Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.7. -
Guru Purnima

     
  29.7.        
12.8.      
 26.8.      
9.9.      
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Aleš, Gabi

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Veškerá tato hra je v říši pěti elementů. Co značí smrt? Toto tělo a podstata bytí se rozplyne v pěti elementech. Absolutno má k dispozici tuto pětielementární podstatu bytí a tělo, což Mu slouží k vyjádření Sebe Sama. Ovšem podstata bytí je vytvořena z hrubého materiálu pěti elementů. Absolutno s tím nemá nic co do činění kromě toho, že Sebe Sama prostřednictvím toho vyjadřuje. Ve svých běžných světských záležitostech se opírejte o duchovno, abyste pochopili, jak neskutečné to vše je. Jakmile pochopíte objekt této duchovnosti, pochopíte zároveň, že i tato duchovnost je neskutečná, a v tomto procesu veškerý tento svět rozpustíte. Mluvím k vám jasnou a jednoduchou řečí. Zde je potrava, která je vám poskytnuta. V této potravě je toto „jáství" skryto v latentním stavu. Vyvstává pouze tehdy, když má k dispozici tělo. Vy se ovšem snažíte neustále ztotožňovat s touto potravinovou produkcí, a proto vás pronásledují všechny ty problémy.


11. 7. 2019 - advaita

linie-navnath_s.jpgDne 15. července vás zveme na oslavu Guru Purnimy, svátku, kdy si v době červencového úplňku připomínáme Sadgurua. Na programu bude od 18:30 hod. Divoké Šárce zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů mistrů z této linie.

Nisargadatta Maharadž: Praví Znalci vám naprosto upřímně řeknou, že kromě poznání Já neexistuje žádné jiné skutečné dosažení. Abychom toho dosáhli, musíme si vypěstovat přesvědčení o Pravdě. Musíte složit slib, že přilnete ke slovům Gurua. Musíte porazit všechny protichůdné rady a návrhy, k čemuž je velice nápomocné opakování mantry a zpívání bhadžanů.

Sraz: V 18:15 na konečné tramvají 2, 20, 26 „Divoká Šárka“


10. 7. 2019 - Lenka

Vesmír lze přirovnat ke staré ženě, jejíž vlasy představují temnotu nevědomosti a neklidné oči představují Slunce a Měsíc. Vnitřní přirozenost tvoří bohové Brahma, Višnu, Indra a vnější tvoří země, hory atd. Pravda o absolutním Brahman je poklad ukrytý v hrudi této staré ženy, jejíž matkou je síla Vědomí, čit šakti. Je neustále v pohybu jako mraky, její zuby jsou jako hvězdy a rty jako úsvit a soumrak. Její dlaň představuje lotos, ústa nebe a náhrdelník sedm moří. Šaty představují modrá nebesa, chloupky lesy a pupek zemský pól. Tato stará žena se znovu a znovu rodí a znovu a znovu umírá.


9. 7. 2019 - Gabi, Aleš

nirupana_6.jpgMaharadž: Nyní jste přijal Gurua a on vám udělil určité poznání. Kam se budete ubírat poté, když přijmete toto poznání? Pochopil jste důležitost toho, co jste obdržel? Kdy jste realizoval své Já, svoji vlastní přirozenost? Máte bankovní účet a říkáte, že na něm máte uloženo deset tisíc rupií. I když jsou peníze uloženy, nemáte je u sebe a nemůžete je okamžitě použít. Máte pouze informaci o tom, že těchto deset tisíc rupií je na účtu. Podobně jste se doslechl o svém narození a smrti, ovšem tato informace nezůstane věčně s vámi. Dokonce i ta informace, že jste a existujete, jednoho dne zmizí.
Vy, co se věnujete duchovnu, dojděte do jeho konce, završte ho; v jiném případě následujte svůj běžný způsob života. Musíte dojít k závěru, že jste Nezrození, a vždy Nezrození zůstanete. Svět a mysl, toto všechno je neskutečné a já tím nejsem.


5. 7. 2019 - Gábina

Múla máju lze poznat skrze pochopení šáster (studiem písem lze zakusit toto „já jsem“), ale Skutečnost tímto způsobem pochopit nelze, jelikož Ta je pochopena jedině ve společenství Pravdy. Toto „já jsem“ je významem šáster, ale zabraňuje zkušenosti Já (před tímto „já jsem“ je ryzí, v sobě zahrnutý/nevyjádřený význam a to je neomezené, nekonečné Já. A To lze pochopit pouze tak, že Tím/Pravdou jste).


 

Archiv aktualit