Zpívání bhadžanů v Praze 2022

  • zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: DUBEN: 22.4.2022
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

30. 6. 2022 - advaita

Maharadž: Když jste si uvědomili svou existenci, do vašeho bytí vtrhl vnější svět a přinutil vás toužit po domě, ženě (muži), rodině a veškerém majetku. Když si však uvědomíte neskutečnost těchto věcí, přestanete po nich toužit. Dokonce ztratíte zájem o své vědění o sobě. Když tělo trpí bolestí, je třeba nemoc léčit, aby se vyléčilo. Stejně tak bolest v podobě vědění o sobě neboli pocitu „já jsem tato osoba“ si žádá hojící mast v podobě nezájmu o vnější svět – jako je např. bohatství, rodina a hmotný majetek. Lékem na tuto nemoc je očista prány a sattvy v těle prostřednictvím opakování mantry. Opakováním mantry se tyto sklony zmírňují a odstraňují. Pak poznáte, co je to vaše vědomí.


23. 6. 2022 - advaita

Maharadž: Nutkání odhalit svou pravou podstatu je vždy ukryto v našem potenciálu. Avšak naše hluboce zakořeněné přesvědčení o tom, že tělo je skutečné, nás od snahy o nalezení Já odvádí. Našim pevným přesvědčením by mělo být to, že nic v této džungli života není hodno naší důvěry. Předejte svou domněnku, že jste ta a ta osoba, chodidlům Gurua. Ten, kdo pozná Pravdu o své pravé podstatě, nemůže vidět nepravdu a ani žádné chyby u ostatních.


16. 6. 2022 - advaita

Maharadž: Pět přírodních elementů způsobuje v člověku zvláštnosti, které ho vedou k určitému jednání. To není vaše pravá podstata. Tři kvality nejsou vaše, jsou to kvality pěti elementů. Rozjímejte nad tím, jací jste byli před narozením a jací budete po opuštění těla. Neoddávejte se tužbám a přebývejte v tomto pochopení jako Já. V životě můžete nabýt mnohá poznání, ale poznání Znalce tohoto poznání není předmětem poznání. Proto vás žádám, abyste poznali, co nejste. Jakmile se ve vás probudí vnitřní princip, celý koncept projevu bude pochopen. Začněte včas, protože tento pocit bytí je dostupný jen po omezenou dobu.


10. 6. 2022

Siddharaméšvar Maharadž: Jaké jsou znaky Satgurua? Satguru je Ten, kdo chrání slabé, kdo má schopnost poradit svým žákům. Je zběhlý ve výkladu učení. Bere v úvahu úroveň svých žáků, doporučuje nápravu a pomáhá jim získat Osvobození. Satguru je ten, kdo se zajímá o svého žáka, jako kdyby byl jeho synem. Nepokládá žáka za svého sluhu, i kdyby mu žák sloužil dnem i nocí. Nechová pýchu na své mistrovství. Není na svých žácích materiálně závislý. Není postižen touhami, neboť On ani nepřijímá, ani se nepoddává tužbám. Je vždy ponořen ve své ´pravé formě´ (svarúpa) a ví, že činnosti jsou charakteristickými rysy těla. Navenek dělá to, co druzí. Provádí uctívání, ale zůstává od všeho odpoutaný. Ten, kdo je ozdoben klidem, je Satguru. Znaky žáka: Žák by si neměl pouze udržovat satvický zevnějšek. Neměl by chovat pochybnosti ve své mysli. Neměl by být vychytralý a neměl by podvádět Poznání. Podvádět Poznání značí toužit po dosažení...


3. 6. 2022 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Rozvinout pocit ´já´ je tím, co se nazývá ´mysl´ pokud jde o vaši ´pravou přirozenost´ (svarúpa). Určovat různá těla jako ´já´, ´moje žena´ atd. je pouhopouhá nevědomost. Vztah k někomu jako k vaší ´manželce´ na počátku neexistuje. Vybuduje se až později, ale člověk se tím nechá unést. To je nevědomost. To se stane proto, že ztotožňujeme Brahman s mnoha různými těly, třebaže se jedná o jednu jedinou entitu. Veškeré toto zdání světa je klam. Vzdejte se ho. Postupujte krok za krokem. Nejprve překonejte pocity ´toto je můj dům´, ´toto je moje vesnice´ atd. Říkejte ´Já jsem syn svého Mistra´. Proč to neříkáte? Pomůže vám to zbavit se klamu a dosáhnout spásy. I když hledající zůstává nadále otcem či manželem, neměl by se ztotožňovat s rolemi. Pokud se s nimi ztotožňujete, pokračujete v existenci jako individualita (džíva). Nedělejte to! Neopakujte chyby, které jste dosud dělali. Nepokračujte v tom, co jste dělali...


 

Archiv aktualit

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.