Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.10. 2018 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      19.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

Dnes - Gabi, Aleš, Jirka

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Připomínání si Gurua zasáhne pouze ty, jejichž ryzí vědomí chce být zajedno s Guruem.
Tazatel: Záleží tedy na nás, zdali uvěříme, že čistá mysl je jedním z nutných požadavků k tomu, abychom dosáhli Sebe-realizace. Slovem „čistá" máme rozumět příznivé myšlenky uvnitř této mysli nebo to jsou jakékoliv myšlenky, které absolutně nedbají na svůj obsah?
Maharadž: Odhoďte kompletně mysl. Je pouze označením individuálního vědomí těla a mysli. Ve skutečnosti jste bez tvaru či jména. Změnila voda, která vyteče z řeky, svoji kvalitu?


10. 10. 2018 - Lenka

Zdravím toto Já, jež je svým vlastním světlem, bez duality poznávajícího a poznaného, subjektu a objektu. V něm vznikají a existují všechny věci vesmíru. Na co vnitřní Já pomyslí, to se někde přihodí jako zdánlivá vnější skutečnost. Věci, na něž je tímto Vědomím pomyšleno, vstupují do existence a je-li tu pomyšlení na neexistování, pak věci směřují ke svému konci. Tak se v neomezeném prostoru Vědomí projeví bezpočet objektů, které se zdají vzniknout, rozvíjet se a zase zaniknout, podobně jako vzniká a zase zaniká stín ve světle Slunce.


9. 10. 2018 - Gabi, Aleš a Jirka

/nisargadatta_audio3_2.jpgTazatel: Je tu tak málo Sebe-realizovaných bytostí, a tak mnoho sádhaků, kteří si přejí dosáhnout realizace. Proč je zde příliš málo těch, kteří dosáhli úspěchu?
Maharadž: Všechno je spontánní. Tento projev nemá žádnou příčinu, a proto nemůže být nic označeno jako příčina pro vznesení vaší otázky, proč se jen pár adeptů stává Siddhy. Tato otázka nemůže být zodpovězena.
Zkoušíte být tou láskou, která není vůbec podmíněna tělem a myslí. Pokud se touto láskou stanete, je to totální, úplná láska. Kdyby ovšem tato láska vzešla z vašeho těla/mysli, byla by to hlavní příčina vašeho zoufalství. Odpoutanost přichází pouze tehdy, když jste osvobozen od tělesné lásky. Buďte proto osvobozen od stavu těla a mysli a spočívejte ve stavu lásky a to bude zdroj veškeré blaženosti.


5. 10. 2018 - Aleš

Vy tu jste jen na dva dny a Bůh je časem tohoto (universálního) "vše" (když se pokládáte za tělo, pak tu je včerejšek a zítřek; ale pak tu není toto "nyní" a postoj Boha). Vás zná jen pár lidí, ale tři světy zná Bůh (On je svědkem před/za touto myšlenkou "já jsem tělo").
Pomocí této "řeči" tu je bhadžan Pána Rámy a potom se mysl stává universálním postojem tohoto "vše" a má k Němu úctu. Pak se Pán Brahma a další (tj. guny a elementy) společně nechají pohltit v tomto bhadžanu Pány Rámy (když ustane objektivizace způsobená smícháním gun).
Když je toto poznání ustálené a přesně stanovené, nazývá se uctíváním. Ale když lidé prohlašují "My jsme oddaní!", pak tu není vskutku žádná úcta k Rámovi a toto "já jsem" upadlo v důsledku neoddanosti do jámy tělesného vědomí.


3. 10. 2018 - Lenka

Nacházím útočiště u Pána Višnua, v němž se tři světy radují. Nacházím útočiště u Pána Višnua, který je nejvyšším světlem ničícím temnotu každé nevědomosti i útočištěm bezmocných a ubohých. Nacházím útočiště u Pána Višnua, který je nejvyšší jistotou, Nezrozeným, u něhož stojí za to hledat útočiště.


 

Archiv aktualit