Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v březnu 2018:

  • 19.3. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání v dubnu 2018:

  • 16.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 30.4. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Místo konání: klub "Malý velký strom" 
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Martin

Bůh miluje kírtanu a díky kírtaně je ono bez-myšlenkovité Já naprosto spokojené. Toto poznání „vše“ je lékem na neklidnou mysl a v této kalijuze (tedy v tělesném vědomí) je možné ho dosáhnout pomocí provádění kírtany.

Meditováním na Jeho úžasnou formu („já jsem všude“) Jej opěvujete a zkrášlujete Jej v celé Jeho nádheře. Když vaše antah-karana zaměří svou pozornost na vyprávění tohoto „příběhu“, potom vlastně medituje na Něj. (Existuje jedna věc, kterou mají všichni, a to pocit, že existují. Opusťte všechny ostatní myšlenky, přestaňte zaměřovat svou pozornost na vnější věci a meditujte na tento pocit své vlastní přítomnosti, na nic jiného.)


21. 3. 2018 - Lenka

Přirozeností neomezeného Vědomí je, že projevený svět v něm vzniká i zaniká. Tím, že projevený svět není od neomezeného Vědomí oddělen, je tu určitý příčinný vztah. Ve Vědomí svět vzniká, existuje a zase zaniká. Je to, jako když je v hloubce oceán bez pohnutí, ačkoli na povrchu je vířen vlnami. Tak jako přiotrávený člověk, který má halucinace, vnímá sebe jako někoho jiného, tak Vědomí, které si samo sebe uvědomí, se považuje za něco jiného.


20. 3. 2018 - Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Nezajímám se o žádné fyzické disciplíny, o jógu, ani o cokoliv, co se dá z toho získat. To, co se snažím vysvětlit je toto: vy jste pouze já, já jsem vy. Já vím, že vy jste pouze to, co já, ale vy to nevíte, takže já vám zkouším toto vysvětlení, tuto znalost dát. Prováděním těchto fyzických jógových ásan a jiných cvičení získáte určitá uspokojení, ale toto není duchovní poznání.


16. 3. 2018 - Andrea

Je-li zde přelidněné a hemžící se peklo (tj. hrubohmotný svět) a pekla plná „vodních vaků“ (tj. hrubohmotných těl); jsou-li zde „mnohé“ tresty říše smrti, bolesti pekelné a radosti nebeské; jak potom může tento Átman naslouchat?

Nejprve se ptejte, co je devět forem oddanosti/bhakti a co jsou čtyři druhy osvobození/mókša a jak lze dosáhnout tohoto nejvyššího stavu? Potom toto bez-myšlenkovité Já může naslouchat. (Pouze když se opravdově snažíte pochopit, kdo je Bůh, kdo jsem já, teprve potom vám bude toto odhaleno. Pokud svůj čas maříte přemýšlením o světě, vaše poznání se bude týkat pouze tohoto světa.)

 


14. 3. 2018 - Lenka

Rozvíjením ušlechtilých vlastností postupně odejde falešné poznání. Mysl přestane toužit, osvobodí se od vnímání protikladů a oprostí od neklidu, strachu a iluze. Spočine ve stavu míru a blaženosti, neposkvrněna pocitem ega, špatnými myšlenkami či emocemi, lpěním nebo smutkem.

Mysl se vzdá svých nehodných dětí, čili pochyb, a svých manželek, žádostí. Probuzená mysl přivodí zničení spousty věcí (myšlenek a tužeb), které umožnily její růst. Dlouhodobým úsilím o nalezení své pravé podstaty se mysl zbaví i svého ztotožnění s tělem. Nevědomá mysl je rozpínavá. Avšak probudí-li se poznání, tatáž mysl přestane být myslí.


 

Archiv aktualit