Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

13. 9. 2021 - Martin

POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN -- NA 8.10.2021)

Po delší pauze vás zveme na zpívání bhadžanů.

Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

Datum: 8.10.2021

Čas: 18:30 -- 20:30

Sraz: 18:25 před vchodem

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

Vstup: Zdarma


15. 10. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Hříchy a zásluhy, zrození a smrt, atd. jsou jako dětské hrátky pro toho, kdo věří ve stálé Paramátman. Právě jako bere malé děcko svou hru velice vážně, přičemž dospělí se s ní odmítají vážně zabývat a pokládají ji jen za hru, podobně nevědomý džíva pokládá tento iluzorní svět za skutečný, zatímco džňáninové ho považují za neskutečný. Džňánin sám o sobě je stálý. Nikdy není dotčen světskými záležitostmi. Ten, kdo pořádně odkopl hříchy a zásluhy (podobně jako hráč ve fotbale, který odkopne míč), nemůže být ovlivněn činnostmi těla. Paramátman je navždy stálý a neměnný. Jak byste se mohli stát stále se měnícími, jestliže se soustředíte na stálý Paramátman a myslíte na Něj i během své smrti?


1. 10. 2021 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Proč byl Dasboadh sepsán? To je třeba si nejprve ujasnit. Mnoho lidí si plete Já (Átman) s Parabrahman (Paramátman, kde para značí ‚za‘ neboli ‚před‘). To je záležitost, o kterou ve svaté knize Dasboadh jde. Nejen že zcela zřetelně definuje Parabrahman, jenž je za jménem a formou, ale tak objasňuje Já, a formuluje rozdíl mezi oběma. V tomto textu bylo jasně vysvětleno, co je Já, jenž je vidoucí, pozorovatel, a konatel, a co je Paramátman, jenž je označován mnoha různými jmény, a přesto je za všemi jmény a formami. To je důvod, proč je Dasboadh odlišný od ostatních duchovních textů. Dasboadh říká, že Paramátman nelze definovat žádným z několika tisíců jmen, jež jsou Mu určeny, a nelze Ho ani popsat jakýmkoliv znakem, jenž Mu je přisouzen.


24. 9. 2021 - advaita

Siddharaméšvar: Co je Brahman? Brahman je spontánní a přirozený stav, který zůstává poté, když čtyři těla dosáhnou svého konce. Kauzální tělo je třetí tělo, které se nazývá kauzální neboli příčinné proto, že je zdrojem čili příčinou světa. Toto kauzální tělo se nazývá nevědomostí. Poté, co se adept zbaví nevědomosti, přebývá ve formě poznání, tedy v supra-kauzálním těle (vědomí). I tohoto poznání by se však měl vzdát. Poznání se nazývá ÓM (AUM), což značí Aham neboli ´Já´. Aspirant, který dospěje do této úrovně, se nazývá Sebe-realizovaná bytost (Átmandžňáni) neboli Bůh. Za touto úrovní leží beztvarý, nedefinovatelný a neměnný Brahman, ve kterém nedochází k žádným činům, pohybům, přicházení ani odcházení. Vnitřní já je stále se měnící a tudíž nestálé. Je si vědomo mysli, konceptu a objektu. Vidoucí, Já, si je vědomo všeho, i když sedíte v klidu, nebo dokonce i když nejste při vědomí.


21. 9. 2021 - advaita

Maharadž: Začněte s tímto: narodí se dítě, toto dítě nezná samo sebe, poté nastanou pocity hladu a žízně atd. To jsou fyzické záležitosti, související se životem, ale uvnitř se ještě nevyvinulo poznání sebe sama, nebo zatím ještě nedozrálo. Po jednom či dvou letech začne dítě poznávat samo sebe, matku atd. Vědění sama sebe u dítěte začalo poté, kdy poznalo sama sebe. Před tím tu byla nevědomost, třebaže je to nevědění, nevědomost to je. Poté dítě získá poznání „já jsem“: neví kým je, ale ví, že je něčím. Později začne dítě shromažďovat koncepty a představy o sobě, jimiž jej krmí všichni okolo něj. Na základě toho si začne vytvářet určité koncepty a představy o sobě a o druhých. Mysl se vyvinula. V průběhu dne dochází ke stavům hlubokého spánku a bdění. V bdělém stavu a v jakémkoliv stavu mysli poznáváte svět spolu s nahromaděnými koncepty a poté upadnete do hlubokého spánku. Teď, čistě technicky, je možné nazývat hluboký...


 

Archiv aktualit