánina, velmi, velmi vzácný, přirozený stav samádhi, stav nejpřirozenější a nejvyšší. Musíte o něm být pevně přesvědčeni. Jakmile je rozhodnutí přijato, už není cesty zpět. Uskutečnění duchovna znamená zcela pochopit svou skutečnou podstatu, stabilizovat se ve své pravé totožnosti. Musíte být trpělivý, schopný čekat a dívat se. Tma, kterou vidíte, když zavřete oči, to je stín Milosti Gurua, nezapomínejte na něj a neustále si jej udržujte v mysli. Odpočiňte si ve stínu Milosti Gurua. Kdykoliv si vybavíte slova Gurua, nacházíte se ve stínu jeho Milosti. Nakonec vše splyne v „Já“. Můžete procházet velkými potížemi, ale vaše odvaha a stabilita v „Já“ by měla být pevná.


13. 8. 2019 - Gabi

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Mnozí z těch, co sem přišli, nabyli poznání, ale jen povrchně. Nikdo opravdu neprostudoval, co to poznání je; nikdo pořádně neuchopil jeho plný význam. Co dělají nyní? Jsou chyceni v chtění a touhách a to je přimělo poznání zapomenout. Jen málo lidí pojme toto poznání správně a absorbuje jej hluboko do svých srdcí. Jakmile pochopíte původ tohoto pohybu, činnosti, a důvod či podstatu této touhy, jedině tehdy se můžete vrátit do toho, co jste. Pokud o tom nejste přesvědčeni, nepochopíte to.


9. 8. 2019 - Gabi a Aleš

siddha_s.jpgDnes si připomínáme 131 let od „narození“ velkého Mistra Šrí Siddharaméšvara Maharadže. Oslavme tento den zaposloucháním se do pravé přirozenosti učení, které nám zanechal, a rovněž následujícími slovy Jeho opravdového žáka a Sadgurua Šrí Nisargadatta Maharadže: „Na cestě oddanosti nám během prvních let do cesty přichází mnoho potíží. Mája/iluze je velmi naštvaná. Nelíbí se jí, že přehlížíme její existenci. Aby nás od cesty oddanosti odradila, snaží se nás nalákat a vtáhnout do různých zázraků, nabízí nám nadpřirozené síly nebo vytváří mnohé potíže a překážky, aby nás přiměla z cesty oddanosti zběhnout. My však nesmíme ztrácet odvahu. Je to zkouška. Vzdáme-li se, Mája s námi skoncuje. Lepší je věřit slovům našeho Sadgurua a neuhnout. Jakákoliv životní situace je omezena časem. Není věčná. Přijde a odejde. Já jsem jako tygr se vztyčeným ocasem, když se mi přihodí nějaká pohroma. Řeknu si: „Jsem-li šťastlivec, obtíží...


6. 8. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Toto vědomí je stromem, ale nejdřív zde bylo semeno – jděte k tomuto semenu. Vědomí, které máte nyní, je stejné jako vědomí dítěte; uchopte ho, to je dostačující. Dokud je zde vědomí, je pro vás vše důležité, když ale zmizí, jakou má pro vás tento svět cenu? Kdo je znalcem tohoto semene? Věnujte pozornost tomu, jak se zde objevilo toto „jáství“ – pak pochopíte. Přijměte pouze totožnost, že jste projeveným čirým bytím, ryzí duší vesmíru, tohoto života, který pozorujete, a že v současnosti jen nosíte tento tělesný oděv. Zaznamenejte si to; během svého života jste si všímal tolika věcí jen tak pro zábavu, tak proč si tedy nevštěpíte tuto jedinou věc – uvidíte, co se stane.


30. 7. 2019 - Gabi

nisargadatta_nirupana2s.jpgTazatel: Jak může člověk v bdělém stavu ztratit vjem světa a být pouze „Já“?
Maharadž: Budete to muset probrat se sluncem. Zeptejte se ho: „Jak se zbavíš svého světla?“ ... světlo je projev slunce. Můžete oddělit světlo od slunce nebo slunce od světla? Kvůli slunci je zde také světlo, protože vy jste, je tu i svět. Protože nastane stav pozorování, to je důkaz, že jste; protože jste, pozorování je jasně pociťováno; protože je slunce, je i světlo. Pokud zde není žádné pozorování, kde je pozorovatel? Přebývejte zde.


 

Archiv aktualit