Zpívání bhadžanů
v klubu "Malý velký strom":

Zpívání v listopadu 2017:

  • 27.11. pondělí 18,30 - 20,30 hod.

Zpívání v prosinci 2017:

  • 11.12. pondělí 18,30 - 20,30 hod.
  • 31.12. neděle  18,30 - 20,30 hod. 

Místo konání: klub "Malý velký strom
Dobrovskeho 16, Praha 7,
zast. tramvaje Letenské naměstí

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

14. 11. 2017 - Martin

Zveme vás na promítání filmu o světci Džňanéšvarovi z roku 1940 (s českými titulky)
které se koná 22.11. 2017 od 18:30 v budově Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha 4, v přízemí vlevo, v učebně fyziky (číslo 005).
Spojení: metro C do zastávky Vyšehrad + pěšky cca 5 minut za hotel Corinthia (žlutá budova proti Dopravnímu inspektorátu).
Info: Martin Vinkler - 725 219 468


17. 11. 2017 - Aleš

On je Znalcem ryzího poznání a Jeho přesvědčení je pevné. On pociťuje naprostou spokojenost a je pěvcem bhadžanu. On udržuje tuto sádhanu („Já jsem On“) sádhaky, třebaže je siddhou a neexistuje.

Jeho formou je radost, Jeho formou je spokojenost; Jeho formou je blažený klid a Jeho formou je ryzí potěšení. Jeho formou je Jednota a Jeho formou je Átman, a to všude.

Jeho se drží štěstěna a vítězství je na Jeho straně. Je nositelem krásy a dokonalosti. Je mu vlastní ryzí chování a toto čiré konání. Je znalcem/držitelem ryzího pochopení „já neexistuji“.


15. 11. 2017 - Lenka

Ten, kdo poznal nesmrtelnou podstatu Já, se nebojí smrti ani ho nezasáhne odloučení od přátel či příbuzných. Pocity „toto jsem já“ a „to je moje“ znamenají mysl. Jsou-li odstraněny, mysl mizí a člověk se zbavuje strachu. Zbraně, jako jsou meče, vyvolávají v člověku strach. Zbraň, která ničí ego, tedy zbraň poznání, vytváří bezstrachovost.


10. 11. 2017 - Gábina

Když je tělesné ego odhozeno a člověk zpívá kírtan bez touhy (zpíváním kírtanu je míněno prostupovat/pronikat); když tvrdé srdce roztaje a objeví se extatická radost, tak to je sattva guna.

Když meditujete na Boha uvnitř vnitřního prostoru („já jsem mimo vše, co může být spatřeno či vnímáno); když je váš zrak upřen na Skutečnost a mrtvola těla je zapomenuta, pak to je sattva guna.

Když tu je velká láska k „příběhu“ hariho a vůbec nikdy žádné odchýlení se od něj; když milujete to, co je tu od začátku až do konce (neustálá přítomnost uvnitř každé zkušenosti), pak to je sattva guna.


8. 11. 2017 - Lenka

Z toho všeho je nyní zřejmé, že projevený svět není nic jiného než hra mysli a samotná mysl je jen hra všemohoucího neomezeného Bytí. Mysl je schopna ošálit i lidi s určitým poznáním. Neboť kam se poděl moudrý král, zběhlý v mnoha učeních, a kde je ta matoucí iluze?


 

Archiv aktualit