Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Šrí Bhausaheb Maharádž (1843 - 1913) žil v Inčigiri. Mistr Siddharáméšvara Maharádže.

Šrí Siddharaméšvar Maharádž (1888 - 1936), Mistr Nisargadatta Maharádže a Randžita Maharádže.

Šrí Nisargadatta Maharádž (1897 - 1981), realizovaný Mistr, který žil v Bombaji.

Dásbódh

Toto oblíbené dílo Šrí Bhausaheba Maharádže napsal Šrí Samartha Rámdás v 17. století.

Vše je iluze  /   Oddanost po Seberealizaci

1. a 2. část přednášek Šrí Siddharaméšvara, zaznamenané žákem Nisargadattou.

Já Jsem To

Rozhovory Šrí Nisargadatta Maharádže s žáky. Knihu sestavil M. Frydman a Maharádž ji schválil.

Aktuality

27. 11. 2020 - advaita

pathri-rodiste-sri-siddharameswara-maharadze/thumb/23.jpgSiddharaméšhvar Maharadž: Umožněte své mysli, aby následovala Mistra. Dovolte jí jít tam, kam jde Mistr. Pochopte, co se nachází pod stanoviskem ´Já jsem Brahman a tento svět je neskutečný´. Potom je pomocí Mistrova vedení získán nektar ve formě Realizace. Skrze Jeho slova dojdete k pochopení, že k uvědomění si Brahman je veškeré mentální úsilí zbytečné a že ´ne-úsilí´ je jediné ´úsilí´, které je zapotřebí. Nakonec i koncept ´Já jsem Brahman´ je taktéž klam. V indických chrámech je většinou k vidění želva, vytesaná z mramoru či nějakého jiného kamene, kterou najdete umístěnou před modlou, jak na ni zírá. To značí mladou želvičku, která bez přestání hledí na svou matku. Želvička přežívá a roste jen pod matčiným láskyplným dozorem. Mladá želvička symbolizuje žáka. Žák by měl neustále pozorovat Sadgurua. Žák roste, zesílí a vyroste dokonce až v džňánina díky milujícímu dohledu Mistra. Modlete se k Sadguruovi, aby vám umožnil...


24. 11. 2020 - advaita

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Během dočasného stavu ve vědomí je vše správné. Jakákoliv zápletka příběhu je v pořádku, ale samotný příběh je fikcí. To, co vám říkám, je naprosto otevřené – odkryté tajemství. Není nic, co bych před vámi skrýval. Vyzkoušejte to a pochopte. Je to jen otázka pochopení.


20. 11. 2020 - advaita

pathri-rodiste-sri-siddharameswara-maharadze/thumb/27.jpgSiddharaméšhvar Maharadž: Ten, kdo si uvědomí, že svět v podstatě ´neexistuje´, přestane po něm definitivně toužit. Každý, kdo má zájem si to uvědomit, by se měl zcela věnovat studiu a následování učení Mistra. Právě pomocí satsangu neboli společenství světců přestanete být jakkoliv připoutáni ke světu. Samotné uctívání Mistra (Sadgurua) je skutečným satsangem. Bez uctívání Sadgurua nemůže být strom světského života svržen. Pouze naprostá a neochvějná víra v Mistra může sejmout tento strom. Uctíváním Mistra se strach, vycházející ze světského všedního života, usadí do klidu.


13. 11. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Neexistuje zde nic než pocit ´já jsem´. Jestliže zde není nit, nejsou tu ani žádné šaty. Stejně tak platí, že ´jestliže já neexistuji´, potom ani neexistuje svět složený z pěti elementů. Tento pěti-elementární svět obíhá okolo pocitu ´já jsem´. Světské radovánky a bolesti neexistují v nepřítomnosti pocitu ´já jsem´. Všude, kde je pocit ´já jsem´, je  přítomna blaženost ve své pravé formě. Pocit ´já jsem´ je všudypřítomný a vše prostupující. Nicméně lidé stejně odmítají skutečnou existenci Já vzhledem k falešné představě, které se drží.


10. 11. 2020 - advaita

nisargadatta_nirupana2s.jpgMaharadž: Všechno je iluze, pouhá zábava. Uvažte ze své vlastní zkušenosti, je tu něco trvalého? Dokonce i vaše podoba se neustále mění. Moje vlastní zkušenost je taková, že se ve skutečnosti v tomto světě nic nestalo. Pozorovatel, pozorované a pozorování – nic z této trojice není skutečné. Nic se neděje – vše, co se v tomto světě odehrává, je podvod. Kdy dojdete k pochopení či klidu? Pouze tehdy, když pochopíte tento fakt a duchovní pravdu, jedině tehdy sestoupí klid.


 

Archiv aktualit