Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

12. 6. 2021 - David Dostal

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota.


30. 7. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jestliže řeknete, že mája (iluze) neexistuje, tak to vypadá, jako by byla přímo před vámi, a když řeknete, že existuje, tak to také není pravda. Není ani Brahman, ani odlišná od Brahman. Není ani skutečná, ani neskutečná. Slovo mája doslova znamená to, co není (má-ne; ja-to). Slovo ‚ne‘ vždy vyjadřuje nepřítomnost pravdy. Není skutečná, a je proto nepopsatelná. Nepopsatelný objekt je vždy pomíjivý jev. Mája je ve své přirozenosti iluzorní. Všechny objekty v ní jsou přeludné. Existují pouze ve vaší představivosti. Objekty, které se mění každou minutu, jsou iluzorní. To, co je skutečné, se nikdy nestane falešné, a to co je falešné, se nikdy nepřemění ve skutečné. Nepopsatelné objekty jsou iluzorní a iluzorní objekty jsou pomíjivé a pomíjivé objekty podléhají změně a zkáze.


23. 7. 2021 - advaita

Džňánin se také narodil s tělem, avšak On pomocí něho získal stav ´Sebe-poznání´. Od té doby již nemá tělesnou totožnost. Poté, co pochopil svou pravou přirozenost, provádí nadále své světské aktivity, jenže ty nyní nabývají nového rozměru a dochází u nich k přeměně, a stávají se čirou krásou. Král je králem, a je jedno, zdali žije v lese nebo v paláci. Získat samádhi (absorpce), a poté z něho vyjít, je znakem nedokonalého adepta, to není znakem Džňánina. V dřívějších dobách hráli muži na jevištích ženské role, čistě jen pro zábavu. Jógin prožívá svůj život ve světě a u sebe v rodině v podobném stylu. Poté co se probudíme ze spánku, nepovažujeme činy, které jsme prováděli ve svých snech, za skutečné. Právě tímto způsobem Džňáninové nakládají se světem. Berou ho za sen. Skuteční jogíni se chovají k světským radovánkám jako k potěšení, ze kterého se těší pouze mrtvé tělo. Vše, co se stane v našem snu, se nás...


20. 7. 2021 - advaita

Maharadž: Vy tu jste před vznikem jakákoliv myšlenky. Všechny myšlenky atd., které vyvstávají, jsou pouze pohyby ve vědomí. Jakmile vyvstane vědomí, následuje vše ostatní – svět i všechno dění ve světě. Pouze to pozorujte. Prostě se to děje, není zde individualita, která by to pozorovala. Pozorování se děje univerzálnímu vědomí, jeho celkovému projevu. To, co říkám, zapůsobí pouze na jednoho z milionu, neboť zcela popírám individualitu.


16. 7. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Jelikož jsme poháněni přílišným sklonem k pěti žádostem (majetek, sex, jídlo a pití, sláva, spánek), zůstáváme zaníceně připoutáni k tělu. Dokud tento sklon trvá, trvá i dál připoutanost k tělu. Tělo se potom stává nezbytností. Je to zprostředkovatel k vychutnání si tužeb, a díky tomu vyvstává potřeba zrodů a smrtí. Vítr fouká, neboť je veden životní energií, a ta je velice jemnou formou větru. Celý svět je ve formě větru. To je proto, že tento svět je sen a vzduch (dech) tvoří základ, na kterém jsou sny postaveny. Třebaže nejsme ve tvaru těla, přesto máme za to, že v tomto tvaru existujeme, a vše vnímáme ve vztahu k tomuto tvaru. Je to proto, že tělo používáme coby zprostředkovatele, skrze něhož vše vnímáme.


 

Archiv aktualit