Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 27.11. 2018 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

14. 11. 2018 - Lenka

Myšlenky na znechucení světem či vzdání se světa napadají jen nevědomce. Jen nevědomá bytost si může myslet, že utrpení je tu tehdy, když tu je tělo, a je-li tělo odloženo, utrpení zmizí. „To je radost“, „to je bolest“, „to je“, „to není“ – tak se točí mysl nevědomce, nikoli mudrce. Představa „já a ten druhý“ existují jen v mysli toho, kdo nechal moudrost daleko za sebou. „To je třeba získat“, „toho je třeba se vzdát“ – takové myšlenky vznikají pouze v nevědomé mysli. Je-li Tebou všechno prostoupeno, kde je „ten druhý“ či „to druhé“, co má být získáno nebo odmítnuto? Celý svět je prostoupen Vědomím, není tu, co získat, ani co odmítnout.


13. 11. 2018 - Gábina, Aleš a Jirka

nisargadatta_nirupana2s.jpgTazatel: Jak bychom se měli pohybovat ve světě?
Maharadž: Přestaňte se pohybovat. Vy neděláte nic. Bdělý stav představuje činnost, hluboký spánek naproti tomu reprezentuje klid a mír. Když jsou tyto dva stavy přítomny, značí to, že tu je pocit„já jsem", ale vy, Absolutno nejste ani bdělý stav, ani hluboký spánek a ani vjem „jáství".
Tazatel: Proč vnímám pouze toto mé tělo jako sebe sama?
Maharadž: Přestaňte přemýšlet o tomto těle. Držte se pouze bdělého stavu a hlubokého spánku jako sebe.


9. 11. 2018 - Martin

Lidé říkají „dosáhnu toho až později, ke konci života.“ Ale tím se z bez-myšlenkovitého pochopení stal jen prázdný slib v oblasti této světské existence. Bez-myšlenkovitost však taková není; protože té je možno dosáhnout hned, v tomto okamžiku.

Odměnu můžete získat teď hned. Potom je ten, kdo v práně prožívá samsáru, osvobozen. A pochybnosti tohoto světa, zrození a smrt, i tato pochybnost „já jsem“, to vše je odseknuto.


7. 11. 2018 - Lenka

Osvícená bytost je neustále činná, avšak nic nekoná. Stavu nekonání se nedosáhne nečinností! Nekonání tě osvobodí od zakoušení, neboť sklízí jen ten, kdo zasel. Jakmile zmizí představy „já“ a „já zakouším“, zbyde pouze klid a mír. A je-li tento klid a mír pevně ustálen, je tu osvobození.


6. 11. 2018 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_17.jpgTazatel: Vracím se zítra do Ramanášramu. Mohl by mi Maharadž dát od sebe něco ve formě prasádu, co bych si u sebe mohl ponechat?
Maharadž: Můj prasád pro vás je to, že vám doporučuji mít plnou a neotřesitelnou oddanost (purnu, ništa bhakti) ke svému guruovi, Ramana Mahárišimu, za každé situace, ať se děje cokoliv. Může pršet nebo svítit slunce, můžete mít radost či bolest, můžete zakoušet plně život nebo smrt, vaše víra by se ale neměla vůbec otřást. Nemusíte chodit nikam jinam, ani nemusíte navštěvovat nějaké jiné světce. On je váš Guru.


 

Archiv aktualit